Föremålssamlingen

Antal

Föremål, tillverkare mm
4 Diopterlinjaler
2 D:o ,Fr J Berg
1 Tublinjal, markscheiderinstrument (gruvmätning)
3 D:o Fr J Berg
8 D:o Hilger & Watts
1 D:o F W Breithaupt
5 Distanstub, Fr J Berg
1 D:o, Carlsson & Österberg
1 D:o Lyth
1 Stakningsinstrument, Lyth
1 Teodoliter och takymetrar, Zeiss
4 F W Breithaupt
4 Kern
3 Theo
1 Fennel
2 Watts
4 Wild
1 Fr J Berg
3 Avvägningsinstrument. Fr J Berg
1 Wild
1 Jena
2 Zeiss
1 Axel Ljungström
4 Distomat, Wild Di 3
4 D:o  Wild D 10
1 Geodimeter NASM – 3
1 D.o NASM – 4A
1 D:o Geodimeter 6A
1 Avståndsmätare Alpha OMNI
1 Vinkelprisma, Kern
2 D:o Wild
1 D:o  Carl Zeiss
1 Vinkeltrumma
4 Lutningsmätare
Beräkningshjälpmedel
4 Räknesnurra, Original-Odhner
1 D:o Brunsviga
1 Räknemaskin, Fridén
10 D:o Facit, eldrivna, div modeller
2 D:o Facit, elektroniska
6 Compucorp
11 HP räknedosor, div modeller
1 Texas Ti-59 m skrivare
1 Bordsdator WANG 2200
1 Bordsdator Metric 85 Galax
Arealuträkningsinstrument
3 Polettcirkel
7 Glaspoletter
15 Planimetrar och ”kärror”, div modeller
2 Linjeflyttare
Karteringsutrustning mm
 5  Koordinatograf, rätvinklig
2 D:o polär
2 Stångcirkel
3 Pantograf
Dessutom finns ett stort antal andra föremål som t.ex. stativ, stakkäppar, bandsträckare, kontrollband, rit- och karteringsutrustning, skalor och linjaler, räknestickor, kompasser, uniformsmössor mm samt böcker och instrumentbroschyrer mm.

Har Du något instrument eller annat föremål som kan komplettera våra samlingar? Hör i så fall av Dig till ”museiföreståndaren” Georg Palmgren.