Norrbottenslantmätare

Här har vi samlat biografier över lantmätare och kartografer m fl. är födda i Norrbotten eller som någon tid har verkat inom länet.. Uppgifter om nu levande lantmätare har i de flesta fall tagits med endast om de lämnat sitt tillstånd. Vill Du vara med?

Kontakta gärna georg.palmgren@telia.com om Du vill var med eller om Du kan komplettera eller rätta uppgifterna. Det mesta som gäller äldre lantmätare är hämtat ur Viktor Ekstrands ”Svenska landtmätare 1628-1900”. Vi har sedan kompletterat med hjälp böckerna om Svenska lantmätare 1921, 1936, 1951, 1964 och 1970 samt av tidningsnotiser mm. Siffror inom parentes är numrering enligt förteckningen över Svenska lantmätare. Många av uppgifterna är mer än 35 år gamla och skulle behöva kompletteras, särskilt när det gäller ”yngre” lantmätare. Hör av Dig!

Vid forskning i lantmäteriets arkiv träffar man på namnen på olika lantmätare. Man är ofta full av beundran över deras vackra kartor och tjocka förrättningsakter, som är ett resultat av arbetet med skiften och avvittringar mm. Ibland frågar man sig kanske vem han var, var han bodde och vart han tog vägen? Förhoppningsvis kan denna förteckning bidra till att ge Dig svar på några av frågorna.

Gustav Emanuel Ackell, f 1888-07-07  i Sthlm. Son till köpmannen Gustav Andersson och Lovis Forsberg. Gift 1916-08-18 med Margit Landgraff. Lantmäteriex och –auskultant 1914. Tjänstgöring i Norrbotten omkr. 1920-27. Dlm i Boteå dt 1938-47. (4751)

Caleb Ahnesjö, f 1907 i Karlshamn. Son till kamreraren Simon Andersson och Ida Lidén. Studentex i Kristianstad 1925. Fil kand 1928. Lantmäteriex 1931. Tjänstgöring från 1931 inom lantmäteristaten i Blekinge, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Svegs dt 1944, å övergångsstat 1948 med tjänstgöring i Jämtlands och Kopparbergs län (Hedemora). RNO. Död 2000. Gift 1) 1938-50 med Gunhild Raumer och 2) 1951 med Greta Hultén. (5601)

Gunnar Alfreds, f 1913-05-28 i Ulricehamn. Son till grosshandlanden Alfred Andersson och Gertrud Persson. Studentex. i Jönköping 1933. Examen KTH avd L 1938. Tjänstgöring från 1938 inom lantmäteristaten i Stockholms, Jönköpings, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län. Distriktslantm. i Ånge dt 1952, å övergångsstat 1961, t.f. bitr.överlantmätare i Stockholms län 1061. Distriktslantm. i Norrköpings södra det 1965. Död 1987-03-05 i Ulricehamn. Gift 1942  med Maj-Britt Ingegerd Charlotta Johansson (5951)

Bror Alheden, född 1917-05-24 i Algutsboda, Kronobergs län. Son till handlanden Karl Andersson och Ester Magnusson. Studentex i Kalmar 1936. Ex KTHL 1941. Tjg inom Stockholms, Kalmar, Älvsborgs och Norrbottens län. Amanuens och tf byrådir hos lmst 1947-51. Distr.lantm. i Gällivare dt 1952, bitr ölm i Älvsborgs län 1961 och ölm 1964. Fastighetsråd i Vänersborg 1972. Expropriationstekniker. Ordf i Gällivare kommuns generalplanekommitté 1956-61. President i Gällivare Rotaryklubb 1955-56, ordf i Gällivare-Malmbergets lokalavd av Sv. naturskyddsföreningen. Författare till uppsatser i Sv. lantmäteritidskrift. och Teknisk tidskrift. RNO. Död 1975-10-07.  Gift 1944 med Margit Petersson. Barn: Karin f 1945 och Anders f 1949. (6102).

Björn Torgny Per Axel Eriksson Alquist f 1917-06-11 i Sundsvall. Son till prakt. läkaren Erik Ahlquist och Greta Hjejlmgren. Studentex i Sundsvall 1935. Ex KTHL 1941. Tjg inom lantmäteristaten i Blekinge, Malmöhus, Västerbottens och Norrbottens (Gällivare) län. Dlm i Degerfors dt 1958-61, i Vännes dt 1961 och i Umeå dt 1967. Död 1981. Gift 1947 med Anne-Marie Thorn (d 1971). Barn: Erik f 1952 . (6103)

Magnus Alsterlund, f 1837 i Hallanda, Alsters sn, Värmland, son till bonden Anders Jonsson och Maria Magnusdotter. Volontär vid Värmlands reg. 1855. Underoffex. 1856. Student 1860. Examen 1864. Vid avvittringen i Västerbotten 1864-86, i Norrbotten 1886-91. Kommissionslantmätare 1876. Avsked från avvittringen 1891 med 1.200 kr pension, men kvarstod som kom.lm. Överste och chef för Norrbottens regemente 1893. Ledamot av Riksdagens andra kammare. KSO, RVO. Död 1899. Bodde i Luleå. Gift 1:a med Hulda Karolina Tunell, f 1838, d 1876, dotter till förste lantm. Anders Tunell. 2:a 1881 med Maria Schildt, f 1857, dotter till rådman Maurits Schildt i Umeå. Magnus Alsterlund hade tjänat sig upp från soldat. Som underofficer tog han studentexamen. Son: vice kommissionslantmätaren Albert Magnus Anders Alsterlund, f 1868, d 1908. (798)

Norrbottens-Kuriren 12 dec 1899: ”I söndags eftermiddag spred sig hastigt öfver staden budet att öfversten och chefen för Norrbottens regemente M. Alsterlund plötsligt träffats af ett slaganfall, som blott efter några minuter ändat hans lif. Då Norrbottens fältjägarekår ombildades till regemente utnämndes Alsterlund i maj 1893 till öfverste och chef för regementet. Han hade äfven aflagt landtmäteriexamen och var förordnad som kommissionslandtmätare i Norrbottens län. Han hade säte och stämma i landstinget, han bevistade riksdagen som representant för Norrbotten under två valperioder och valdes för två år sedan till stadsfullmäktiges ordförande.”

Albert Magnus Anders Alsterlund, f 1868 i Sävars sn, Son till avvittringslantmätaren och översten Magnus Alsterlund och Hulda Karolina Tunell. Student 1890. Examen 1893. Tjänstgöring inom Norrbottens län. Vice kom.lantm. 1904. Död 1908. Gift 1901 med Karin Bäckgren, dotter till bruksägaren Karl Bäckström. (750)

”Alsterlund hade tillsammans med kapten E. Grape och apotekare Vallner 18 aug 1908 kl 3 em företagit en lustsegling från N.Kalix med Rönö som mål. Komna ut i skärgården råkade de ut för hård nordlig vind, som drev båten på grund och kom den att kantra. De lyckades slutligen få båten på rätt köl igen och ösa honom läns med en korg, men måste hålla sig kvar på grundet, då årorna flutit bort. Efter 6 timmar avled kapten Grape, troligen av slag, som han ådragit sig av överansträngning vid båtens ösande. De båda överlevande sökte, roende med en brädstump, nå Halsön men förgäves. De fingo sitta i den vattenfyllda båten och voro hårt ansatta av kölden. Alsterlund började yra och avled efter en kort stund kl 3 på morgonen. Vallner lyckades, sedan han tillbragt 2 dygn på ett skär, nå land och räddades”.

Anders B Andersson, f 1947. Intendent, Kalix

Bengt  G Andersson, f 1944-04-22  i Östhammar. KTHL 1970. Tjg i Norrbotten, varav dlm i Gällivare 1975-80. Chef för fastighetsbildningsenheten vid LMV 1980-87. Ölm i Kopparbergs län 1988-93. Lantmäteridirektör Lantmäteriet Östsverige 1993-95. Chef för verksamhetsområdet Fastighetsbildning vid LMV 1995- . Senior Advisor.  (6705)

Bror Paul Evert Andersson, f 1918-04-30 i Båraryds socken, Jkpg län. Son till målarmästaren Aug. Malkolm Andersson och Hulda Håkansson. Studex i Lund 1937.Lantmäteriex 1943. Lantmäteriasp. 1943 och lantmätare på stat 1948. Tjg inom Sthlms, Hallands, Västmanlands och Norrbottens län. Förste assistent vid KTH 1944-1947. Vid Orrje & Co 1951. Gift 1951 med Elsa Anne-Cherlotte (Lolo) Carlberg.

Erik Andreas Andersson, född 1888-01-18  i Ramnäs sn, Västmanl. län Son till svarvaren Anders Gustaf Andersson och Sofia Charlotta Eriksson. Studentex i Västerås 1908. Lantmäteriex och auskultant 1913. Kulturtekn. ex 1918. Tjänstgöring inom Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län. Distriktslantm. i Kalix dt 1923. Avgång med pension 1953. Ordf. i byggnadsnämnden i Kalix 1925-35. Gift år 1926 med Alba Deibitsch. (4701)

Ewa Andersson Hjälte. f 1952. Tjg vid bl.a. Kalix och Luleå dt. Mark- och exploateringschef i Luleå kommun.

Evert Andersson,

Lars Andersson, f 1959-05-29. (tid. .Daunfeldt ). Mark- och planchef i Boden. Samhällsbyggnadschef

Karl Gunnar Theodor Arnberg, f 1900-05-25 i Sorunda sn, Sthlms län, son till godsägaren Karl Arnberg och Anna Fagerlund. Studentex 1920. Lantmäteriex och extra lantm. 1925. Kulturtekn.ex 1929. Tjänstgöring inom Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Västernorrlands och Norrbottens län. Distriktslantm. i Råneå dt 1935 och i Nora dt 1938. Bitr. ölm i Jönköpings län 1935-38. Överlantmätare i Kalmar län 1940. Avgång med pens. 1965. Död 1974. Expert i 1956 års lantmäterikommitté, ordf i jordbrukskommissionen i Kalmar läns södra omr. 1945-48. Ordf i Kalmar läns lokala lantbrukskommittéer 1947-48. Expropriationstekniker 1950-56. Ordf i SLF 1955-59 och hedersledamot 1973. KNO, RVO. Död 1974-11-16. Gift år 1929 med Signe Margareta Lindgren. Barn: Karin f 1930, Kerstin f 1932 och Ulla f 1939. (5301)

Per-Arne Arulf, f 1923-08-01 i Falkenberg. Son till disponenten Artur Andersson och Signe Josefsson. Studenex i Borås 1944. Ex KTH av L 1950. Tjg 1950-55 och från 1957 inom lantmäteriet  i Kalmar, Kristianstads, Skaraborgs, Kopparbergs och Norrbottens (Gällivare) län. I Mora dt och spec.enhet nr 4 i Kopparbergs län 1963. Folkhögskolelärare 1955-56. Gift 1953 med Gertrud Isacsson. Barn: Örjan f 1954 och Annika f 1956 (6552)

Knut Oskar Arvidsson, född 1890 i Ramsele sn, Västernorrl. län. Son till kyrkoherden Adolf Arvidson och Hilda Sundberg. Studex 1911. Lantmäteriex och auskultant 1919. Distriktslantm. i Matarengi dt 1932 -45. Gift år 1922 m Irma Sundström. (5001)

Rickard Arvidsson, f 1951-05-27 i Luleå. Ex 1975.Tjg vid ölm i Luleå 1976. Stockholm stads, markavdelningen 1977-790, Stockholms läns landsting, markavdelningen 1980-86 och from 1987 avdelningsdirektör vid naturresursavdelningen vid Naturvårdsverket enheten för områdesskydd.

Svante Astermo, f 1935-07-16  i  Junosuando. Son till Artur Astermo och Elisabeth Astermo. Studentex i Kiruna 1959. Ex KTHL 1964. Tjänstgöring inom lantmäteriet i Norrbotten. Gift 1963 med Gunvor Hjärtström. (7252). Lantmäteridirektör div Mellansverige. Sjöfartsverket. Ordf i SLF mm (7252)      

Abraham Aurén, född 1830, son till prosten i Sidensjö Henrik Per Aurén och Kristina Elisabet Sundberg. Student 1852. Examen 1862. Vice 1869. Förordnandet återtaget 1889. Justerare. Död 1895. Bodde i Haparanda. Gift med Margareta Johanna Holmqvist, f 1830, d 1894, förut gift med Ryske v.konsuln i Haparanda Lars Lindbäck. (735)

August Fredrik Axelsson, f 1810 i Arboga, son till majoren Emanuel Axelsson och Ulrika Eleonora Lilliestjerna. Sergeant vid Svea art.reg 1829. 2. löjtnant 1835, 1. löjtnant 1843, kapten 1841, major 1854. Överstelöjtnant och chef för Norrbottens fältjägarkår 1857. Auskultant 1847 utan examen. Vid avvittringen i Norrbotten 1848-54. Avsked 1854. Bodde i Bonäs, Piteå. RSO. Postmästare i Karlshamn 1864, i Enköping 1865-76. Död 1887 i Enköping. Gift 1843 med Hedvig Karolina Ottiliana Addens, f 1816 i Åbo, d 1875. (776)

Ivar Andreas Larsson Barrling, f 1887-10-18 i Halla sn, Södermanlands län. Son till kyrkoherden Karl Johan Larsson och Jenny Andersson. Studentex i Örebro 1906. Lantmäteriexamen 1912, kulturtekn. ex 1923. Lantmäteriauskultant 1912. Tjg i Stockholms, Blekinge, Värmlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Dlm i Torsåkers dt 1927 och i Gävle södra dt 1948. Avgång med pension 1953. Kapten i reserven. RVO. Gift 1922 med Ninnie Maria August Hedman. Barn: Karl Ivar Åke f 1925, Barbro Jenny Maria f 1928. (4651). Upprättat registerkartor i Örnsköldsvik, Ludvika och Säffle

Thord Gustaf Conrad Belgfrage, f 1907-12-05 i Lidköping. Son till köpmannen Bento Belfrage och Blenda österlind. Studentex i Skara 1927. Lantmäteriexamen 1931. Tjänstgöring från 1931 inom lantmäteristaten i Jönköpings, Skaraborgs, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (1935-42). Distriktslantm. i Västbo distrikt 1948, i Värnamo 1961. Överlantmätare i Västmanlands län 1966. RNO. Död 1983-05-30. Gift 1936 med Sigrid (Titti) Margareta Kullman. Barn Stefan Arne f 1945 (5602)

Abraham Berg, f 1795 i Svensbyn, Piteå, son till mjölnaren Johan Fredrik Berg och Brita Larsdotter. Student 1815. Fil mag 1824 och vice kollega i Piteå s.å. Auskultant 1827 utan examen. Vid avvittringen 1828-34. Kollega vid Piteå skola 1830. Död 1834. Gift 1829 i Piteå landskyrka med Anna Margareta Ottonius, f 1803, d 1885, dotter till kommissionslantmätaren Jonas Vilhelm Ottonius. (766)

Johan Bergdahl, f 1782 i Piteå socken, son till skeppstimmermannen Sven Bergdahl och Katarina Blanck. Examen 1803. Vice kommissionslantmätare 1807 och kom.lantm. 1813. Vid gränsregleringen mot Ryssland 1821-24. Vid avvittringen 1824-37. Avsked med pension 1847. Död 1848. Bodde i Piteå. Gift med Brita Elisabet Högström, f 1784, d 1851 (764)

Åke Sixten Alfred Bergdahl, f 1918-07-30 i Göteborg. Son till förste stationsskrivaren Ludvig Bergdahl och Olivia Norrman. Studentex i Uddevalla 1938. Examen KTH avd L 1943. Tjänstgöring från 1943 inom lantmäteristaten i Gotlands, Jämtlands och Norrbottens län (1951-52) Chef för specialenhet nr 1 i Gotlands län 1961. Död 1979-09-27. Gift 1947 med Violet Dahlén. (6202)

Johan Bergentin, född 1721 i Löfångers s:n, Västerb. Bondson. Examen 1747. Vikarierande i Västerb. tills han 29 mars 1750 blev kom.lantm. vid äldre kom. i Finland efter J.Boström. Lön i Uleåborgs län. Död 1795. Bodde i Lappfjärd. Gift med Katarina Hällberg, dotter till kyrkoh. i Lappfjärd Peter H och Margareta Lithov. (3034)

Ur Skellefteforskarna: Johan(nes) Bergentin, föddes den 15 december 1721 i Tjärn, Vebomark (Kelubodan), död i Lappfjärd 23/4 1795. Föräldrar: Olof Olofsson (1687-1765) och hans maka Rakel Andersdotter (1694-1762).  Svante Lundell skriver om denne i Syd-Österbotten 20 mars 1962: ”Utflyttade till Finland 29 mars 1750 och tog sig där namnet Bergentin. I arvsskifteshandlingarna efter faderns död 1753 <Lundell anger fel dödsår!>, drogs 500 riksdaler silvermynt utav å Johannes arv, utgörande förskott för studier i Stockholm för lantmäteriyrkets förkovrande. Ingenjör, kommissionslantmätare vid äldre kommissionen i Finland.” Han bodde i Lappfjärd, men lön för Uleåborgs län! Historieböckerna på internet meddelar att han dog av bröstsot och begravdes den 28 april 1795. Han gifte sig 1751 med Catharina Hällberg (1730– 80). De fick 4 barn: Catharina 1754, Johannes 1756, Gerhard 1759 och Reinhold Wilhelm 1763.

