Äldre geodetiska instrument

En samling bilder av äldre geodetiska instrument och annan
utrustning som använts vid lantmäteri och stadsmätning m.m.
Bilderna är tagna ur böcker, tidskrifter, tidningar, kompendier.
läroböcker och broschyrer

Lantmäterimuseet tar även tacksamt emot föremål som kan komplettera våra samlingar.

Bilderna visar väggmålningar i  lantmäterihuset, Stationsgatan 7 i Luleå