Lantmäteri Museet Luleå

Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum har ett litet museum i lantmäterihuset, Stationsgatan 7 i Luleå. Vi har f.n. ca 500 föremål med anknytning till lantmäteriets och stadsingenjörskontorets tidigare verksamhet.

Redan år 1917 överlämnades en gammal stångcirkel och ett gammalt arealuträkningsinstrument till Norrbottens läns lantmäteriförening såsom gåva till ett ”möjligen blivande lantmäterimuseum”. Även senare har föreningens medlemmar skänkt diverse föremål med samma förhoppning. En del av museiföremålen lånades ut till en utställning i samband med det nordiska lantmätarmötet i Stockholm år 1928, men blev tyvärr aldrig återlämnade.

Lantmätarföreningens kvarvarande föremål ”hittades” i mitten av 1970-talet i en kartong på vinden till lantmäterihuset. En del av föremålen ställdes ut i den monter som anskaffades i samband med invigningen av husets tillbyggnad år 1977.

I samband med lantmäteriet övertog verksamheten vid Luleå kommuns stadsmätningskontor år 1984 avskrevs en del äldre föremål. Dessa kunde senare föras över till den år 1985 bildade Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum. Det hade alltså tagit mer än 75 år innan vi kunde förverkliga våra företrädares förhoppningar om ett lantmäterimuseum i Norrbotten.

Sedan museiföreningen bildades har vi tagit emot en mängd föremål och böcker mm från enskilda personer och från företag och myndigheter m.fl. Vi har nu (år 2006) ca 500 föremål av skilda slag och kvalitet.

Lokalfrågan har hela tiden varit besvärlig. Från början disponerade vi ett rum i lantmäterihusets källare. Efter ett par år tog lantmäteriet tillbaka detta rum och vi fick i stället inhysa våra museiföremål i ett par celler i f.d. fängelset ”Vita Duvan”. Inte heller där fick vi vara kvar så länge utan fick magasinera våra föremål på annat håll. Efter några år fick vi ett rum om ca 26 kvm i lantmäterihusets vindsvåning som vi kunde inreda som ett litet museum. Men säg den glädje som varar. Vi fick flytta även från denna lokal och magasinera samlingarna på lantmäterihusets kallvind.

Delar av föremålssamlingarna kunde under några år ställas ut i nytillverkade montrar som sattes upp  i lantmäteribyggnadens trapphus. Övriga föremål som t ex stativ, större koordinatografer och räknemaskiner, böcker och tidskrifter mm fick vara kvar i magasin.

Även denna lösning tog slut efter några år. Trapphuset skulle målas och allt fick åter magasineras. Men till slut har vi nu fått två små rum i husets källarvåning där vi klämt in montrarna med många av föremålen och boksamlingen.

Den som vill skänka föremål eller på annat sätt stödja verksamheten kan ta kontakt med Georg Palmgren, Trollstigen 64, 972 51 Luleå. E-post: georg.palmgren@telia.com eller Per Hermansson, e-post per.hermansson@ktv.nu