Anders Berger,  f 1790, fadern tullskrivare i Torne. Examen 1810. Vice 1812 och kom-lantm i Norrbotten 1814. Avsked 1819 med tillstånd att flytta till Finland. Kom-lantm. s.å i Uleåborgs län. Deltog 1821 i ägoutbytet vid Torne riksgräns. Justerare i Torne. Förste lantm. 1829 i Nyland, med tillstånd en månad senare att kvarstanna i Uleåborgs län. Förste lantm. 1831 i Vasa län. RNO. Död 1843. Gift med Gertrud Hjelmdahl, f 1785. (2950)

Lars Gunnar Bergius, f 1920-09-09 i Karlskoga sn. Son till lantbrukaren Gustaf Bergius och Helga Larsson. Studentex i Kristinehamn 1941. Ex KTHL 1947. Tjg från 1946 inom lantmäteriet i  Östergötlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt hos lmst. Tf dlm i Skellefteå södra 1957-58. Dlm i Hudiksvalls dt 1959, i Falköpings dt 1970. Gift 1949 med Inga-Britt Lindholm. Barn: Marianne f 1950 och Margareta f 1953. Död 2005. (6351)

Herman Berglund, f 1899-01-18  i Piteå. Son till kommunalnämndsordf.  P A Berglund och Jenny Augusta Berglund. Studentex i Luleå 1919, lantmäteriex 1923. Tjg bl.a. i Norrbotten omkr 1924-27 (Piteå dt). Dlm i Nätra dt 1935, i Skurups dt 1946 och i Malmö dt 1952. Gift med Dagmar Verna Charlotta Möller. Barn: Stig f 1934, Eva f 1937, Ambjörn f 1942. Död 1964 (5201)

Herman Berglunds ämbetsmannagärning hörde helt till lantmäteriet. Hans verksamhetsfält de sista årtiondena omfattade bygden runt Malmö, en storstadsregion med snabb omvandling. Här behövdes och kom till sin rätt hans förmåga att organisera sitt och sin personals arbete till sällsynt hög effektivitet. Den växande arbetsbördan bemästrades under gott samarbete med myndigheter och sakägare. Kamraterna i kåren aktade honom högt. I sällskap blev han lätt medelpunkten och den sammanhållande. Sin familj, lycklig och gästfri, ägnade han all omtanke. För familjen och de många vännerna är Herman Berglunds oväntade och tidiga bortgång en stor förlust”

Nestor Amos Tycko Bergman, född 1868-01-24  i Öjebyn. Son till fanjunkaren vid Norrbottens regemente Johan Felix Bergman och Zenobia Lind. Studentex 1887. Lantmäteriex. och auskultant 1890. Vice kom. lm i Norrb. 1898. Kom.lantm. 1902. Distr.lantm i Degerfors dt 1909. Styresman för avvittringen inom Väster- och Norrbottens län 1909. Förste lantmätare i Blekinge län 1916. Överlantmätare där 1921. Avgång med pension 1935. Död 1941. KVO2kl, RNO, Gift 1895 med Anna Hedvig Paulina Lundmark. (648)

Sven Peter Bergman – Ur Viktor Ekstrands ”Svenska lantmätare” inhämtas att han var född 1806 i Torshamra s:n, Blekinge, son till byggmästaren Sven Bergman och Ingeborg Johansson. Lantmäteriexamen 1827. Arbetade hos P.H.Vidmark. Vice kom.-lm 1837. Vid avvittringen i Gävleborgs län 1837-60. Kom.-lm 1845. Styresman 1859-60. Överste och chef för Hälsinge regemente. Bodde i Söderhamn. Landshövding i Norrbotten efter P.H. Vidmark och styresman för ekonomiska kartverket där. Avsked som landshövding 1873. KNO, RSO, RVO. Död 1878 i Hudiksvall. Gift 1846 med Anna Charlotta Vilhelmina Gripenberg, f 1827, d 1866, dotter till major Karl Johan Vilhelm G.

Bergman tjänstgjorde vid Hjälmare kanalbyggnad 1822-29. Skattlade och avvittrade Vittersjö allmänning i Hille s:n, Ofvanåkers och Bjuråkers socknars allmänningar, samt Färila, Loos, Ljusdals och Hogdals socknar. Karta över Hudiksvalls stad 1839. Planlade de flesta väg- och vattenbyggnader, samt järnvägar inom Gävleborgs län. Utförde 1842 som arbetschef kanalen mellan Dellen och Kyrksjön i Forssa s:n. Uppgjorde även planer för dylika arbeten i Dalarna, samt deltog i undersökningen för kanalen mellan Saimen och Finska viken. Ledamot av Första kammaren 1866-74. Ordf. i Hudiksvalls stadsfullm. 1875-77. Bergman var en flärdfri man med öppen karaktär, samt åtnjöt därför lika så stor aktning, som för ett ovanligt verkningsfullt liv. (471)

Dottern Ingeborg Bergman var gift med kartografen, länsbokhållaren, landskamreraren och stadsingenjören i Luleå Erik Rudolf Waldenström.

Under Bergmans tid slog skördarna delvis fel åren 1865-66 och 1867 betecknas som det stora nödåret med total missväxt.

Peter Edvard Bergner, f 1807-01-11 i Råneå och son till Förste lantmätaren Lars Peter Bergner. Examen 1827. Vice kommissionslantmätare 1831. Vid avvittringen 1834-45. Kommissionslantmätare 1837. Död 1844-05-08 i Råneå. Bodde i Råneå. Gift 1834-06-08 med Helena Burman, f i Luleå 1810-06-01 och dotter till Prosten i Råneå Olof Burman, död 1873-02-10 i Burträsk prästgård. (770)

Karl Fredrik Bergner, född 1801 i Råneå. Son till förste lantmätaren Lars Peter Bergner och Anna Sofia Renmark. Examen 1823. Vice 1825. Vid avvittringen 1826-29 och 1837-67. Komm.lantm. 1832. Andre lantm. 1855. Avsked 1867. Död 1872. Bodde i Råneå. Gift med Gustava Brodin. (715)

Lars Peter Bergner, född 1759, son till handlanden i Gävle Erik Bergner och Sara Greta Sehlberg. Examen 1781. Uppgick samma år gränsen mellan Jämtland och Norge som vikarie för Johan Törnsten. E.ord 1783. Justerare 1785 i Umeå. Förste lantmätare 1815. Styresman 1824-34. Avsked 1834 med pension. Död 1847. Bodde i Råneå. Gift 1785 med Anna Sofia Renmark, f 1766, d 1843. Tre söner lantmätare, dotter gift med lantmätaren Nils Peter Bröms. (770)

Sigvard Johan Constans Bergsjö, f 1890-09-21 i Stockholm. Son till bokförläggaren John E. Bergsjö och Maria Wennerström. Studentex i Sthlm 1910. Lantmäteriex 1915. Kulturtekn ex 1918. Lantmäteriauskultant 1915. Tjg i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Gävleborgs och Norrbottens län samt hos lmst. Tjg vid Vattenfallsstyrelsen 1917, biträtt vid undersökning ang Vänerns, Borens och Göta älvs regleringar 1918-20. Biträtt Norrbygdens vattendomstol 1920-21. Tf dlm i Ljusdals dt 1926-31, tf byrådirektör hos lmst 1930, dlm i Ljusdals dt 1931-33, ölm i Värmlands län 1931. Pension 1956. Sakkunnig i jorddelningsfrågor inom 1936 års skogsutredning, ordf i Värmlands läns torrläggningsnämnd 1945-48, kretschef i Hemvärnet 1940-56. Ledamot och v.ordf Karlstads stiftsnämnd 1954-62. KNO 2 kl, Hemvärnets förtjänstmedalj och förtjänstplakett i guld, riksluftskyddsförbundets förtjänsttecken i guld. Gift 1920 med Kerstin Abelsdotter Bergman. Barn: Inga Sigvardsdotter f 1921, Margareta f 1923, Tord f 1925, Kerstin f 1928 (4801)

Tord Bergsjö, f 1925-09-07 i Sthlm. Son till överlantmätaren Sigvard Johan Constans Bergsjö. Studentex i Karlstad 1944. Ex KTHL 1950. Tjg inom lantmäteriet i Älvsborgs, Värmlands, Västernorrlands län och Norrbottens län samt hos lmst. Dlm i Kiruna dt 1965-73. Gift 1952 med Annika Kerstin Birgitta Nilsson. Barn: Anders f 1953, Mats f 1955, Göran f 1958, Ann-Christin f 1963.  (6553)

Tord Bergsjö avled den 7/8 2010, 84 år gammal.  Hans närmaste är makan Annika, fyra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ur minnesord av Lars Olsgren:

”Tord Bergsjö är ett välbekant namn för många Härnösandsbor. Han bodde med sin familj i staden i två omgångar. Dels några år på 1950-talet och dels åren 1977 fram till 2003 då han och hustrun Annika som pensionärer flyttade till hennes hemtrakter i Arvika. Tords far var överlantmätare och Tord hade själv en framgångsrik bana inom lantmäteriväsendet. Efter civilingenjörsexamen 1950 på lantmätarlinjen vid KTH tjänstgjorde han som lantmätare i olika delar av landet, bland annat i Värmland och Härnösand, som distriktslantmätare i Kiruna och slutligen som överlantmätare i Östersund.

1977 lämnade han lantmätarbanan och tillträdde befattningen som fastighetsråd vid Härnösands tingsrätts fastighetsdomstol, med tjänstgöring även vid övriga fastighetsdomstolar i Norrland. Från verksamheten som lantmätare hade Tord med sig grundliga kunskaper och omfattande praktisk erfarenhet i allt som behandlades vid fastighetsdomstolarna; fastighetsbildning, expropriation, miljö- och planlagstiftning. Hans medverkan som expertledamot i fastighetsmålen gjorde honom därför högt uppskattad av alla domare som hade förmånen att samarbeta med honom. Hans kompetens utnyttjades även av kommunen i byggnadsnämnden, där han var ledamot och tidvis ordförande.

Tord var mycket aktiv också på fritiden. Han var engagerad i Rotary och spelade golf, curling, bridge och vira. Tord och Annika hade förmågan att skaffa sig vänner överallt där de verkade. De fick också i Härnösand många vänner som har goda minnen från deras tid här i staden. Några av oss i vänkretsen minns med särskild glädje det årliga firandet av valborgsmässoafton på deras sommartorp i Gussjö.

Tord hade personliga egenskaper som ingav respekt och sympati hos dem som han mötte i livet. Han var glad, omtänksam, energisk och initiativrik. Vi är många som kommer att sakna honom”

I Härnösand var Tord Bergsjö vice ordförande i byggnadsnämnden 1989-1991 och ordförande åren 1992-1994. Han var även ledamot i bl.a. fastighetstaxeringsnämnden och planeringskommittén.

Anders Bergström, 1734-1809. Gift med Maria Brita Bodin 173-1793, syster till Fredrik Bodin. Bodde i Nederkalix. Son, se Karl Olof Bergström (18)

Karl-Erik Bergström, f 1924-12-22 i Töre. Son till skräddarmästaren Artur Bergström och Maria Norlin. Studentex i Umeå 1044. Ex KTHL 1950. Tjg inom lantmäteriet i Kopparbergs och Norrbottens län. Dlm i Piteå dt 1967-84. Gift 1950 med Annie Marianne Lindström. Barn: Eva Marianne f 1951. (6554)

Karl Olof Bergström, född 1767 i Kalix, troligen son till Anders Bergström. Student 1787. Examen s.å. Vikarie 1794. Upphörde med tjänstgöringen 1807. Död 1816. Bodde i Nederkalix.(639)

Otto Adolf Bergström, född 1868-02-20 i Korpilombolo. Son till landsfiskalen Isak August Bergström och Amanda Maria Sandberg. Student 1890. Examen och auskultant 1897. Hos H.K.Brändström. Extra lantm. i Västerb. län och tjänstgjorde vid avvittringen. Tjänstg. inom Södermanlands, Värmlands och Norrbottens län. Distr.lantm. i Södersysslets dt 1919. Död 1925. Gift 1907 med Amanda Gustafsson, född i Nederluleå 1882. (756)

Nils Josef Bern, f 1907-04-18 i Ulricehamn. Son till målaremästaren David Bern och Hanna Larsson. Studentex i Göteborg 1923. Fil mag 1928. Lantmäteriex 1933. Tjänstgöring från 1933 i lantmäteristaten  i Värmlands, Västernorrlands och Norrbottens län (1935-41) samt hos lantmäteristyrelsen. Distriktslantm. i Älvdals nedre dt 1946, i Ekshärads dt 1948, bitr. överlantmätare i Västernorrlands län 1948. Död 1994-09-03. Gift 1934 med Anna Lisa Eriksson. Barn: Nils Göran f 1935, Bengt Ingemar f 1938, Clas Folke f 1940, Anna Gunilla f 1945, Ingrid Margareta f 1948 (5703)

Imanuel Bexelius,  född 1873-03-25  i Umeå. Son till kyrkoherden i Råneå Isak Bexelius och Maria Karolina Dyhr. Student 1892. Examen och auskultant 1895. Hos J. L. Grape. Vice kom.lantm i Norrbotten 1904. Vid avvittr. 1906. Extra lantm. 1910. Bodde i Pajala. Tjänstgöring inom Västerb. län 1915-16. Distriktslantm. i Frykdals dt 1917 och i Torsby dt 1921. Död 1924. Gift 1901 med Svenborg Leander, dotter till filos.prof. i Lund Per Herman Leander. (752)

Curt Blidegård, f 1927-10-15 i Luleå. Son till affärschefen Manfred Blidegård och Gertrud Nordström. Studex i Skellefteå 1948. Ex KTH L 1954. Tjg 1954-61 inom lantmäteristaten i Kalmar, Västerbottens och Norrbottens län. Bitr stadsingenjör i Luleå 1961 och stadsing 1963-66. Fastighetschef i Skellefteå 1966. Marknadsdir i Örebro kommun. D 1991-12-26. G.m. Birgit Öhlund. Barn: Åsa f 1956, Stefan f 1959. (6752)

Arne Blomgren, f 1935-08-25 i Lidköping. Son till lokföraren David Blomgren och Astrid Carlsson. Studentex i Lidköping 1955. Ex KTHL 1960. Tjg inom lantmäteriet i Värmlands och Norrbottens län (Kiruna 1960-65, specenhet 1965-66, tekn lm i Karlstad 1966-68, tf dlm i Arvidsjaur 19768-72, tekn länslantm 1972-76, dlm i Västervik 1976). Gift 1960 med Elsa Söderlund. Barn: Anders f 1963, Lars f 1967.(7055)

Nils Peter Bodén, f 1821 i Bredåker. Son till hemmansägaren Nils Nilsson och Anna Kristina Arendtsdotter. Examen 1842. Vice kommissionslantmätare 1846, kom.lantm 1852. Död 1856. Ogift. (762)

”På hemresa från Överkalix hade Bodén avrest ensam från Töre gästgivaregård den 22 september kl 8 em, strax efter löjtnant Grape. Då denne senare, trots långsamt körande, fåfängt väntade att Bodén skulle komma ikapp, återvände han till Töre för att få folk till hjälp, vilka återfunno Bodén halvvägs mellan Töre och Jämtön, på sidan av vägen liggande död under den kullstjälpta schäsen. Vid tinningen och näsan hade Bodén några mindre sår, men å hela övre delen av bröstet en stark blånad. Man antager att Bodén, som begagnade hushållningssällskapets häst, under vägen insomnat, samt att hästen blivit skrämd och stjälpt schäsen, varvid Bodén slagit mot något hårt föremål.”

