Laga skifte i Grälberga by

I Lantmäterihuset i Luleå hänger en samling akvareller utförda lantmätaren Konrad Jansson och med texter av Ernst Indebetou.

Om tillkomsten av bilderna berättar Konrad Jansson i ett brev till sin ”högt värderade vän Överlantmätaren mm John Svärdson”:

”År 1896 efter avlagd lantmäteriexamen anställdes jag som medhjälpare hos dåvarande Kommissionslantmätaren Ernst Indebetou, hos vilken jag tidigare varit elev.

Indebetou, som var intresserad av mitt arbete med akvarellmålning och teckning, frågade mig någon tid innan allmänna lantmätarmötet år 1896 skulle äga rum, om jag ville utföra några akvareller, som syftade hän på lantmätarnas dagliga gärning.

För den skull började jag utföra några bilder, som skulle ansluta till lämpliga kapitel i skiftesstadgan. Det blev en serie bilder, som jag kallade ”Laga skifte i Grälberga by”. Jag har nu ej något minne av huru många dessa bilder  eller små tavlor voro – ca 15 st eller så, men jag vill minnas att en bild var utfärd även på omslaget  till tavlorna. En måltidsrast i det fria, tror jag att den föreställde.

Till ovannämna lantmätarmöte infann sig Ernst Indebetou, som på så gott som varje bild antecknat anslutande  kapitels nr och P från skiftesstadgan samt författat och egenhändigt med tusch, vill jag minnas, skrivit de å tavlorna befintliga versraderna.

Vid mötet, där även jag var närvarande, träffade jag en lantmätare vi namn Orstadius, en förtjusande människa, som hade sin verksamhet i Arvidsjaur. Han fattade så stort behag till dessa små tavlor att han övertalade mig att mot ersättning  till honom överlåta desamma. Efter Orstadius död kommo tavlorna i numera avlidne Överlantmätare Sjöbergs händer. —”

Tavlorna kom senare att ägas av överlantmätare Filip Granlund, som lät rama in dem och skänkte dem till Norrbottens läns lantmäteriförening.

Lantmäteriföreningen har i olika omgångar låtit göra reproduktioner av tavlorna, som tidigare endast kunde förvärvas av föreningens medlemmar. Numera kan  bilderna köpas av alla intresserade.

Klicka på ”Grälbergabilderna” om Du vill titta på dem och läsa om de olika paragraferna i 1866 års skiftesstadga (Det är 15 bilder och det kan ta en stund)