Lantmätare berättar

Under den här rubriken låter vi lantmätare, stadsingenjörer och andra som arbetat med lantmäteri och stadsmätning att berätta något från sitt yrkesverksamma liv

Om Du vill bidra med några minnen från Din egen tid som lantmätare eller motsvarande så kan Du ta kontakt med georg.palmgren@telia.com.

Hittills har vi berättelser från

Wolfgang Hertting, född 1912, fd överlantmätare i Norrbotten

Tord Rönnkvist, född 1930, fd gruvmätnings- och miljövårdschef vid LKAB i Kiruna

Bengt Hellman, f 1925, fd stadsingenjör i Sandviken

Erik Olof Nordlinder, född  1827, fd stadsingenjör i Luleå

Gustaf Wilhelm Bucht, född 1848, fd stadsingenjör i luleå

Klicka på namnet så kan Du läsa deras berättelser