Fredrik Bodin, född 1730-02-13, son till kronofogden i Västerbottens nedre fögderi Olof Bodin och Ottiliana Blomfeldt. Examen 1749. Vik. 1750 för G. Edman och 1751 för E. Hackzell. E ord. 1753 utan lön. Fullmakt 1757 med 200 dlr smt i lön. Död 1768-10-18 i Sunderbyn. Gift 1759-12-18 med Inga Katarina Lagerborg, f 1731, död 1804-11-08 i Sunderbyn, dotter till öv.löjtn. Daniel Skragge, adl. Lagerborg. Syster se 18. (592) (gift med Anders Bergström) (592)

Arvid Bolmstrand, f 1915-07-04 i Göteborg. Son till folkskolläraren J. A. Bolmstrand och Hilma Andersson. Studentex i Göteborg 1933. Ex KTHL 1939. Spec.studier vid KTH 1945-46. Tjg 1939-46 inom lantmäteriet i Uppsala, Älvsborgs och Norrbottens län. Tjg hos statens byggnadslånebyrå 1947, hos byggnadsstyrelsen 1948-49. Byrådir hos lantbruksstyrelsen 1948, lantbruksdir i Värmlands län 1950 och i Göteborgs och Bohus län (Uddevalla) 1955. Gift 1943 med Barbro Heijer. Barn: Kristina Barbro f 1944, Eva Elisabet f 1946, Inger Maria f 1953 (6004)

Henrik Vilhelm Boström, f 1831. Styresman för avvittringen i lappmarkerna. Född 1831 i Gammelstad, son till häradshövding Lars Olof Boström och Gertrud Vilhelmina Genberg. Examen 1855. Vid avvittringen från 1858. Kommissionslantmätare 1874. RVO. Bodde i Gammelstad.  Mycket anlitad i kommunala värv. Dog i Gammelstad 1904. Ogift (763)

Matts (Mathias) Boström,  född 1766, son till lantmätaren Johan Boström (591). Elev 1784. Examen 1787. E.ord. 1792. Postmästare i Luleå 1804-32. Föreståndare för provinskontoret i Norrbotten 1810-15. Död 1832 i Luleå. (711)

Sten Boström, f 1931-04-10 i Vännes. Son till bankkamreranen Axel Boström och Göta Andersson. Studentex i Härnösand 1951. Ex KTHL 1956. Tjg 1956-62 inom lantmäteriet i Stockholms, Uppsala och Norrbottens län. Bitr stadsing i Borlänge 1962, i Lund 1964. År 1968 anst vid RFL:s jur. avd. AB i Malmö. Gift 1960 med Ann-Marie Sjöberg. Barn: Lena Maria f 1961, Mats Erik Anders f 1963. (6852)

Carl-Erik Boutz, f 1919-09-22 i Hudiksvall. Son till kaptenen Edvin Boutz och Greta Eklund. Studentex i Sundsvall 1938. Ex KTHL 1944. Tjg inom lantmäteriet i Hallands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län (Gällivare).  År 1957 i Västerås dt. Gift 1945 med Ulla-Britt Andersson. (6253)

Erik Valter Brasch, född 1906-07-14 i Döderhults sn, Kalmar län. Son till hemmansägaren Erik Petter Andersson och Adéle Elisabet Brasch. Student ex i Kalmar 1924. Lantmäteriex 1929. Kulturtekn.ex 1934. Tjänstg. inom Kalmar, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Kopparbergs och Norrbottens län. Distr.lantm. i Piteå dt 1942, i Kalmar norra det 1954, å övergångsstat 1961-67. Avgång med pens. 1971. RVO. Död 1997-02-08. Gift 1945 med Märta Sandhagen. Barn: Eva f 1946 och Anders f 1948. Frånskild 1952. (5502)

Nils Brenholm, född 1682 i Öjebyn. Son till Nils Brendholm och Anna Grubb. Examen 1712. E.ord. i Österbotten 1716, ”där han för krigets skull intet kunde uträtta.” Ordinarie 1722. Kartor finns av honom 1707-50, bl.a. vägkarta 1737 över Västerbotten. Avsked 1743 med halv lön. Gift med Margareta Grubbe, dotter till öv.löjtnant Jakob Grubbe och Katarina von Valter. (575)

Gunnar Broberg, f 1929-07-16 i Julita. Son till provinsialläkaren Gösta Broberg och Märta Fahlcrantz. Studentex i Strängnäs 1949. Ex KTHL 1955. Tjg 1955-62 inom lantmäteriet i Göteborgs- och Bohus län, Kopparbergs län och Norrbottens län (Piteå dt). 1962 bitr stadsingenjör i Mölndal och stadsing där 1966. Gift med Kajsa Eliasson (6803)

Adrian Brolin, f 1890-04-07 i Hedemora. Son till gårdsägaren August Brolin Johansson, f 1852, och Karin (Carolina) Margareta Persson., f 1858.Studentex i Uppsala 1910. Fil kand 1915. Lantmäteriex och –auskultant 1917. Tjg i bl a Norrbotten omkr 1928. Dlm i Lilla Edets dt 1932 och i Vättle det 1948. RVO. Död 1954-07-15 i Göteborg. (4902)

Adrian Brolin gick helt upp i sitt arbete, men var samtidigt en ivrig förespråkare för ett intimt och fruktbärande kamratliv. Det är utan tvekan en prestation av stora mått att vid nära 60 års ålder byta ut det relativt lugna Lilla Edets distrikt mot den intensiva och moderna verksamheten på Vättle distrikt. Vännen Adrian växte emellertid med uppgiften och visade sig väl skickad därför. Det forcerades arbetet på det nya verksamhetsområdet passade honom och hans förmåga att snabbt utföra saker och ting kom till sin rätt. Utan att åsidosätta moderna planerings- och rationaliseringsprinciper visade Brolin städse en stor förmåga att se praktiskt på problemen och att i görligaste mån försöka tillmötesgå den rättssökande allmänhetens intressen. I sina unga år var Brolin uppmärksammad som idrottsman och representerade Sverige i flera internationella sammanhang, både i bandy och fotboll. Detta satte sin prägel på honom och gamla idrottsmannaandan gick aldrig ur. Det var en upplevelse att bakom Brolins breda rygg vandra omkring i terrängen och se med vilken naturlig spänst han förflyttade sig. —

Under sin tid i Uppsala var Adrian Brolin en känd fotbolls- och bandyspelare i IFK Uppsala. Inom bandyn var han Stor grabb nummer 58, och han deltog i SM-finalerna i bandy 1910-12 och 1916-21.

Ulla-Britt Tilly Sjöqvists minnesord:

Under min tid som kartriterska på Vättle lantmäterikontor i Göteborg, ca 5 år, var distriktslantmätare Adrian Brolin min chef. Han var en mycket trevlig och gemytlig man, som gjorde kontoret till en angenäm arbetsplats. Hans personal bestod av två mätningstekniker och två kartriterskor.

   När lantmätare Brolin fyllde 60 år bjöds vi på en fin middag på huvudrestaurangen på Liseberg, där det fanns bl.a. hummer och räkor. Vid högtider kunde vi bjudas på en stor chokladask. En gång fick vi kartriterskor varsin brosch i form av en liten vinkelhake, som i dag är ett fint minne.

   Tyvärr blev lantmätare Brolin allvarligt sjuk, men arbetade i det längsta på kontoret. Vid hans bortgång sörjde alla, vi hade förlorat en avhållen chef och personlig vän.”

Bengt Brändström, f 1924-09-20 i Luleå. Son till lantmätaren Ernst Brändström och Ingeborg Höglin. Studentex i Västerås 1944. Ex KTHL 1949, jur kand 1955. Tjg 1949-55  och från 1960 inom lantmäteriet i Stockholms och Norrbottens län. Tjg hos bostadsstyrelsen, marksektionen 1955-57. Teknisk ombudsman vid Indalsälvens regleringsföretag 1957-59. Tf dlm i Nynäshamns dt 1960 och i Luleå dt 1961. Överlantmätare i Jämtlands län 1971, ölm i Norrbottens län 1968. Pension 1987.  Gift 1947 med Sif Hilma Madison. Barn: Ernst Göran f 1948, Karin Charlotta f 1951, Anna Ingeborg f 1957, Malin 1966. Död 2013-08-09. (6502)

Utdrag ur Minnesord i Norrbottens-Kuriren 2013-08-30 av Jan-Olof Hedström och Jan Schröder

”B B var en unik nydanare av lantmäteriets verksamheter, en engagerad utvecklare i regionalpolitisk anda av ny teknik i Norrbotten. Han var också en kraftfull ledargestalt. Han utbildade sig till lantmätare med examen 1949. Parallellt med sitt första arbete läste han juridik och blev jur. kand. 1955.

Som chef för Luleå lantmäteridistrikt verkade han framgångsrikt för planering av fritidsbebyggelse och var en ivrig och tidig tillskyndare av översikts planer för strandnära områden.

Efter att ha utnämnts till överlantmätare 1968 påbörjade han en utveckling som saknar motstycke i landet för att få till stånd en resursstark och mångfacetterad kart- och lantmäteriorganisation

Ett resultat av hans arbete är tillkomsten av Sveriges Nationalatlas i 18 band. För sina insatser inom kartteknikens område tilldelades han år 1987 Kartografiska sällskapets Olaus Magnus medalj.

Under landshövding Ragnar Lassinanttis ämbetstid fick han bl.a. uppdraget att ansvara för översiktsplaneringen av fjällområdet.

Bengt Brändström var en hängiven motionär med en glöd att prestera på topp oavsett om det handlad om skidor, cykel och senare golf. I sina unga år spelade han också bordtennis. Även som pensionär odlade han fler intressen och lärde sig bl. a spanska för att kunna njuta av fritidshuset i Spanien.”

Ernst Hugo Brändström, f 1891-08-16  i Luleå, d 1926. Son till ölm H K Brändström och Emma Henrika Bäckström. Studentex 1911. Lantmäteriex och –auskultant 1915. Kulturteknisk examen 1918. Tjg i Norrb. omkr 1912-26. Assistent vid länskontoret 1920. G.m Anna Ingeborg Högelin, f 1894. Barn: Kerstin Ingeborg, f 1919, Siv Ingeborg, f 1922, Bengt Hugo f 1924, Hjördis Ingeborg f 1926. Död 1926 (4802)

Hugo Konstantin Brändström, född 1860-02-24 i Nederluleå, Norrbottens län. Son till vice kommissionslantmätaren Johan Gustaf Brändström och Konstantia Viktoria Juliana Bergvall. Studentex. Lantmäteriexamen och -auskultant 1884. Vice kommissionslantmätare i Norrbottens län 1891, kommissionslantmätare där 1896. Förste lantmätare i Norrbottens län 1908, överlantmätare där 1921. Död 1926. RNO, RVO, RRS:tAO2kl.

Har år 1912 deltagit såsom andre kommissarie vid undersökning av gränsen mellan Sverige och Ryssland. Ordförande i livsmedelsstyrelsen för Norrbottens län 1917-29. Ordförande i jordbrukskommissionen i samma län sedan 1913. Ordförande i länets expropriationsnämnder och i dess egnahemnsnämnd. Ordförande i drätselkammarens i Luleå tekniska nämnd 1912-17 och i styrelsen för Luleå sparbank from 1916. Vice ordförande i hushållningssällskapet i Norrbottens län 1913-18 och i stadsfullmäktige i Luleå sedan 1921.

Gift 1886 med Emma Henrietta Bäckström f 1858. Son lantmätaren Ernst Hugo Brändström, f 1891, d 1926. Sonson Bengt Hugo Brändström.(729)

Johan Gustaf Brändström  (Bränström),  född 1829 i Pite, son till snickaren Johan Brändström från Brändön i Nederluleå och Johanna Rudeberg. Examen 1850. Vice 1853. Död 1863. Bodde i Älvsborg i Nederluleå. Gift med Viktoria Konstantia Juliana Bergvall, f 1831, dotter till inspektoren vid Ljuså sågverk Johan Bergvall och Johanna Kock. Son Hugo Konstantin, sedermera förste lantmätare. Dotter Hilma Olivia, gift m Lennart Christoffer Brännström (732)

August Brännström, född 1856, son till kommissionslantm. Per August Brännström. Volontär vid Norrb. fältjägarkår 1876. Karlberg 1877-78. Officersex. och underlöjtnant 1878. Kapten 1896. Lantmäteriex. 1881. Vice kom.lantm. 1895. Död 1904. RSO. Bodde i Haparanda. Gift 1893 med Ebba Östman, f 1874, dotter till apotekaren i Haparanda Carl Theodor Östman och Sofia Zackrisson. Barn: Anna Greta f 1895, Elsa f 1896, Birger August f 1898, Sigrid Elisabet f 1900. Änkan bodde i Malmöhus län. (738)

Lennart Christoffer Brännström, f 1862-03-12 i Nederluleå, son till kom-l. Per August Brännström och Amanda Augusta Hollström. Auskultant 1893. Vice 1901. Kom-l. 1907. Distr.lantm. Luleå dt 1909. Avgång med pens. 1927. Död 1936-07-20. Gift med Hilma Olivia Ortman, f  Brändström 1867, dotter till Johan Gustaf Brändström. (749)

Per August Brännström, född 1833 i Skellefteå s:n, son till sågverksägaren E. Brännström och Sara Margareta Brännström. Examen 1853. Vice 1858. Kom-l. 1865. Död 1881. Bodde i Nederluleå. Gift 1:o med Amanda Augusta Hollström, f 1834, d 1872, dotter till andre lantmätaren Erik Hollström i Sunderbyn, gift 2:o år 1875 med Karolina Elisabet (Betty) Stenberg, f 1841, d 1928 i Stocksund, sondotter till förste lantmätaren i Vb län Jonas Gustaf Stenberg (584) och dotterdotter till Jonas Wilhelm Ottonius (719), efter P A Brännströms död omgift med läroverksadj, Carl Magnus Hjalmar Alarik Helledaij, f 1844 i Adelsö, D 1910 i Överkalix. Barn: Erik Hjalmar August f 1856, Lennart Christoffer, f 1862. (723)

August Brännström, 1856-1904,g m Emma Östman, 1874-1946, Per Erik Brännström, 1860-1917, g m Hedvig Backteman, g 1866, Lennart Christoffer, 1862-1936, g m Hilma Olivia Brändström,  Patrik Adolf, 1864-1899, g m Kerstin Andersson, 1870-1917, Syrena Margareta, g m Thorsten Wilhelm Hermelin, 1864-1931, Hanna Amanda, 1870-1922, g m Anders Elis Lindgren, 1865-1903,

Nils Peter Bröms, f 1797-07-09 i Råneå, son till soldaten Elias Bröms(1765-) och Lisa Greta Nilsdotter Öqvist (1765-1833). Examen 1823. Vice kommissionslantmätare 1825 och kom.lm 1832. Vid avvittringen 1841-61. Justerare. Död 1861 i Nederkalix. Flyttade 1859 från Råneå till Nederkalix. Gift 1828-12-14 i Råneå med Laurentia Petronella Bergner, (1802-1859) och dotter till Förste lantmätaren Lars Peter Bergner. Bröms upprättade 1852-53 sockenkarta och beskrivning tillsammans med Lars Ruuth och J.E.Nyström. (772)

Barn: Sofia Margreta (Greta) Bröms (1829 – , Petronella Chatarina Bröms (1831 – ), Laurentia Carolina Bröms (1833 – ), Ottiliana Elisabeth Bröms (1834 – ), Mathilda Erica Bröms (1836 – ), Carl Peter Bröms (1838 – )

Nils Johan Bröms (1840 – )

Gustav Wilhelm Bucht föddes i Överluleå den 22 maj 1848. Hans far, som var kronolänsman, lär ha blivit mördad av fanatiska laestadian­lappar under ett upplopp i Kautokeino år 1852. Gustaf Wilhelm gick 3 år i Piteå läroverk och praktiserade sedan hos kommissionslantmätaren J E Sandström i Öjebyn. År 1872 antogs han som kartograf vid Norrbottens ekonomiska kartverk och år 1884 utnämndes han till kartografförman vid Luleåstationen. Vid sidan av arbetet som kartograf var Bucht även stadsingenjör i Luleå från år 1882 . Han dog år den 30 maj 1894, endast 46 år gammal (Se mer om Bucht i ”Lantmätare berättar”) (2568)

Björn Johan Fritjof Burénius, f 1920-06-18 i Djursholm. Son till direktören Ragnar Burénius och Elsa Johansson. Studentex i Djursholm 1940. Ex KTHL 1945. Tjg från 1945-1969 inom lantmäteriet i Gävleborgs och Norrbottens (Gällivare) län. .Död 2007. Gift 1949 med Nanna Ingrid Maria Lindgren. Barn: Nanna Ingegerd f 1949, Björn Lennart f 1951, Elsa Ann-Marie f 1954. (6305)

Bengt Brage Burman, f 1928-02-22 i Nederkalix. Son till hemmansägaren A. E. Burman och Anna Karlsson. Studentex i Luleå 1947. Ex KTHL 1951. Tjg 1951-60 inom lantmäteriet i Skaraborgs, Gävleborgs och Västernorrlands län samt hos lmst, byrådir 1958-60. Tjg hos bostadsstyrelsen 1961. Vik dlm i Härnösands dt 1965-65. Överlantmätare i Skaraborgs län 1969. Gift 1952 med Marianne Mårtensson. Barn: Pia f 1954, Tomas f 1956. (6603)

Isak Burman, f 1805, son till prosten i Råneå Olof Burman. Examen 1827. Vice kommissionslantmätare 1831. Vid avvittringen 1867-71. Avsked 1871 med 900 kr pension. Död 1892. Bodde i Råneå. Gift 1:a med Brita Fahleson, 2:a med Sofia Vilhelmina Forsman. (788)

Karl Henrik Burman, f 1822, son till kronofogden i Kalix fögderi Erik Burman och Kristina Henrika Tornberg. Examen 1844. Vice kommissionslantmätare 1848. Kom.lm 1852. Vid avvittringen 1862-71. Avsked 1882 med 600 kr pension. Död 1886 i Nedertorneå. Gift 1:a 1847 med Aurora Gustava Bergenstråle, f 1816, d 1855 och dotter till major Gustaf Adolf Bergenstråle och Elisabet Margareta Govenius 2:a med Elisabet Fredrika Engman från Uleåborg, d 1876 i Haparanda. Son: vice kommissionslantmätaren i Västerbotten Erik Gustaf Burman. (786)

Lars Abraham Burman, född 1805-09-04 i Undersåker, son till kommin. i Alsen Veit Johan Söderberg, f 1777-11-10 i Undersåker,  och Maria Magdalena Burman, f 1779-08-12 i Undersåker.  Fanjunkare vid Jämtlands fältjägare 1826, avsked 1827. Examen 1827. Vid avvittringen i Norrbotten 1828-30, i Jämtland 1831-46. Kom. lantm. 1838. Avsked 1870. Anlade 1851 Dalhelms bryggeri å Frösön; ägde Ytterå brunns- och badinrättning. Död 18760´-07-19 i Huvudstavik (Z). Bodde i Hufvulsvik, Rödön s:n. Gift 1845 med Maria Elisabet Sture, f 1824 i Vemdalen, död 1906 i Ytterå, dotter till gränsridaren Per Sture i Vemdalen. (485)

Ulf Bystedt, f 1927-03-24. Ex 1953 i Gnesta. Son till folkskolläraren Lud­vig Bys­tedt och Olga Nilsson. Studentex i Sthlm 1948. Ex KTHL 1953. Tjg inom Kopparbergs och Norrbottens län. Dlm i Gällivare dt 1965 och i Sala dt. Gift 1954 med Gudrun Risell.

