Äldre geodetiska instrument

En samling bilder av äldre geodetiska instrument och annan
utrustning som använts vid lantmäteri och stadsmätning m.m.
Bilderna är tagna ur böcker, tidskrifter, tidningar, kompendier.
läroböcker och broschyrer

Lantmäterimuseet tar även tacksamt emot föremål som kan komplettera våra samlingar.

 • Astrolabier

 • Jakobsstav

 • Astronomiska Instrument

 • Gamla Instrument

 • Diopterlinjaler

 • Distanstuber

 • Äldre teodoliter, takymetrar mm

 • ”Nyare” teodoliter, takymetrar mm

 • Vinkelprisma mm

 • Längdmätning

 • Avvägningsinstrument

 • EDM-instrument, (geodimeter, distomat m fl)

 • Gruvmätnings- (Markscheider-) instrument

 • Planimetrar mm

 • Äldre arealuträkningsinstrument

 • Pantografer mm

 • Koordinatografer

 • Beräkningshjälpmedel

 • Diverse

 • Lantmätaruniform

 • Lantmätare i arbete

 • Bilder från äldre mätteknik mm

 • Leonhard Zubler 1625

 

 

Bilderna visar väggmålningar i  lantmäterihuset, Stationsgatan 7 i Luleå