Torsten Evald Bågenholm, född i Sundals-Ryr (Älvsborgs län) år 1896. Son till kronolänsmannen Axel Edvin Bågenholm och Thérése Maria Larsson. Studentex i Vänersborg 1917. Lantmäteriex 1922. Kulturtekn.ex 1925. Tjänstgöring från 1922 inom lantmäteristaten i Kristianstads, Älvsborgs, Värmlands, Västernorrlands och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Arvidsjaurs distrikt 1932 och i Arvika distrikt 1948. Avgång med pension 1962. RVO. Gift 1929 med Marta Sofia Antoni. (5155)

Ture Adolf Bäfverfeldt, född 1830 i Ed, Älvsborgs län,  son till fältkamreran Gustaf Knut Bäfverfeldt (adl. ätt, intr. 1652) och Elin Maria Norstedt. Examen 1850. Vice kom.lantm. 1855 och kommissionslantmätare 1863 på Västernorrlands län. Förste lantmätare 1889. Död 1891 i Stockholm. Ägde Ellensberg i Skogs socken, Ångermanland. Gift 1855 med Karolina Petrina Holm, f 1825 i Själevad, d 1909, prostdotter från Själevad. (708)

Lars Lennart Carlsson, född 1914-03-29 i Askersund. Son till köpmannen Lars Torsten Carlsson och Hedvig Elisabet Brusquini. Studex i Motala 1934. Lantmäteriex och aspirant 1941. Lantmätare vid lantmäteristaten 1944. Tjänstgöring inom Skaraborgs, Örebro, Västerbottens och Norrbottens län. Distr.lantm. i Piteå dt 1954, i Skövde dt 1967. Död 1976-02-05. Gift 1945 med May Valborg Blom. (6105)

Den 5 februari 1976 avled i Skövde distriktslantmätaren Lennart Carlsson efter en tids sjukdom. Han var vid sin bortgång 62 år och var aktivt verksam i Skövde distrikt intill några månader före sin bortgång. Hans tid som distriktslantmätare i Piteå distrikt under åren 1954-67 talade han gärna om. I grannskapet verkade, arbetade och träffades en ganska stor grupp av 1941 års glada lantmätare. man hade trevligt tillsamman som under skolåren på Teknis. Lennart var kanske inte en av de gladaste, men han var en trogen kamrat, kanske litet tystlåten men sådana var vi några till och han hade ett trevligt och humoristiskt umgängessätt. Litet av lantmätarglöden slog fram ibland. Så och under hans tid som distriktslantmätare i Skövde distrikt. Lennart var också tålig, tålig i sin sjukdom, som han höll för sig själv. Han var en mycket bra lantmätare, försynt och kunnig och kollegorna i Skaraborgs län uppskattade honom mycket. Som chef följde han väl med sin tid och var mycket uppskattad av sin personal i Skövde. Genom sin försynta arbetsledning skapade han kamratskap och arbetsglädje bland sina underlydande. Kamraterna från studieår och tjänstgöring skall minnas Lennart som en trofast vän och försynt människa, fri från ärelystnad och förkonstling

Lars Carlstedt, f 1938-08-10 i Kalmar. Son till ingenjören Stig Carlstedt och Gerda Olsson. Studentex i Sthlm 1957. Ex KTHL 1962. Tjg vid inst för fotogrammetri vid KTH 1961-62 samt inom lantmäteristaten i Uppsala och Norrbottens län. År 1967 vid Uppsala norra dt. Gift 1965 med Ulla Sundelin (7154)

Erik Adolf Claesson, f 1895 i Timmele. Son till hemmansägaren Claes Andersson och Emma Isaksdotter. Studentex i Lund 1917. Lantmäteriex 1922. Kulturtekn. ex 1926. Tjg i lantmätareiet inom Skaraborgs, Värmlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och. Norrbottens län (omkr. 1923-24). Dlm i Svegs dt 1934 och i Kristinehamns dt 1944. RVO. Pension 1961.D 1975.  G 1924 m Edith Katarina Wallander. Barn: Margareta f 1926, Ingvar f 1932.  (5156)

Med Eric Claesson gick en gammal fin representant för lantmätarkåren. Sin tjänst skötte han på ett föredömligt sätt. Förrättningar och andra arbetsuppgifter fullgjorde han omsorgsfullt, utan dröjsmål och alltid presenterade ett resultat av hög kvalité. Utan att ge avkall på en korrekt och formellt riktig handläggning var han en smidig och mänsklig förrättningsman. Han tillgodosåg det allmännas krav men samtidigt torde den enskilde sakägaren sällan haft anledning känna annat än att även hans bästa blev tillbörligt bevakat av denne myndighetsperson. Erics i bästa mening värdiga men också öppna och trevliga sätt tycktes överallt ha gjort honom uppskattad bland allmänhet, yrkeskamrater och andra vänner. Lantmäteriet och vår värmlandsförening ägnade han stort intresse inte blott under sin yrkesverksamma tid utan även senare. Efter pensioneringen hade han en del privata utredningar och uppdrag som kunde kräva besök på länslantmäterikontoret i Karlstad. Han ville då gärna få en orientering om vad sig i lantmäteriet tilldragit hade, arbetets förändring och nytillkomna i kåren. Vid dessa tillfällen och ända till det sista besöket för något år sedan då sjukdomen tog överhand – var det alltid lika angenämt att få ta emot vännen Eric och uppleva att han oförändrat var den elegante gentlemannen och den vänfaste äldre kollegan och medmänniskan. ––”

Ernst August Clausén, född 1869-12-16  i Öjebyn, son till disponenten August Reinhold Clausén och Amalia Törnsten. Student 1888. Examen 1891. Vice 1898. Kom. lantm. 1903. Köpt egendomen Framnäs i Piteå år 1901. Distr.lantm. i Gröinge dt 1909. Förste lantm. i Kristianstads län 1913, överlantmätare 1921. Död 1932. KVO 2kl, RNO. Gift 1897 med Elma Henrietta Lindgren. (742)

Lars Vilhelm Clausén, född 1771. Son till (579). Examen 1793. Vice 1800. Kom.-lantm. 1803. Andre lantmätare 1821. Död 1825. Bodde i Håkansö. Gift 1) med Anna Kristina Clausén, (Nilsdotter)  f 1768 i Piteå, d 1817, dotter till Nils Clausén och Anna Maria Sterner; 2) år 1818 med Sara Bryggman, f 1769, d 1849. En dotter i första giftet, Johanna Maria f, 1797-01-17 i Piteå, gift med avvittringslantm. Jonas Sivertson Lundberg. (713)

Olof Clausén, född 1732-06-08 i Skellefteå, son till löjtnanten vid Västerbottens reg. Nils Clausén och Brita Sundberg. Examen 1752. E.ord. 1753 utan lön. Fullmakt 1757. Ordinarie 1782. Förste lantmätare 1802, men sonen skötte sysslan fr. 1805. Död 1813. Bodde i Håkansö, Piteå sn. Gift 1771 med Erika Johanna Magdalena Lang, f 1741, d 1803, dotter till prosten i Luleå Lars Lang och Elsa Margareta Hilleström. Son: andre lantmätaren Lars Vilhelm Clausén. ”År 1809 kunde intet uträttas i anseende till Ryssens vistande i landet”. (579) . Övriga barn: Nils Gustav Clausen (1772 – ), Johan Ulrik Clausen (1775 – ), Margareta Brita Clausen (1776 – )

Viktor Johan Clausén, född 1876-11-22 i Piteå sn, son till fältintendenten Johan Jakob Clausén och Clara Viktoria Baudin. Jur.ex. 1896. Auskultant 1902. Avvittringslantm. 1910. Extra lantm. i Kopparbergs län 1913 och transp. till Västernorrlands län samma år. Avvittringsstyresman 1916. Distr.lantm. i Gällivare dt 1917 och i Jukkasjärvi dt 1921. Död 1922. Gift 1905 med Lilli Valborg Petersson. (4152) . Kulturteknisk examen 1914

Örjan Clausén, f 1946 Tjg i Norrbotten  omk r 1975-81. Länslantmätare, Lantmäteriet i Lycksele

Charles Cohn, född 1887-08-30 i Stockholm, son till köpmannen Salomon Cohn och Ester Cohn. Studentex i Sundsvall 1906. Lantmäteriex och auskultant 1909. Kulturtekn.ex 1921. Tjg i Södermanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län. Distr.lantm i Matarengi dt 1921, i Gävle dt 1932, i Gävle n:a 1948. Avgång med pens 1953. RVO.. Död 1974-07-10. Gift år 1924 med Ketty Linnéa Birgitta Larsson. Barn Ove f 1925 och Ulf  f 1929. (4504)

Oskar Fredrik Dahl, f  i Gällivare 1842, son till löjtnanten vid Svea artillerireg. Karl Fredrik Dahl och Sofia Lovisa Åström. Studentex 1861. Furir på stat vid Norrbottens fältjägarkår 1861. Officersexamen 1862, 1:e kapten 1881, avsked som major i armén 1895. RSO. Död i Luleå 1911. Tjänstgjort vid Norrbottens ekonomiska kartverk 1864-85. Förordnad som extra avvittringslantmätare under sommarmånaderna 1885-89 och 1892. T.f. stadsingenjör i Luleå 1896-1901. Död 1911. Gift 1) med Emma Gustava Clementeoff, dotter till kaptenen vid Norrbottens fältjägarkår Fredrik Gustaf Clementeoff och Helena Katarina Dahl, samt syster till avvittringslantm. Lennart Hollströms maka, Jakobina Fredrika Clementeoff, 2) med Kristina Magdalena Waldenström, dotter till provinsialläkaren i Luleå Erik Magnus Waldenström och Margareta Magdalena Govenius, syster till kartografen mm Erik Rudolf Valdenström (2565)

Mats Dahlberg, f 1946-12-22. Ex 1970. Metria Kiruna

Carl-Erik Dahlgren, f 1916-05-23 i Umeå. Son till fabrikören Oskar Dahlgren och Hanna Jonsson. Studentex i Umeå 1936. Ex KTHL 1941. Tjg inom lantmäteriet 1941-52 i Malmöhus, Västernorrlands och Västerbottens län. Bitr lantbruksdirektör i Västerbottens län 1953, i Västernorrlands län 1954 samt lantbruksdirektör i Norrbottens län  1955 och i Örebro län 1967. Lantbruksattaché vid ambassaden i Bonn 1969. Kapten i reserven. Gift 1943 med Gunnel Ingeskog. Barn: Åsa f 1945, Anders f 1947, Erik f 1949 (6106)

Egon Danell, f 1946  Ex KTHL 1971. Dlm i Haparanda dt 1983-95.

Lars Daunfeldt, se Lars Andersson

Johan Edvard Degerman, f 1842 i Haparanda, son till guldsmeden Johan Olof Degerman (släkt från Degerbyn vid Skellefteå) och Maria Katarina Jansson. Examen 1863. Vice kommissionslantmätare 1874. Kom.lm 1879. Vid avvittringen från 1874 (extra redan 1871). Avsked 1905 med 2.000 kr pension, men kvarstod som kom.lm till 1908. Bodde i Haparanda. Gift med Amalia Berg, f 1846. (793)

Hans Djärv, f 1943. Bitr ölm i Norrbotten, ölm 1996-

Ulf Edin, f 1945

Jan Ekberg, f 1927-09-26 i Sthlm. Son till kaptenen Lars Ekberg och Signe Ericsson. Studentex i Sthlm 1947. Ex KTHL 1954. Tjg vid RAK 1954.-55, anställd vid Indalsälvens vattenregleringsföretag 1955-58, vid Arne Anderssons Ingenjörsbyrå AB 1958-62. Innehavare av Jan Ekbergs ingenjörsbyrå i Luleå 1962. Gift 1957 med Gerd Margareta Ingwall. Barn: Kristin Ingegerd f 1959. (6755)

Eva Ekelund, f 1951-05-30.  Dotter till statskartografen mm Lennart Ekelund och Märit Svensson. Ex KTHL 1975. Tjänstgöring inom lantmäteriet i Norrbotten 1975-86, CFD i Kiruna 1986-88 samt dlm från 1989. GLantmäterimyndigheten Norrbotten, Kirunaift med lantmätaren Mats Dahlberg. Barn: Peter f 1979, Kajsa f 1982 och Johan f 1992.

Erik Johan Elfgren, f 1849-06-06 i Elofstorp, Ölme sn, son till hemmansägaren Anders Bengtsson och Maria Andersdotter. Borås tekniska skola 1869-72. Examen 1880. Vice kommissionslantmätare 1897. Extra vid avvittringen 1884-99. Kom.lm 1897. Död 1899. Bodde i Luleå. Gift 1880-10-17 med Erika Helena Josefina Bergström, f 1851. Barn: Agda Helena Maria f 1884, Hildur Johanna f 1886, Alma Elisabeth f 1888. (801)

Erland Rickard Elfving f 1899-03-27 i Broddarps förs, Älvsborgs län. Son till hemmansägaren Emanuel Elfving och Mathilda Lundgren. Studentex i Borås 1919. Lantmäteriex 1923, kulturtekn. ex 1927. Tjg från 1923 inom lantmäteriet i Stockholms, Östergötlands, Kronobergs, Blekinge, Västmanlands, Kopparbergs, Västernorrlands och Norrbottens län. Dlm i Rättviks dt 1935, i Sala dt 1955, dlm å övergångsstat med tjg vid länskont. i Kronobergs län 1956. Avgång med pension 1964. Död 1967. RVO. Gift 1931 med Betty Nilsson. Barn: Gun-Britt f 1941. (5203)

Efter pensioneringen 1964 bosatte sig Elfving i Malmö, där han de första åren – tills sjukdomen bröt ner hans krafter – verkställde betydande utredningar. Erland Elfving var en god kamrat och – med sitt rörliga temperament en underbar sällskapsmänniska. Han fick tyvärr inte – som han så väl förtjänat -njuta sitt otium och ägna sig åt sina många intressen, särskilt språk och frimärkssamlande”

Henry Bertil Wilhelm Elmrud, f 1915-06-11 i Stora Mellösa. Son till lantbruksinspektoren Karl Bertil Larsson och Anna Ericsson. Studentex i Örebro 1936. Examen KTH avd L 1940. Tjänstgöring från 1940 inom lantmäteristaten i Kronobergs, Kalmar, Kristianstads, Älvsborgs och Norrbottens län (1953-55) (Kiruna 1952) samt hos lantmäteristyrelsen. Distriktslantmätare i Högsby dt 1954 och i Oskarshamns och Högsby dt 1961. Överlantmätare i Kristianstads län 1968. RNO. Död 1991-05-02. Gift 1945 med Ulla Birgit Åstrand, f 1922  (6053). Barn Johan, f 1949, Per Henrik, f 1952

Torsten Emanuelsson, f 1924-01-11 i Ärtemark, Älvsborgs lä. Son till hemmansägaren Vilhelm Emanuelsson och Selma Andersson. Studentex i Arvika 1945. Ex KTHL 1952. Tjg 1952-59 inom lantmäteriet i Norrbottens län (Luleå och Boden). 1959 byrådirektör vid domänstyrelsens fastighetskontor i Sthlm. Gift 1953 med Anita Falk. Barn: Inger f 1958, Maria f 1960, Åsa f 1962. (6653)

Ragnar Volter Engdahl, f 1884-02-17 i Stockholm. Son till handelsläraren och revisorn  Henning Engdahl och Hilda Norman. Studentex i Stockholm 1901. Lantmäteriex 1904. Tjänstgöring från 1904 inom lantmäteristaten i Hallands, Göteborgs och Bohus och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Järvsö dt 1917 och i Halmstads dt 1932. Pension 1949. RVO. Död 1972-12-02. Gift 1913 med Anna Augusta Nordenstam, f 1885-11-10 i Nederlulå (4255)

Jakob August Emanuel Englund, f 1869 i Offerdal, som till prosten och teol. doktorn Jakob Albert Englund och Karolina Elisabet Vestén. Student 1889. Examen 1893. Extra vid avvittringen 1899. Bodde i Gammelstad. Kommissionslantmätare 1908. Distriktslantmätare i Söderhamn 1910. Gift med Dagmar Hammarberg. (803)

Sten Ludvig Knut Engstrand, f 1883-10-01 i Jönköping. Son till skomakarmästaren John Per Engstrand och Amanda Kristina Linder. Studentex i Nyköping 1903. Lantmäteriex och –auskultant 1909. Tjg i bl.a. Norrbotten omkr 1912. Tjg 1917-21 inom kolonisationskommittén i Norrland. Dlm i Kungsbacka 1921, övergångsstat 1948. Kapten i reserven. G. 1913 m. Harriet Ling-Vannérus. Död 1961 (4506)

Lars Karl Anders Eriksson, f 1933-06-05 i Gideå, Västernorrl. län. Son till hemmansägaren Carl Eriksson och Sofie Ehlin. Studentex i Uppsala 1952. Ex KTHL 1959. Tjg inom lantmäteriet i Luleå dt 1959-66.. Stadsingenjör i Tyresö 1966. Gift 1963 med Borghild Vailet Asplund. Barn: Maria f 1963 (7002)

Gösta Eriksson,

Lars Magnus Eriksson, f 1944-09-22. Ex 1970. Stadsbyggnadschef i Luleå

Peter Alfred Eriksson, f 1862-02-14 i Överluleå sn. Son till urmakaren och hemmansägaren Erik Eriksson och Margareta Katarina Sundström. Lantmäteriaukultant 1885, vice kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1892 och kommissionslantmätare där 1897. Lantmäteeisekreterare 1904. Byråchef 1908. 1921 förordnad som direktör för statens reproduktionsanstalt. Pension 1929. KVO 2 kl, RNO, RDDO, K Finl. VRO 2 kl. Gift 1902 med Maria Josefina Boberg. (421)

Margareta Erstam, f 1963. Tjg i Norrbotten. Piteå dt från 1991. Stadsbyggnadskontoret i Luleå,  Piteå

Johan Bertil Fahlén, född 1913-05-31 i Ytterlännes, Västernorrl. län. Son till hemmansägaren Leinad Fahlén och Frida Jonssson. Studentex i Härnösand 1936. Ex KTHL 1941. Tjg inom Kopparbergs, Västernorrlands och Norrbottens län. Distr.lantm. i Luleå dt 1954 och i Ludvika dt 1961. RNO. Änkling 1994-06-01. Död 1994-12-06. Gift 1943 med Monica Alfhild Inga Olsson. Barn: Lars Oskar Bertil f 1945 och Johan Anders f 1949. (6111)

Rune Fahlén, f 1929-12-30 i Dals förs, Västernorrlands län. Son till hemmansägaren Harald Fahlén och Ester Bodin. Studentex i Sollefteå 1951-.Ex KHTL 1956. Tjg 1956-62 inom lantmäteriet i Västerbottens och Norrbottens (Gällivare) län. Byrådir vid domänstyrelsens fastighetskont 1962-63. Stadsingenjör i Visby 1963. Gift 1955 med Inez Isaksson. Barn: Ingrid Kristina f 1958, Karin Elisabet f 1959. (6856)

Johan August Flodmark, f 1844 i Karlshamn, son till handlanden Johan Flodmark och Anna Sofia Friberg. Malmö tekniska skola. Examen 1871. Vice kommissionslantmätare i Västernorrlands län. Vid avvittringen i Västerbotten 1879-87, i Norrbotten 1887-1906. Kom.lm 1890. Avsked 1906 med 2.000 kr pension. Bodde i Luleå. Gift 1873 m Maria Johanna Carlsson.f 1845 i Härnösand. (799)

Tore Forsberg, f  1956-01-21. Ex 1980.  Samhällsbyggnadschef (Teknisk chef) i Vännes kommun

Ivan Fredriksson, f 1943-08-11  i Junsele. Ex KTHL 1968. Tjg i Norrbotten omkr 1969-70. Stadsmätningschef i Stockholm. Gift med Gunilla Fredriksson (7455)

Frans Adolf Friedlieb, f 1846-12-20  i Stockholm. Son till häradshövdingen C.F.Friedlieb. Krigsskolan å Karlberg 1866-71. Underlöjtnant vid Norrbottens fältjägarkår 1871. Avsked som kapten i arméns reserv 1901. Lantmäteriexamen 1877. Tjänstgjort vid ekonomiska kartverket i Luleå 1876. Vice kom.lantm. i Norrbotten 1889. T.f. avvittringslantm. 1884-96.  Död i Nederkalix 1906. Ogift. (736)

Gunnar Frigell, f 1880-11-05 i Stengårdshults soxken, Jkg län. Studentex i Jönköping 1901, Lantmäteriex 1904. Tjg i bl.a. Norrbotten omkr. 1902 och 1920. Dlm i Kristianstad n:a dt 1921. Pension 1945. G 1) år 1910 m Ellen Enander och 2) 1922 m Anna Sofia Bergman. Bror, se Sune Frigell (4257) . Examen i geodesi 1907. Vid Stockholms stads triangelmätning 1909. Upprättat registerkarta för Härnösand och Piteå. Varning 1917 av lantmäteristyrelsen och ådömd böter

Sune Frigell, född 1876-02-06  i Valshults sn, Jkpg län. Son till kyrkoherden Gustaf Frigell och Karolina Hoffman. Borås tekn. läroverk 1895-97. Examen och auskultant 1900. Arb. hos H.A. Lundblad. Tjänstg. i Uppsala, Skaraborgs och Norrbottens län. Vice. kom.-lantm. 1906. Distr.lantm. i Falköping 1909. Död 1939-11-09 i Falköping. Gift 1905 med Siri Fransiska Sandberg, dotter till grosshandl. Frans Sandberg i Piteå. Bror, se Gunnar Frigell (761) . Dömt till böter för tjänsteförsummelse 1918

Torsten Fritjofsson, f 1925-08-09 i Skön, Västernorrlands län. Son till leg. läk Torsten Fritjofsson och Signe Forsberg. Studentex i Sigtuna 1945. Ex KTHL 1953. Tjg vid lantbruksnämnden i Norrbottens län 1953-55 och vid Luleå lantmäteridistrikt 1956-58. År 1959 anställd vid vattenfallsstyrelsen. Gift med Gun-Britt `Nyström. Barn Erik f 1956, Björn f 1958, Torsten f 1960.  (6708)

Anders Bertil Frostberg, född 1906-05-21 i Harlösa socken, Malmöhus län. Son till lantbrukaren Anders Johansson och Sofia Serner. Studex i Eslöv 1925. Lantmäteriex 1931. Kulturtekn. ex 1933. Lantm. vid lantmäteristaten 1931 och tjänstgöring inom Kalmar, Malmöhus, Värmlands och Norrbottens län. Distr.lantm. i Jukkasjärvi dt 1944 och i Kiruna dt 1948. Bitr överlantm. i Kalmar län 1948. Distr.lantm i Ängeholms dt 1966. Avgång med pension 1972. Änkling 1973. Död 1996-05-05. Gift år 1933 med Anna Wanja Sofia Wingmark. Barn: Dan f 1936, Erik f 1938, Ulla och Karin f 1942. (5606)

Ernst Herman Ejfrid Fröberg, f 1884-10-20 i Råneå. Son till skräddarmästaren Jonas Fröberg och Augusta Björk. Studentex i Umeå 1904. Lantmäteriex 1908. Kulturtekn ex 1913. Lantmäteriauskultant 1908. Tjg i Kristianstads, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Värmlands län samt hos lmst. Tjänstgjort å olika domsagor 1913-15 samt hos kammarkollegiet 1917. Dlm i Borås dt 1921. Avgång med pension 1951.  Gift 1914 med Hilda Maria Resare. Barn: Ann-Marie f 1915, Torsten f 1917, Bertil f 1922, Stig f 1924, Lars f 1926. (4455). Upprättat registerkarta för Kristianstad samt Åhus och Åby-Klippans municipalsamhällen

Jonas Persson Gedda – Möjligen broder till Johan Persson Gedda, vilken han år 1667 erhöll fullmakt att efterträda som lantmätare över Öster- och Västerbotten. I Österbotten tillsattes dock 1679 särskild lantmätare, efter vars avgång bestämdes år 1685 att det skulle vara gemensam lantmätare, vilken skulle tjänstgöra ena året i Väster- och andra året i Österbotten. Genom Kungl. brev år 1696 blev det åter två skilda lantmätare. Gedda dog i Vasa 1697. Gift med Cecilia Grubb, vars syster var gift med lantmätaren Hans Kruse. Dotter, se G. Ulstadius i Vasa län. (573) Möjligen var han bror till lantmätaren Johan Persson Gedda från Lövånger, vilket skulle innebära att han också var farbror till Peter Gedda Dottern Katrina Gedda gifte sig med lantmätaren Gustaf Ulstadius, som efterträdde sin svärfar som lantmätare i Österbotten.[1

Jonas Persson Gedda deltog 1671 i en expedition för att kartlägga Ume lappmark på initiativ av landshövding Johan Graan. Han ritade därefter en karta, på vilken lappskattelanden i de historiska lappbyarna Umbyn och Granbyn redovisas. Det är den enda karta som före 1900-talet upprättats över alla lappskatteland inom ett större område.[2]

Karl Mats Otto Gejrot, f 1929 i Sthlm. Son till fil.mag Herberts Gejrot och Kerstin Lindqvist, Studentex i Sthlm 1950. Ex KTHL  Tjg i Norrbotten omkr 1957-63 (länskontoret och Arvidsjaur). 1966 anst vid RLF:s juridiska avd. Gift 1958 med Gun Hedberg (6857)

Karl Martin Gidlund, f 1953-05-30. Ex 1077. Lantmäterimyndigheten Dalarnas & Gävleborgs län

Axel Alfred Vilhelm Gidner, f 1901-05-06 i Skellefteå.  Son till löjtnanten Anders Andersson och Carin Lindahl. Studentex i Umeå 1920. Lantmäteriex 1925. Tjänstgöring 1925-45 inom lantmäteristaten i Östergötlands,  Göteborgs och Bohus, Örebro, Gävleborgs, Västerbottens och Norrbottens län (1935-38). Distriktslantm. i Karlskoga dt 1938 och i Örebro västra 1945. Stadsingenjör i Karlskoga 1945.Pension 1966. RNO. Död 1984-08-20. Gift 1934 med Brynehild Bennedich (5309)

Kurt Granbom, f 1930-10-16 i Gällivare. Son till revisorn Ludvig Granbom och Svea Norberg. Ingenjörsex från handelsgymnasium 1953. Ex KTHL 1960. Tjg som husbyggnads- och vägbyggnadsing bl.a. i Tyskland 1953-56. Tjg inom lantmäteriet i Kalmar län 1960-63. Vid lantbruksnämnden i Norrbotten 1964 och i Kalmar län 1967. Gift med Karin Granbom. Barn: Ann-Charlotte f 1961, Katharina f 1964. (7059)

Martin Ludvig Grandin, född 1887-08-08 i Skuthamn, Piteå sn, son till sågverksförvaltaren Ludvig Grandin och Alfhilda Löfgren. Studentex i Umeå 1906. Officersutb. på stat 1906-08. Lantmäteriex och auskultant 1913. Kulturtekn ex 1917. Assistent å lantmäterikont. i Västerbottens län 1921. Tjg inom Stockholms, Älvsborgs, Gävleborgs, Västerbottens och Norrbottens län. Distr.lantm. i Jukkasjärvi dt 1922 och i Älvsby dt 1929. Avgång med pension 1952. Död 1983-02-26. Änkling 1978. Gift 1920 med Gerda Kristina Ohlsson. . Barn: Carin Alfhild f 1925. (4708)

Filip Adrian Granlund, född den 15 april 1888 i Edefors socken, Norrbottens län. Son till folkskolläraren Johan Erik Granlund och Erica Margareta Nyberg. Studentexamen i Luleå år 1906. Lantmäteriexamen år 1912. Kulturteknisk examen år 1915. Lantmäteriauskultant den 12 juni 1912. Tjänstgöring inom Stockholms, Västernorrlands och Norrbottens län samt hos lantmäteristyrelsen. Distriktslantmätare i Bodens distrikt den 1 januari 1921. Överlantmätare i Norrbottens län den 1 juli 1926. Biträtt järnvägsnämnden under år 1918. Ordf. i jordbrukskommissionen i Norrbottens län under åren 1926-1945, i ecklesiastika boställsnämnden i Luleå stifts III distr. från år 1925, i expropriationsnämnd under åren 1926-1950 och i särskild kommission för undersökning av tilläggsavvittring i Tärna socken under åren 1927-1928. Har därjämte innehaft kommunala uppdrag i Boden och Luleå. RVO, RNO. Gift år 1916 med Signe Lundqvist. Barn: Ingrid Maria f 1917, Erik Gunnar f 1919 och Sten-Olof 1923. Avgång med pension 1953. Död 1/8 1975 i Harads. (4656) . Upprättat registerkarta för Bodens stad.

Han var ordförande i jordbrukskommissionen i länet från 1926 till 1945, i eckleasitka boställsnämnden 1925-1953, i expropriationsnämnden från 1926 till 1950 och i särskild kommission för undersökning av tilläggsavvittring i Tärna socken 1927-1928. Han innehade kommunala uppdrag i Boden och Luleå. han var riddare av Vasa- och Nordstjärneordnarna., Den bortgångne sörjes närmast av maka, född Lundqvist, dotter Ingrid, gift med SKF-direktören Sverker Helmstein, Paris och sönerna Gunnar, avdelningschef vid SKF Hofors med maka Sigyn och Sten Olov, ämneslärare Nyköping med maka Ulla samt barn och barnbarn”.

”Dessa data omspänner en lantmätargärning som främst knöts till hemlänet Norrbotten. Efter pensioneringen bosatte sig Filip Granlund i Harads. Han var ej någon föreningsmänniska, hans stora intresse såväl i som utom tjänsten var fisket. Det tog sig uttryck i utrednings- och värderingsuppdrag främst beträffande det norrbottniska älvfisket. Fritidsfisket utövade han med ett kärt ställe vid Karatssjön i Jokkmokks lappmark som bas”

”N-K 22/8 1984: Fru Signe Granlund, Harads, har avlidit 92 år gammal. Hon var född i Ånn i Jämtland. 1908 kom on till Boden, där hon bl.a. tjänstgjorde hos Hildur Hackzell och Carl Svensson i deras pappershandlar. Efter några år blev hon telefonist och behöll det yrket, tills hon 1916 gifte sig med lantmätaren Filip Granlund och blev hemmafru. 1926 flyttade familjen, föräldrar och barn, till Luleå, där Signe Granlund tog mycket aktiv del i föreningslivet. Hon tjänstgjorde också som lotta. År 1939 övertog hon sin systers, Maja Lundqvist, kappmagasin i Boden och blev handelsidskerska för ett tjugotal år framåt med affärer i både Boden och Luleå. 1966 flyttade hon och maken till dennes födelsebygd Harads och bosatte sig i släktgården Älvbacka. Efter makens bortgång 1975 flyttade fru Granlund till vårdhemmet Edestrand, där hon ägnade delar av sin tid åt vävning, läsning och ibland även påt diktskrivning….”

Jan Granström, f 194510-11. Ex KTHL 1970. Tjg vid lantbruksnämnden i Västerbotten 1970-75 och vid Luleå lantm.dt 1975-79. Dlm i Boden 1987-88. Distriktslantmätare i Vilhelmina dt från 1979. Gift 1969 med Berith Ågren..Barn: Jörgen f 1970, Henrik f 1972, Daniel f 1977, Helena f 1979 .

Anders Grape, f 1777-11-26 i Jukkasjärvi. Son till kyrkoherden i Jukkasjärvi Per Grape (1752-1810) och Anna Margareta Hackzell (1749-1795). Lantmäteriexamen 1796, vice kommissionslantmätare. G 1800-06-08 m gästgivaredottern Brita Catharina Persdotter Ekberg, f 1785, äktenskapet upplöst genom skilsmässa. Död 1810 (?). Barn: Brita Catrina (Caisa) f 1800, d 1874,  Greta Stina f 1801. (746)

Isak Grape, f 1764, son till kyrkoherden i Övertorne Isak Grape och Margareta Fjellström. Student 1780. Examen 1786. Vice 1794 för I. Lithov i Uleåborgs och 1798 för L.P. Bergner i Västerbottens län. Kom-l. 1803. Avsked 1818. Kronofogde 1815 i Torne lappmark. Död 1836 i Ö.Torne. Gift med Brita Katarina Johansdotter, f 1769, d 1832. En dotter, Brita Katarina, f 1795, d 1876, g m avvittringslantm. Hans Vilhelm Hackzell. (717)

Johan Grape, f 1821-06-04 1 i Burträsk, bror till Karl Isak Grape, Lantmäteri- och skeppsmäteriexamen 1848. Vid avvittringen 1854-82. Kommissionslantmätare 1862. Avsked 1882 med 2.000 kr i pension men kvarstod som kommissionslantmätare till 1896. Major vid Norrbottens fältjägarkår, avsked 1875. RSO 1866. Ledamot av Riksdagens andra kammare 1877-78. Död 1899. Ägde och bebodde Björknäs i Nederkalix. Gift 1855 med Emilia Bergman, f 1832, dotter till handlanden i Torne Gabriel Bergman och Kristina Johanna Vestberg. Son vice kommissionslantmätaren Karl Gustaf Grape, f 1857. (778)

Johan Hjalmar Grape, f 1856-09-21  i Råneå, son till avvittr.lantm. Karl Isak Grape. och Mathilda Salander, f i Råneå 1856-09-21. Student 1875. Karlberg 1876-77. Examen 1880. Vikarie 1883 vid avvittringen. Vice 1888. Kom-l. 1895. Kapten i Norrb. fältjägarkår. Avsked 1906. RSO. Bodde på Framnäs i Öjebyn. Gift 1888 med Anna Ulrika Bexelius, f 1865, d 1928, dotter till kyrkoherden i Råneå och syster till kom-l. Immanuel Bexelius.  Ägde under en längre tid Framnäs egendom i Öjebyn. Hjalmar Grapes eftermäle var att han var en varmhjärtad, mycket sympatisk person, redbar och flärdlös. Vid hans bortgång prisades hans stora hjälpsamhet. Av denna hans egenskap torde tyvärr åtskilliga av hans ”vänner” ha begagnat sig på ett föga lämpligt sätt. (727)

Karl Gustaf Grape, född 1857-10-07 i N. Kalix, son till majoren i armén, kommissions och avvittringslantmätaren Johan Grape och Emilia Bergman (1832-1915). Student 1882. Examen 1888. Vice 1897. Kom-l. 1901. Justerare 1895. Distr.lantm. i Kalix dt 1909. Avgång med pension 1923. D 1925-11-23 i Kalix. Gift 1903 med Britta Amanda Sundberg, f 1880. Karl Gustaf Grape var en mycket tillbakadragen man, högt skattad av befolkningen för sin noggrannhet och rättrådighet. För dem, som lärde känna honom närmare, framstod han som en fint kultiverad och sympatisk person. (740) . Barn: Anna f 1903, Karl, f 1904, Birgit, f 1906, Hilding, f 1907

Karl Isak Grape, f 1815-02-02  i Skellefteå sn, son till kyrkoherden i Piteå Isak Grape och Eva Gustava Dillner. Student 1837. Promoverad atlethis artisque nandi magister (primus) 1838. Lantmäteriexamen 1843. Vid avvittringen 1847-74. Kommissionslantmätare 1856. Vikarierade som teckningslärare vid Luleå läroverk 1870-74. Kapten vid Norrbottens fältjägarkår. RSO. Död 1874-08-10 i Råneå. Bodde i Råneå. Gift 1844 med Matilda Salander, f 1822, dotter till handlanden och rådmannen i Piteå Erik And. Salander och Anna Vidbom. Bror, se Johan Isak Grape. Nio barn. Son: kommissionslantmätaren Johan Hjalmar Grape, f 1856 (774)

Ulrik Leonard Grape, f 1838 i Jukkasjärvi,  son till prosten i Överkalix Zakarias Grape och Katarina Sofia Åström. Student 1858. Examen 1861. Vice kommissionslantmätare 1869. Vid avvittringen 1871-92. Kom.lm 1875. RStO. Död 1892. Bodde i Luleå. Gift 1886 med Hulda Gustava Strömberg f 1855-05-31, dotter till färgerifabrikören i Haparanda Johan Strömberg och Johanna Gustava Ekdal. ju barn. Ulrik Leonard Grape var under vissa tider åren 1884-1892 t.f. förste lantmätare och avvittringsstyresman. Han var ledamot av kommissionen för reglering av gränsen mot Ryssland 1888. Även andra förtroendeuppdrag tilldelades honom. Så var han medlem av stadsfullmäktige i Luleå och vice ordförande i Norrbottens lantmäteriförening. En minnestecknare säger bl.a. att han var en arbetssam och dugande man inom sitt fack och att hans flärdfria sätt, redbara väsen, noggrannhet och pålitlighet förskaffade honom allmänt förtroende, aktning och tillgivenhet. (791)

Karl Isak Grubbström, född 1871-05-26 i Bygdeå, son till sjökaptenen i Umeå Isak Petter Grubbström och Karolina Lovisa Löfroth (dotter till andrelantmätaren Carl Jakob Löfroth) . Student 1889. Examen 1892. Vice 1900. Kommissionslantm. 1904. Distr.lantm. i Stockholms södra dt 1909. Förste lantm. i Västerbotten 1910. Byråchef i lantm.styrelsen 1921. Medlem av skiftesstadgekommittén år 1906. Ledamot av riksdagens första kammare 1912. Död 1926. RNO. Gift 1900 med Gertrud Hedvig Öström, f 1881, dotter till stadsmäklaren i Sthlm Anders Hugo August Öström. och Jenny Vilhelmina Aldskogius. Utgivit Matrikel över lantmäteristaten 1900. (745)

Carl Anders Harald Gräslund, f 1920-09-24 i Sandviken. Son till kamreraren Harald Gräslund och Elsa Reinholdz. Studenex i Gävle 1940. Ex KTHL 1946. Tjg hos Vattenbyggnadsbyrån 1946, inom lantmäteriet från 1947 i Värmlands, Örebro och Norrbottens län. Tf bitr ölm i Värmlands län 1961-62. Tf stadsing i Karlstad 1963. Tjg vid länskont i Värmlands län från 1964 och chef för specialenhet nr 2. Gift 1951 med Inga Björn (f  Rogersson). Barn: Marta f 1953, Jonas f 1954. (6357)

Bror Wilhelm Gröné, född 1884-05-01 i Grönby (Malmöhus län). Son till lantbrukaren Ola Nilsson och Karna Mårtensdotter. Studentex 1905. Lantmäteriex 1909. Tjänstgöring från 1909 inom lantmäteristaten i bl a Malmöhus, Jämtlands och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Arvidsjaurs distrikt 1921 och i Lunds distrikt från 1932. Död 1939. RVO. Gift 1) 1915 med Greta Werngren (död 1918) och 2) 1921 med Euphrosyne Mörling, f 1892. Barn: Sif Marianne Brorsdotter f 1924. (4511) . Kulturteknisk examen 1914. Mätningsman i Strömsunds kommun 1919

Avled den 27 oktober i sitt hem i Lund. Hans bortgång kom helt oväntat. Efter återkomsten från en tjänsteresa samma dag drabbades han av hjärtslag, just som han stod i begrepp att deltaga i en jaktutflykt.  ”

Bertil Gunulf, f 1906-09-27 i Boden. Son till pappershandlaren Carl Anton Svensson och Fanny Maria (Mia) Sofia Wolf. Studentex 1924. Lantmäteriex. 1928. Tjänstgöring från 1928 inom lantmäteristaten i Södermanlands, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Västernorrlands och Norrbottens län ( I BD omkr 1940-41). Dlm i Stenungsund 1942-47, på övergångsstat 1948-57 med tjg vid Göteborgs norra dt. Död 1992-04-03. G 1934 med Elsa Margareta Frummerin, d 1980. (5455)

Hans Martin Gustafsson, f 1924-04-07 i Luleå. Son till mästerlotsen Gustaf Gustafsson och Anna Nordberg. Studentex i Uppsala 1946. Ex KTHL 1953. Tjg 1953-61 inom lantmäteriet i Kalmar, Västernorrlands och Norrbottens (Luleå) län. Från 1961 vid Bolidens Gruv AB. Bitr stadsing i Umeå  1967.Gift 1961 med Barbro Strömbäck. (6712)

Arvid Isidor Gyllenbåge, f 1897-08-31 i Piteå socken. Son till köpmannen Christian Gyllenbåge och Maria Lovisa Olsson. Lantmäteriauskultant 1904. Exta lantm. Sörmlands länd 1919. Dlm i Flens dt 1920. Pension 1945, RVO Gift 1912 med Valborg Regnell. (4258)

Erik Georg Gyllensvärd, f 1897 i Tonsåsen, Norge. Son till e.o. hovrättsnotarien Georg Gyllensvärd och Ragnhild Sievers. Studentex. 1919. Lantmäteriex 1924. Tjg i bl.a. Norrbotten omkr 1932-33. Dlm i Falkenbergs dt 1938. Å indragningsstat 1948, pension 1962. Konstnär, Heberg, Hallands län. G 1936 med Solveig Stenudd. (5252)

Christina Göransson, f 1949   Tjg i Norrbotten omkr 1976-77. SIPU

Daniel Götherström, 1886-02-20 i Trelleborg. Son till kommissionslantm. Gustaf Wilhelm Götherström och Maria Cherlotta Sabelström. Studentex 1904. Lantmäteriex. 1909. Tjg i bl.a. Norrbotten omkr 1923. Dlm i Varbergs dt 1930. D 1939-02-19 i Varberg. G 1927 m Elin Ingeborg Hellström (Kartritare), (1904-1963), (4512)

Karl-Henrik Göthner, f 1922-03-03 i Karlstad. Son till direktören Gunnar Göthner och Naima Thurne. Studentex i Karlstad 1942. Ex KTHL 1949. Tjg inom lantmäteriet i Kopparbergs, Västernorrlands och Norrbottens län. Dlm i Gällivare 1961-65 och fastighetschef 1963. Anställd vid Allmänna Ingenjörsbyrån AIB i Umeå 1965. Stadsingenjör i Ängelholm. Gift 1949 med Doris Mirjam Pietilä. Död 2010. Barn: Anna-Lena f 1950, Anders f 1952, Suzanne f 1953 (6506)

Esaias Hackzell, son till kronofogden i Luleå Martin Hackzell och Kristina Plantin. Bror, se Matias Hackzell. Vikarie 1732 för S. Ryding i Östergötl. län. E.ord. 1735 i Sthlms län, transport till Västerbottens län samma år. Ordinarie 1744. Gjorde ismätningar på Bottniska viken. Död 1762. Gift med Margareta Mellin. Flera av hans kartor finns på krigsarkivet, bl.a. karta öfver Västerbottens höfdingedöme av år 1743. (576)

Jakob Vilhelm Hackzell,  född 1757. Son till (577). Student 1782 i Åbo. Examen 1782. Kom.lantm. 1783. Andre lantm. 1815. Död 1820 i Övertorneå. Gift 1784 med sin svägerska Kristina Charlotta Löfving, f 1759, d 1847. Söner: Avvittringslantmätaren Hans Vilhelm Hackzell samt en son som kommissionslantm. i Uleåborgs län. (712)

Hans Vilhelm Hackzell, f 1789, son till Andre lantmätaren Jakob Vilhelm Hackzell i Luleå. Examen 1811. Vice kommissionslantmätare 1816. Kom.lm 1819. Vid Ryska ägoutbytet 1821-24. Vid avvittringen 1834-37 och 1845-50. Avsked 1861. Justerare. Häradsskrivare 1821 och kronofogde 1850 i Torne fögderi. Avsked som kronofogde 1855, När Karl XV som kronprins besökte Tornedalen blev Hackzell i kronprinsens närvaro av landshövdingen högtidligen dubbad till RVO. Död 1870. Gift 1820 med Brita Katarina Grape, f 1795, d 1876 och dotter till kommissionslantmätaren Isak Grape. Son Isak Vilhelm Hackzell. (769)

Isak Vilhelm Hackzell, f 1825, son till avvittringslantmätaren Hans Vilhelm Hackzell. Examen 1849. Vid avvittringen 1855-84. Kommissionslantmätare 1863. Död 1884. Bodde i Luleå. Gift 1852 med Maria Rosina Svanljung, f 1822, d 1881. (780)

Matias I. Hackzell, född 1714, bror till Esaias Hackzell. Student 1734. Auskultant 1735. Examen 1742. Vikarie 1740 i Östergötlands och sedan i Bohus län. E.ord. 1744. Ordinarie 1762. Död 1768 i Umeå. Bodde i Bygdeå sn. Gift med Anna Beata Hååf, f 1728, d 1802, dotter till löjtnant Hååf. Två söner blev lantmätare i Finland. (577)

Carl Fredrik Bernhard Hammar, f 1881. Lantmäteriex. och –auskultant 1908. Tjg i bl.a. Norrbotten omkr, 1923-28. Assistent på länslantmäterikontoret i Luleå. Död 1929. (4458)

Johan Hamrin, född 1869-11-27, son till kronofogden i Umeå Johan Olof Hamrin och Amanda Helena Olivia Forsell. Student 1888. Notarie i Svea Hovrätt 1894 och tjänsteman vid Nedre justitierevisionen. Amanuens i civildep. 1900. Vice kom.lm i Västerbotten 1899 och i Norrbotten 1900. Kom.lantm. 1903. Lantmäterifiskal 1905. Byråchef vid A-byrån 1908. Föreståndare för lantmäteriundervisningen från 1922. Död 1930. KVO2kl, RNO, KDDO2kl, KFinlVRO2kl. Gift 1900 med Alma Katarina Holmgren, f 1868. Änkan bosatt i Stockholm. (743)

Bengt-Olof Hansén, f 1920-08-07 i Gammelstad. Son till landshövdingen David Hansén och Göta Sundberg. Studentex i Luleå 1939. Ex KTH L 1945. Tjg 1945-47 och 1951-52 i Stockholms och Norrbottens län. Förste assistent i skifteslära vid KTH 194748. Tjg hos lantbruksstyrelsen 1949-51. Byrådirektör 1952. Lantbruksdirektör  i Norrbotten 1966. Pension 1985. Död 1993-07-15. G 1960 m Gunvor Ågmark. Son: Per-Olof.  (6310)

Börje Hansson, f 1948-04-05  i Sthlm. Son till partihandl. Sten Hansson och Tekla (f Karlander). Ex KTHL 1972. Tjg inom lantmäteriet i Stockholm, Södermanland, Norrbotten (1976-88), Västernorrland och Västerbotten. Överlanrmätare i Västernorrlands län. Gift 1971 med  Anita Christina (f Waaranperä). Barn: Gunnar f 1973.

Nils Rudolf Hasselberg, f 1880-12-19  i  Sthlm. Son till köpmannen Carl Rudolf Hasselberg och Anna Helena Edgren. Studentex. 1900. Lantmäteriex. 1907. Kulturtekn ex 1921. Tjg i bl.a. Norrbotten 1923-32. Pension 1946. D 1947. (4404)

”Efter pensioneringen tjänstgjorde som extra tjänsteman å länslantmäterikontoret i Göteborg intill sin bortgång. Bakom dessa torra data döljer sig ett nära 40-årigt, i pliktuppfyllelse hängivet arbete i lantmäteriets tjänst. Hasselberg hade vigt hela sitt liv åt arbetet. Det blev honom icke förunnat att efter erhållet avsked draga sig tillbaka för att njuta en välförtjänt vila. Han ansåg det förenat med med sin oavvisliga plikt att i den rådande bristen på arbetskraft ställa sig till förfogande för en fortsatt verksamhet. Under denna tjänstgöring rycktes han hastigt bort. Hann föll på sin post. För länets lantmäterikontor, där Hasselberg verkade nära ett decennium, blev hans stora arbetsförmåga, hans rika erfarenhet och hans djupa insikter, icke minst i äldre tiders lantmäteri, en ovärderlig tillgång. Han blev på detta kontor den som skulle allt ombestyra och hans hjälpsamhet kände därvid inga gränser. Kontorets arkiv blev föremål för hans särskilda intresse och blev med åren hans ögonsten. På sin fritid, bittida som sent, var han sysselsatt med ordnande och översyn av arkivalierna, vilka han vårdade med en mera ovanlig vördnad och ömhet,  Till sin natur gick Hasselberg stilla och försynt sin väg fram Men han var samtidigt en självständig människa med en stark egen vilja. Som kamrat var han vänfast och hjälpsam. Han var omgiven av idel vänner.   ”

Ludvig August von Hedenberg, f 1822-10-02 . Son till landshövdingen i Norrbotten Karl August Hedenberg, adlad von Hedenberg, och Hedvig Sofia Kristina Lyström. Student 1841. Examen 1851. Hos N.P.Bodén. Avförd 1880. Öv.löjtnant. RSO, RVO. Direktör vid salpetersjuderistaten. Direktör vid Västerb. Ensk. Bank. Död 1895 i Sthlm, dit han flyttat från Ume. Gift 1:) 1853 med Hanna Katarina Sofia Tinnerholm, dotter till postinspektören i Umeå Axel Fabian Tinnerholm och Inga Brita Edlund, d 1858 2:) 1872 med Maria Charlotta Åman, dotter till lantbrukaren Carl Erik Åman och Anna Magdalena Boström. En syster, Teresia Eleonora, gift med förste lantmätaren J. E. Nyström. (748)

Hans Torsten Hedener, f 1908-02-23 i V Sallerup. Malmöh län. Son till lantbrukaren Hans Persson och Elna Rasmusson. Studentex i Lund 1926. Lantmäteriex 1930. Tjänstgöring från 1930 inom lantmäteristaten i Stockholms, Kristianstads, Örebro, Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens län (i BD omkr 1939-42). Dlm i Simrishamns dt 1953. RNO. Död 1983-11-17. G 1943 m Marianne Habbe. Barn: Mette f 1945, Olof f 1947. (5554)

Gunnar Hedin, f 1889 i Sthlm. Son till köpmannen Johan Hedin och Anna Sofia Larsson. Studentex i Sthlm 1908. Lantmäteriex. 1915. Tjg i bl.a. Norrbotten omkr 1911. Dlm i Mora s:a dt 1929, Säters dt 1939, övergångsstat 1948, Pension 1954. Död 1970. G 1920 m Elli Sjöstedt. (4805)

Jan-Olof Hedström, f 1943-06-03. i Svensbyn i Piteå. Tjg i Norrbotten från 1968 i Boden, Piteå, Kalix och Luleå som bl.a. bitr överlantmätare. Sekreterare i Norrbottendelegationen 1977-81. Kanslichef vid länsstyrelsen 1981 och länsråd 1986. Tf  landshövding 1991 och 1995. Bergmästare och chef för Bergsstaten 1998.  Gift 1970 med Märta Eva Maria Nilsson (7463)

Kurt Hedström, f 1931-10-09 i Nyhem, Jämtlands län. Son till skogsfaktorn Gunnar Hedström och Agnes Forsberg. Studentex i Vilan, Åkarp 1955. Ex KTHL 1963. Tjg inom lantmäteriet i Jämtlands, Kopparbergs, Gävleborgs och Norrbottens län. Gift 1956 med Kerstin Eriksson(7203)

Sten Erik Heijer, f 1926-03-02 i Skellefteå. Son till jägmästaren Einar Heijer och Astrid Nilsson. Studentex i Skellefteå 1945. Ex KTHL 1951. Tjg inom lantmäteriet i Kalmar, Göteborgs- och Bohus, Gävleborgs, Norrbottens och Västerbottens län. Chef för spec.enhet nr 1 i Norrbotten 1960-67. Dlm i Skellefteå 1967-79. Fastighetsråd vid Luleå tingsrätt 1979-93. Kapten i artilleriets reserv. President i Luleå södra Rotaryklubb 1986-87, distriktsguvenör i rotary 1990-91. Länsförbundsordf för Rädda Barnen 1992, samt för Svenska Livräddningssällskapet från 1995. Gift 1949 med socionomen Ingrid Lundell. Barn: Birgitta f 1952, Björn f 1955, Mikael f 1959 (6609)

Thure Edvard Heikkilä, f 1923-05-15 i Tärendö. Son till handlanden Anton Heikkilä och Maria Lehto. Avgångsex Hvilans specialgymnasium, Åkarp 1948. Ex. KTHL 1952. Tjg inom lantmäteriet i Värmlands och Norrbottens (skiftesorg och Kiruna dt) län. Avd.chef vid Kommunernas Konsultbyrå LBF, Karlstad 1964-67. Innehavare av Vermplan AB, Hammerö. År 1968 bitr stadsing i Karlskoga. Gift 1952 med Gunn Olsson. Barn: Tomas f 1952, Peter f 1955, Anders f 1957, Johan f 1964. (6656) (6656)

Gustaf Oskar Hellegren, född 1872 i Lidköping. Son till bruksförvaltaren Johan Alfred Hellegren och Johanna Jacobsson. Borås tekn.skola 1889-91. Examen och auskultant 1894. Arbetade hos G. Hollström. Vice kom.lantm i Gävleborgs län 1903. Dlm i Hudiksvalls dt 1909 och i Hudiksvalls västra dt 1921. Död 1934. Gift 1901 med Augusta Dahl, f 1876. (751)

Per Alfons Hermansson, f 1937-03-14 i Arvidsjaur. Son till vägarbetaren Knut Herman Karlsson och Judit Medora Lundstedt. Studentex i Luleå 1959.Ex KTHL 1964. Tjg inom lantmäteriet i Malmöhus, Kristianstads och Norrbottens (omkr 1964-67) län  och från 1972. Länslantmätare, chef specialenhet nr 1 i Norrbotten. Gift 1966 med Margareta Burman. (7361)

Wolfgang Karl Ingemar Hertting, född den 5 sept. 1912 i Örebro. Son till läroverksadjunkten K. J. Nilsson och Margarete Hertting. Studentexamen i Örebro år 1930. Lantmäteriexamen år 1933. Kulturteknisk examen år 1935. Lantmätare vid lantmäteristaten den 31 maj 1933. Tjänstgöring inom Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Norrbottens läns samt hos lantmäteristyrelsen. Distriktslantmätare i Säffle distrikt den 1 dec. 1948. Bitr. överlantmätare i Norrbottens län den 1 juli 1951 och överlantmätare 1953-64. Överlantmätare i Värmlands län 1964-72. Fastighetsråd i västsvenska län med stationering i Göteborg 1972-78. Avgång med pension 1978.Död 2005

Expropriationstekniker, ledamot och vice ordf. i Stiftsnämnden i Luleå, ordf. i styrelsen för Lantbrukskemiska stationen i Luleå, ledamot i Stiftsnämnden i Karlstad, ordf. i fiskerinämnd för Vänern, teknisk ledamot i Kammarrätten i Göteborg. Har innehaft ett flertal utrednings- och förhandlingsuppdrag. KNO.

Gift år 1939 med Anna Margareta (Greta) Erikson. Barn: Jan f 1943, Ann-Marie f 1945 och Gun f 1948. (5705)

Brynolf Hesselgren, f 1805, son till prosten i Piteå Brynolf Hesselgren och Eriana Kristina Nyström, samt sonson till biskop Erik Hesselgren. Student 1821. Examen 1823. Vice kommissionslantmätare 1826. Vid avvittringen 1830-33. Klockare i Piteå. Död 1847. Gift 1829 med Vilhelmina Katarina Ottonius, dotter till kommissionslantmätaren Jonas Vilhelm Ottonius. (767)

Kjell Hjorth, f 1956-02-09. Tjg i Norrbotten sedan 1987, bl.a.Kiruna kartcentral. Metria Kiruna

Bertil Hjortzberg, se Bertil Lindgren

Erik Hollström, född 1777 i Kristianstad. Son till betjänten Kristian Hollström och Bengta Rosengren. Konduktör. Examen 1821. Vid ryska gränsregleringen 1821-24. Kom.lantm. 1827. Vid avvittringen 1832-54. Andre lantm. 1837. Avsked 1854 med 900 kr pension. Associé av Musikal. Akademien. Död 1863. Bodde i Sunderbyn. Gift 1807 med Karolina Margareta Furtenbach, f 1788, d 1861. Två söner, avvittringslantmätarna Karl Gustaf Tycho Hollström, f 1808, och Lennart Hollström, f 1830. Två döttrar, Maria, f 1821 och gift med andre lantmätaren Olof Öhlund samt Amanda Augusta, f 1834, och gift med kommissionslantm. Per August Brännström. (714)

Erik Lennart Hollström,  född 1869-07-30 i Sunderbyn, son till avvittringslm. Lennart Hollström och Jakobina Fredrika Clementioff. Student 1888. Examen 1892. Vice 1899. Kom-l. 1904. Distr.lantm. i Torneå (Haparanda) dt 1909 och i Piteå dt 1920. Avgång med pens. 1934. Död 1943. Gift 1897 med Maria Theresia Katharina Sandström, f 1866. (744)

Gustaf Hollström, född 1846 i Gustafsfrid, Nederluleå, son till avvittringslantmätaren Karl Gustaf Tycho Hollström. Student 1868. Vikarie 1881 vid avvittringen. Vice 1882. Kom-l. 1891. Död 1904. Bodde i Gustafsfrid, Nederluleå. Gift 1876 med Albertina Elisabet Holm, f 1847. Barn: Ebba Elisabet, f 1877, g m kom.lm Bror Axel Vikberg , Lilly Kristina f 1879, Siri Elvira f 1881, Lennart Olof Ragnar f 1883, Nils Fredrik f 1887. (726)

Karl Gustaf Tycho Hollström, f 1808 i Sthlm, son till Andre lantmätaren Erik Hollström och bror till Lennart Hollström. Examen 1830. Vice kommissionslantmätare 1834. Kom.lm 1842. Vid avvittringen 1867-76. Avsked 1876. Död 1885. Bodde i Gustavsfrid i Nederluleå. Gift 1843 med Gustava Sundberg, f 1810, d 1861. Son kommissionslantmätaren Gustaf Hollström, f 1846. (789)

Lennart Hollström, f 1830 i Sunderbyn, son till Andre lantmätaren Erik Hollström och bror till Karl Gustaf Tycho Hollström. Examen 1862. Vice kommissionslantmätare 1870. Vid avvittringen 1871-78. Död 1878. Bodde i Sunderbyn. Gift 1866 med Jakobina Fredrika Clementeoff, f 1835, d 1907, dotter till postmästaren i Piteå, kapten Fredrik Clementeoff och Helena Katarina Dahl. (790)

Klas Vilhelm Holmström, f 1833-05-28  i Kolbäcks sn, som till kaptenen och slussinspektoren Viktor Reinhold Holmström och Karolina Gustava Åberg. Studentex 1850, kameralex 1853, hovrättsec 1854. Lantmäteriexamen 1861. Vid avvittringen 1862-94. Kommissionslantmätare 1876. Officersexamen 1857 och tjänstgöring vid Norrbottens fältjägarkår. Kapten. Avsked 1883. RSO. Död 1894. Bodde å Claestorp i Nederluleå. Gift 1865 med Laura Vilhelmina Boström, f 1838, dotter till häradshövdingen Lars Olof Boström och syster till styresmannen Henrik Vilhelm Boström. (787)

Erik Anton Holst, f 1813 i Härnösand, son till (275, Västernorrl ) Examen 1833. Vid avvittringen i Västerbotten 1838-55, i Norrbotten 1856-67. Död 1867 i Nederluleå. Gift 1843 med Anna Magdalena Holst, f 1817. (781)

Erik Magnus Hortlund, f 1821 i Piteå, fadern skeppsbyggmästare. Examen 1844. Vice kommissionslantmätare 1847. Vid avvittringen 1848-71. Kom.lm 1853. Död 1871. Bodde i Töre. Gift med Anna Justina Rutbäck, f 1813 i Nederluleå. (775)

Hampus Gustaf Kristoffer Huldt f 1866-07-18 i Umeå. Son tillkommissionslantmätaren mm Carl Hampus huldt och Selma Gustafva Ericsson. Ultuna 1887. Lantmäteriauskultant 1892. Avvittrinslantmätare i Västerbotten 1895 och kom.lantm. 1903. Transporterad 1909 till Stockholms län. Justerare av mått och vikt i distrikt 49 år 1894. RVO.  Död 1941. Justeringskontrollör i Västerbottens och Norrbottens län 1906. Gift 1894 med Beda Teresia Waldenström. (703)

Magnus Vilgott Huss, född 1854-03-13, son till apotekaren i Luleå Jakob Arvid Huss och Elisabet Katarina Bergman. Student 1874. Karlberg 1874-76. Examen 1882. Vice 1891. Kom.lantm. 1902-14. Kapten. RSO. Poliskommissarie vid Bodens fästningspolis 1903-09 Bodde i Luleå. Gift med Nanna Huss, död 1912-04-21 i Umeå, dotter till kommissionslantm. Erik Gustaf Huss i Lövångers s:n o.h.h Amalia Kjellerstedt. (727) . Son Frans Verner Huss (1891-1920)

Arne Emanuel Hydén, f 1904–03-13 i Linköping. Son till folkskolläraren Emanuel Hydén och Anna Larsson. Studentex i Linköping 1922. lantmäteriex 1931. Kulturtekn ex 1932. Tjg inom lantmäteriet i Kronobergs, Malmöhus, Skaraborgs och Norrbottens län. Dlm i Linköping dt 1949. Sekr i Skaraborgs Naturskyddsförening. RNO. Död 1967. Gift 1930 med Ebba Knutsson. Barn: Inger Margareta f 1931, Åke Emanuel f 1932, Gunnel Kristina f 1935, Anna Brita f 1939, Nils Torsten f 1941. (5609)

Detta livaktiga skaraborgsdistrikt (Linköpings dt), där Arne således kom att utföra huvuddelen av sin gärning som lantmätare, passade utmärkt för hans arbetsförmåga. med sin stora energi och organisationstalang fick han verksamheten att flyta på ett föredömligt sätt, där hans sunda förnuft och glada sinnelag alltid stod honom bi. Trots Arnes stora engagemang i lantmäteriarbetet räckte hans tid även till för en mycket uppskattad insats i Skaraborgs läns naturskyddsförening, vars styrelse han tillhörde under många år. Sitt musikintresse fick han utlopp för i stadens manskör. ..”

Gabriel Håkansson, f 1745. Son till bonden i Kåddis by, Umeå sn, Håkan Håkansson och Cecilia Olofsdotter. Examen 1766. Vice 1767 i Gävleborgs län. Uppgick 1770 gränsen mellan Jämtland och Härjedalen. Kom.lantm. 1779 efter L.H.Vallman. Bodde i Håkansdal. Gift med Anna Sofia Flodman från Ängesbyn. Son: Förste lantmätaren i Västerb. län Johan Gabriel Håkansson, f 1793. (595)

Torbjörn Håkansson, f 1943-01-11  i Uppsala. Son till folkskolläraren Stig Håkanson och småskolläraren Ethel Håkanson. Studentex i Uppsala 1962. Ex KTH avd L 1966. Tjg 1968-87 i lantmäteriet i Norrb. län. Dlm i Bodens dt 1974-87, länslantmätare 1987-1993, därefter tjg vid LMV, i Gävle, fastavd. Länslantmätare vid Lantmäterimyndigheten i Skåne. Gift 1970 m Siv Nilsson. Barn: Anna f 1971 och Filip f 1973

Ur minnesord av Ewa Svensson: ”Torbjörn var under en period ordförande för akademikerna i länet och utförde ett viktigt arbete i samband med omorganisationen. Under sin tid i Gävle var Torbjörn engagerad i mansjouren Stickan och under några år arbetade han aktivt inom Stadsmissionen i Malmö till stöd för de hemlösa. Hans stora intresse vid sidan av arbetet var segling. Tyvärr han han aldrig ut på längre turer i sin nya segelbåt han hämtade i Danmark efter sin pensionering”

Peter Häggström, bondson fr. Häggisböle(?) by i Ume s:n. Examen 1701. E.ord. 1702 i Västerb. genom landshövdingens förordnande och 1703 genom kungl. fullmakt, daterad Torp 31 aug. Kronofogde i Ume. Ord. 1720 i Österb. Död 1724. Gift med Margareta Degerman, f 1688, omgift med prosten i Malax, Jakob Vikner. (2941) . En broder, lantmätaren Hans Häggström, gift med Margareta Wikar (2941)

Fredrik Fabian Haeggström, f 1842-08-12  i Sala. Son till handlanden Fabian Haeggström och Greta Löfdal. Studentex 1862. Officersex 1865. Underlöjtnant vid Norrbottens fältjägarkår 1868. Chef för volontärskolan i Notviken 1890-91. Avsked 1894 som major i arméns reserv. RSO, RDDO, DFM. Död i Stockholm 1912-02-06. Lantmäteriexamen 1877. Tjänstgjort vid Norrbottens ekonomiska kartverk i Luleå 1876. Avvittringslantm. 1884-85. Gift 1878 med Beda Maria Söderberg, f 1844-05-27 i Skultuna-(

Axel Harald Högström, f 1864 i Torsåker. Son till länsveterinären Erik Ferdinand Högström och Andrietta Maria Schåltz. Studentex 1884. Lantmäteriex och –auskultant 1887. Vice kommissionslantm. i Gävleborgs län 1896. Kommissionslantmätare i Västmanlands län 1902. Amanuens vid länslanmäterikontoret i Norrbotten 1910-14. G med Hilma Jonzon. En son, Emil Arne Högström, f 1/1 1901 var år 1957 bosatt i Söderhamn. (437)

När A H Högström avled den 15 januari 1915 blev han bisatt i allmän grav. Med anledning härav väckte distriktslantmätaren Ernst Leander frågan om det ej vore överensstämmande med Norrbottens läns lantmäteriförenings anseende och syfte att föreningen skaffade en egen gravplats på Luleå kyrkogård, varest kamrater, som ej hade några närstående på platsen, vid sitt frånfälle kunde begravas. Detta väckte allmänt gillande av medlemmarna och föreningen inköpte en gravplats och lät uppsätta en större gravsten. Högströms kista flyttades sedan till den nya gravplatsen. Läs mer om gravplatsen i boken ”Lantmäteri i Norrbotten”.

Gustaf Harald Högström, född 1879-02-10 i Luleå, son till köpmannen Carl Fredrik Högström och Lilli Anna Folmer. Auskultant 1903. Extra avvittr.lantm. 1906. Extra lantm. i Norrb. län 1915. Distr.lantm. i Pajala dt 1916 och i Luleå 1927. Död 1933. RVO. Gift år 1907 med Gurly Lindstedt. (4206) . Upprättat registerkarta för Luleå stad

Anders Höljman, (tidigare Nilsson) f 1956-03-20 i Värmlands Dalby.  Ex KTHL 1981. Tjänstgjort vid Länsrätten AB län 1981-83, Vattenfall Motala 1983-89, lantmäteriet i Norrbotten, Jämtland och Värmland 1989-99, Fortifikationsverket i Boden 1999-2002, Banverket Luleå 2002-.  Sambo med Gertrud Malmberg. Barn: David f 1992, Samuel f 1995

Harald Jansson, f 1929-03-08 i Växjö. Son till Karl Jansson och Kerstin Sjöberg. Studentex i Växjö 1948. Ex KTHL 1955. Tjg 1955-61 inom lantmäteriet i Värmlands och Norrbottens (Boden) län. Byråing vid stadsing.kont i Trollhättan 1961. Byrådir. hos domänstyrelsen 1963. Gift 1955 med Birgit Wickström. (6809)

Roland Jansson, f 1952-09-27  Ex KTHL 1976 och därefter tjg  vid lantmäteriet i Norrbotten. T.f. distriktslantm. i Gällivare 1980-81. Tjg vid överlantmätarmyndigheten bl.a. som chef för dataenheten och LM GIS samt ansvarig för databasorganisation och kvalitetsfrågor. Driftsansvarig för LINFO-cent­ralen mm. Projektuppdrag för Swedsurvey i Uruguay och Filippinerna.

Lennart Johansson f 1957-10-03  i Kalix. Ex KTHL 1985. Anställd vid Gällivare kommun som utredningsingenjör 1985-86 och avdelningschef 1986-89. Distriktslantmätare vid Gällivare dt 1989-95. Förvaltningschef i Gällivare

Nils Gustaf Reinhold Johnson, född 1899-11-20 i Karlskrona. Son till lanträntmästaren Ernst Johnson och Amelie Forssberg. Studentex i Karlskrona 1919. Lantmäteriexamen 1924. Tjänstgöring från 1924 inom lantmäteristaten i Jönköpings, Kalmar, Blekinge, Älvsborgs, Gävleborgs och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Bodens distrikt 1936 och i Karlskrona distrikt från år 1951. Avgång med pension 1965. RVO. Död 1975-07-17. Gift 1925 med Gertrud Elisabeth (Lisa) Bergstedt. Barn: Gertrud f 1926, Kerstin Elisabet f 1929, Birgitta f 1931, Ernst Gunnar f 1932 och Barbro f 1937. (5256)

”Johnsson tillhörde ett flertal år stadsfullmäktige och högerns styrelse i Karlskrona. Han har varit verksam inom hemvärnet och skytteförbunden i Norrbotten och Blekinge. Han tilldelades Bodens skyttekrets förtjänstmedalj i guld. ”

Bertil August Jonsson, f 1914-11-12  i Umeå landsf. Son till lantbrukaren August Jonsson och Hanna Jonsson. Studentex i Umeå 1935. Ex KTH avd L 1941. Tjänstgöring från 1941 inom lantmäteristaten i Södermanlands, Västerbottens och Norrbottens (Luleå dt och länskont) län. Bitr. överlantmätare i Västerbotten 1953. Död 1969. RNO. Gift 1947 med Ruth Signe Christina Sandberg. Barn: Eva f 1950, Karin f 1952(6116)

Mercy Jungquist, född 1866-03-21  i Strömstad. Son till Kyrkoh. Alfred Jungquist och Ingeborg Katarina Nyberg. Student 1886. Examen 1898. Arb. hos H.B.Lysell. Vice 1905 i Västmanlands län, transp till Norrbotten 1905. Byråing i lmst. 1909. Förste lantmätare i Stockholms län 1915. Avgång med pens 1933. Död 1934. KVO2kl, RNO. Gift 1899 med Angelika Bäckström, f 1865, dotter till häradsskrivaren och rådmannen Jonas Bäckström och Mathilda Charlotta Burman,  vars ena syster, Amalia Charlotta, var gift med kommissionsl. Johan Erik Linder i Västerbottens län. En annan syster, Emma, var gift med förstelantmätaren H.K.Brändström i Luleå. (758) . Avlagt juridisk filosofisk examen vid Universitetet i Lund 1899

Arne Artur Jäderstrand, f 1913-12-27 i Sthlm. Son till förste bokhållaren Artur Jäderstrand och Olgo Nilsson. Studentex i Sthlm 1933. Lantmäteriex och aspirant 1938. Tjg inom Stockholms, Kalmar, Blekinge, Värmlands och Norrbottens län. Distriktslantm. i Kiruna dt 1948, tf ölm i Blekinge län 1955, dlm i Södertälje dt 1957. Ordf. byggnadsnämnden i Pajala. RNO. Död 2006. Gift 1939 med Margit Christina Åkerman. Barn: Per f 1947 och Gunnar f 1949. (5958)

Nils Jönsson, f 1883-02-05 i Tullstorp, Malmöhus län. Son till lantbrukaren Jöns Jönsson och Elna Albrektsson. Studentex i Malmö 1903. Lantmäteriex 1907. Kulturtekn ex 1911. Lantmäteriauskultant 1907. Tjg i Jönköpings, Blekinge, Hallands, Skaraborgs, Västerbottens och Norrbottens län. Tjg hos kolonisationskommittén 1919. Dlm i Byske dt 1921, i Skellefteå norra dt 1938. Avgång med pension 1948. Död 1966. RVO. Landstormens Centralförbunds förtjänstmedalj i silver. Gift 1916 med Kain Elin Augusta Möller. Barn: Nils Per-Ola f 1917 (länsrevisor i Östersund), Gertrud f 1918 (farm kand, gift med advokaten Ulf Berglöf i Skellefteå), Kari-Britta (Britta) f 1922 (adjunkt, gift med adjunkt Gösta Winroth i Göteborg), Ingrid f 1924. (kamrer, gift med köpman Sixten Fredriksson i Göteborg)  (4409)

”Dessa data omspänner en rik och arbetsfylld verksamhet under en period då den övernorrländska landsbygden genomgick en explosionsartad utveckling. Nyodling förekom allmänt och tätorter utvecklades. Nils Jönssons ovanligt stora arbetsförmåga var väl ägnad att möta och följa denna utveckling i fastighetsbildningen. Efter pensionsavgången tjänstgjorde han som förrättningsman i några samhällen. Tidigt änkeman och med barnen utflugna njöt han de sista åren sitt otium som ensamstående bildad herre. Han var RVO. Under sin krafts dagar ägnade sig Nils Jönsson även åt andra sidor av samhällslivet. Han deltog sålunda i landstormen och innehade dess förtjänstmedalj i silver. Han var även engagerad i ideellt föreningsliv. I frimureriet i såväl Umeå som Skellefteå hade han innehaft ledande poster liksom i Skellefteå rotaryklubb. Nils Jönsson var såväl bildligt som figurligt en rakryggad ämbetsman. Som många andra skåningar visade han att det skånska kynnet väl kan förenas med den norrländska kargheten. Han var mycket uppskattad av allmänheten, kommunerna och myndigheterna. I kamratkretsen var han en avhållen broder som spred trivsel och glädje omkring sig. ”

Kauno William Kangas, f 1920-02-14 i Alahärmä i Finland. Son till jordbrukaren Kalle Kangas och Sanna Perä. Studentex i Vasa 1939. Ex vid Tekniska Högskolan i Helsingfors, avd L 1948. Gruvmätare 1948-57, gruvmätningschef vid LKAB, Malmberget från 1958. Förste assistent vid KTH, avd B, 1952-53, timlärare i gruvmätning vid Norrbottens tekniska skola, Malmberget, 1959-63. Publicerat fackuppsatser i svenska, finska och amerikanska tidskrifter samt författat kompendier i gruvmätning. Gift 1944 med Saara Pelttari. Barn: Eero f 1945, Juha f 1945, Jouko f 1954. (6498)

Anna Karlsson, f 1968-02-07 i Luleå.  Dotter till ingenjören Arne Karlsson och läraren Ingrid Karlsson. Studentex i Luleå 1987. Ex KTHL 1994. Tjänstgjort vid värderingsenheten på Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län 1993-95, som mark- och exploateringsing. vid Luleå kommuns stadsbyggnadskontor 1995-2004 samt fn som förrättningslantmätare vid Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län. Sambo med Kennet Viitikka. Barn: David f 1998, Alice f 2002.

Per Erik Karlsson, f 1922-06-17 i Östra Tollstad. Son till folkskolläraren Elias Karlsson och Gärda Pettersson. Studentex i Linköping 1942. Examen KTH avd L 1947. Tjänstgöring från 1947 inom lantmäteristaten i Östergötlands, Kalmar och Norrbottens län (1953-54). Distriktslantm. i Mjölby dt 1969. Änkling 1984. Död 1998-01-14. Gift 1948 med Birgitta Margareta Wilhelmsson. Barn: Per Anders f 1949, Karin Birgitta f 1952, Kerstin Margareta f 1954, Ingrid Kristina f 1957. (6410)

Adam Magnus Kjellerstedt, f i Lövånger 1857-06-25. Son till lantmätaren Per Adam Kjellerstedt och Ulrika Kristina Häggström. Volontär vid Norrbottens fältjägarkår 1876, mogenhetsexamen s.å., lantmäterielev 1877, elev vid krigsskolan å Karlberg s.å., officersexamen 1878, lantmätarexamen 1881, vice kommissionslantmätare 1891, löjtnant 1893. Död i Umeå 1986. Ogift.  (644)

Hans Kruse, son till Jakob Krus (guldsmedsson från Härnösand) och Karin.. Elev hos Jonas Gedda. Examen och e.ord. 1694. Ord. 1696. Klagade 1700 att han med två andra blivit ålagd att utrusta en dragon. Mätte Torne 1719. Anhöll år 1722 ”på sina anhörigas tillrådan” om avsked med överinspektors titel, samt att Brenholm (med vilken han troligen var släkt genom sin första hustru) skulle få efterträda honom. Gift 1) med Anna Grubb, syster till Jonas Persson Gäddas hustru, änka efter Hans Degerman, 2) med Anna Stecksén, änka efter prosten Lars Burman. (574)

Sören Kågedal, f 1946-05-26. Ex 1972. Tjg i Norrbotten omkr 1974-77. Dlm I Skellefteå.  Lantmäterimyndigheten i Stockholms län

Ernst Leander, f 1864 i Piteå, son till handlanden Anders Leander och Fredrika Lestander. Student 1885. Ultuna 1885-88. Examen 1892. Extra vid avvittringen 1898. Tf avvittringslantmätare 1905. T f styresman 1908. Distriktslantmätare i Gällivare 1910. Gift 1897 med Klara Emerentia Öqvist, dotter till kommissionslantmätaren Gabriel Öqvist. (802)

Sten Filipsson Laestadius, född 1912 i Luleå. Son till jägmästaren Filip Laestadius och Edith Brändström. Studentex i Luleå 1932. Examen KTH, avd L 1937. Tjänstgöring inom lantmäteristaten i Örebro, Jämtlands och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Arvidsjaurs distrikt sedan 1948. Tjänstledig för kommunala uppdrag. Gift 1941 med May Hedlund. Barn: Ylva f 1942, Thorulf f 1943, Åsa f 1944, Björn f 1947 och Sverker f 1954.. Död 2000-06-22 (5908)

Ur Norrbottens-Kuriren: ”Åren 1962-1979 var Sten Laestadius kommunalråd i Arvidsjaur. Han var en handlingskraftig man som ofta fick sin vilja igenom. Under 70-talet blev han känd över hela Sverige när han arbetade för att regementet K4, Norrlands dragoner, skulle flytta från Umeå till Arvidsjaur. Innan han fick sin vilja igenom vägrade han att klippa håret. Regering och riksdag gick honom till mötes och regementet etablerades i Arvidsjaur 1980. – När Sten Laestadius drog sig tillbaka från politiken 1980 blev han krögare på heltid, framför allt för hotell Laponia. Sten Laestadius arbetade hårt för det han ansåg var bäst och kunde vara en svår motståndare vid förhandlingsbordet. Samtidigt kunde han lyssna på och ibland till och med böja sig för sina politiska kollegor och motståndare. Genom sin allmänbildning och stora engagemang blev han en man som respekterades och beundrades”

Hans Lagerqvist, f 1940-04-28 i Göteborg. Ex 1965. Tjg i Norrbotten omkr 1966. Civilingenjör, Spånga

Ernst Lander, f 1864 i Piteå.  son till handlanden Anders Lander och Fredrika Lestander. Student 1885. Ultuna 1885-88. Ex 1892. Extra lm vid avvittringen 1898. tf styresman 1908. Dlm i Gälivare dt 1910. Gift 1897 med Klara Emerentia Öqvist, dotter till kommissionslantmätaren Gabriel Öqvist i Boden (802)

Carl Gustaf Larsson, f 1930-08-12 i Uppsala. Son till geologassistenten Carl Sandor Larsson och Hilma Andersson. Studentex i Uppsala 1951. Ex KTHL 1960. Tjg inom lantmäteriet i Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens län samt lmst. (A-byrån och S-byrån). Dlm i Kalix 1967-1978. Gift med Kerstin Marianne Reiss. Barn: Inger Kerstin, Jan Åke Harald, Eva Marianne, Maria Christina. (7062)

Oscar Bernhard Larsson, f 1879-07-25  i Årsunda. Son till lantbrukaren Lars Larsson och Christina Andersson. Studentex i Gävle 1897. Examen KTH 1900. Lantmäteriex. 1903. Tjg inom lantmäteriet i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Jämtlands, Västerbottens och. Norrbottens län (omkr. 1916-17). Pension 1945. Död 1967. G 1912 med Alma Borgh. Barn: Birgit f 1913, Margareta f 1915, Maj-Gunnel f 1917 d 1955.  (4208) . Examen i geodesi 1910 och kultrteknik 1915. Fälld 1907 att utgiva försuttet vite

Av kollegor och arbetskamrater från hans tjänstgöringstid har omvittnats hans stora intresse för yrket, hans goda arbetsförmåga och kunnighet, hans många värdefulla uppslag i kontorsrutiner o.dyl. samt inte minst hans absoluta lojalitet i samarbetet. Larssons verksamhet inom lantmäteriet avbröts dock icke i och med inträdet i pensionsåldern. Hans kunskaper och erfarenhet togs i anspråk för olika utrednings.- och organisationsuppdrag. Framför allt blev han en flitigt anlitad vägförrättningsman. Med sin beundransvärda vitalitet och klara intellekt var han i den egenskapen sysselsatt intill några få år före sin bortgång. Även utanför yrket hade Larsson många intressen som teater, litteratur, friluftsliv mm. Av alla ”hobbies” torde dock sången ha legat honom närmast om hjärtat. han var en utmärkt sångare och både som solist och som medlem i olika körer och var under många år engagerad i Karlstads musikliv. Icke blott åldern utan också en sällsynt yttre och inre stil och resning gjorde honom under senare år bland oss värmlandslantmätare till vår ”grand old man”, inför vilken man kände respekt och vördnad, samtidigt som det också var naturligt att tala om och till honom som ”vännen Oscar”. Han var med sin vidsynthet, förståelse och lojalitet i bästa bemärkelse vän och kamrat. In i det sista gav han rörande bevis på sin samhörighet med kamratkretsen och att denna känsla inneslöt också nya och unga kollegor. Oscar Larsson torde haft rätt att i hög grad tillförskriva sig förtjänst av att ha skapat den goda sammanhållning, som råder bland Värmlands lantmätare, och att deras förening är så livskraftig. Han var under många år en mycket aktiv och uppoffrande ledamot. Detta jämte hans mångåriga medlemskap gjorde honom också särskilt välförtjänt av det hedersledamotskap till vilket han kallades. Stora prövningar och förluster inom familjekretsen besparade icke Oscar Larsson, men han fick också erfara mycken tillgivenhet hos barn och anförvanter. Främst av allt gavs honom lyckan av ett långt harmoniskt äktenskap med hustrun Alma, med vilken han ingick äktenskap 1912. Under de senare åren gav barnbarnen hans tillvaro glädje och rikedom. Den alltid ungdomlige Oscar tycktes äga en gåva i att både förstå och förstås av yngre generationer, vilken icke bara kom unga lantmätare till godo, utan synbarligen också kom till uttryck i att barnbarnen många gånger fann ett stöd hos sin morfar och att han och de var varmt fästade vid varandra.”

Ragnar Lassinantti, landshövding i Norrbottens län. Hedersledamot i Norrbottens läns lantmäteriförening år 1982

Ernst Leander f 1864-03-11 i Piteå. Son till manufakturhandlaren Anders Leander och Fredrika Laestander. Ultuna lantbruksinstitut 1888. Lantmäteriauskultant 1892. Extra avvittringslantmätare 1898. Vice kom.lantmätare i Norrbotten 1903 och kom.lantm 1907. Distriktslantmätare i Gällivare dt 1909 och transporterad till Degerfors dt 1917. Död 1923. Gift  1897 med Klara Emerentia Öquist. (802). Dömd till böter för tjänsteförsummelse 1910. Dömd 1918 för tjänstefel och mistning av ämbetet under två måbnader.

Otto Ivan Leander, f 1881-01-15 i Alhelgona, Österg län. Son till lantbrukaren Otto Jakobsson och Märtha Karolina Karlsson. Lantmäteriex och –auskultant 1903. Tjg i bl.a. Norrbotten omkr 1902. Avgång 1933. (4209) . Kulturteknisk examen 1914

Erik Lehto, f 1947-11-25. Ex 1972. Dlm i Gällivare 1985-86, i Bodens dt 1988-91. Distriktslantmätare i Sala dt. Fortifikationsverket i Eskilstuna

Martin Lekselius, f 1909-08-08 i Leksand. Son till pastorn Anders Lexelius och Kerstin Olsdotter. Studentex i Uppsala 1929. Lantmäteriex 1932, kulturtekn ex 1934. Tjg från  1932 inom lantmäteriet i Östergötlands, Göteborg och Bohus, Gävleborgs och Norrbottens län. Dlm i Järvsö 1946, i Göteborgs södra dt 1957. RNO. Gift 1943 med Rut Hultman. Barn: Sten f 1944, Inger f 1947, Lisbet f 1951 (5661)

Bengt Roger Lenman, f 1931 -03-29 i Arvidsjaur. Son till sågverksägaren Hugo Lenman och Viola Salomonsson. Studentex i Skellefteå 1951. Ex KTHL 1957. Tjg 1957-60 inom lantmäteriet i Västernorrlands län. Byråing vid stadsingenjörskontoret i Sundsvall 1960. Stadsingenjör i Härnösand 1965. Gift 1955 med Ulla-Britt Gustafsson. Barn: Annika f 1957, Björn f 1959. (6908)

Knut August Reinhold Lidblom, f 1869-01-05 i Umeå. Son till kommissionslantm. Johan Viktor Lidblom. Extra vid avvittringen i Västerb. 1894, kom.lantm. 1903. Distr.lantm i Pajala 1909 (Lidblom var tjänstledig under större delen av denna tid och tjänsten uppehölls av bl.a Immanuel Bexelius och G.H.Högström) och i Burträsk dt 1916. Död 1923. Gift 1911 m Anna Johansson. (702)

Olof Staffan Sigurd Lidström f 1934-03-10 i Tärendö. Son till kyrkoherden Sigurd Lidström och Nannie Sandberg. Studentex i Umeå 1954. Ex KTHL 1960. Tjg 1960-62 inom lantmäteriet i Stockholms län, byråing 1962-64 vid stadsing.kont i Sandviken, 1965-70 vid Sthlms stads fastighetskontor och sedan 1970 exploateringschef i Täby. Gift 1961 med Brita Andersson. Barn: Olof Anders f 1962. (7064)

Leonard Lind var född i Öjebyn, Piteå socken, den 28 juli 1850. Han var son till furiren Johan Efraim Lind och Anna Katarina Nilsson. Anställd vid Kartverket 1876 och kartograf 1877. Förman vid stationen i Luleå 1894. RVO.

När han avled år 1901 skrev Norrbottens-Kuriren bl.a: ”En av Luleå stads mera framstående män, kartografen vid Ekonomiska karteverket i Norrbottens län, förmannen vid stationen i Luleå, Leonard Lind, avled vid 5-tiden i morse efter en kort tids sjukdom. Dödsorsaken var blodförgiftning.

I likhet med fadern, som var underofficer vid Norrbottens fältjägarekår, ägnade sig L. redan från tidiga år åt militäryrket och tillhörde som underofficer ovannämnda regemente till i början av 80-talet. Efter att i början av 1877 ha genomgått den topografiska instruktionsavdelning som sagda år här anordnades under ledning av en generalstabsofficer från Stockholm, blev L. kartograf vid Ekonomiska karteverket i Norrbottens län, vilket i början av 90-talet ingick uti det då omorganiserade Rikets allmänna kartverk.   L. bestämdes redan från början för de svårare arbetena med mätning och kartläggning av fjällregionerna och den tid av snart 25 år , som L. tillhört karteverket, har L. också uppmätt och kartlagt såväl Norr- och Västerbottens som en del av Jämtlands fjälland. Under de mellantider, då han icke arbetat med fjällmätningar, har han dessutom verkställt topografiska mätningar inom Lappmarkens och kustlandets skogsområden.

År 1894 den 7 juni utnämndes Lind till förman för karteverkets station i Luleå efter kartografen G W Bucht, som nämnda år avlidit. L. besatt framstående skicklighet som kartograf och var i sin tjänst plikttrogenheten och noggrannheten själv. Som förman för stationen var han värderad och avhållen av sina arbetskamrater. Och lika högt skattades han som människa, ty han var godheten, hjärtligheten och redbarheten själv.

L valdes i slutet av år 1899 till medlem av stadsfullmäktige och samma år utnämndes han till riddare av Vasaorden.

L hade för kort tid sedan vistats nere i huvudstaden för att förbereda sin förestående avflyttning från Luleå till Stockholm, Meningen är nämligen att från 1 oktober nästkommande år indraga Allmänna karteverkets station i Luleå och förflytta dess tjänstemän till karteverkets huvudstation i Stockholm. Någon flyttning dit ned blev emellertid icke av för L. ty han insjuknade under sin vistelse i huvudstaden och måste omedelbart efter sin återkomst till Luleå intaga sängen. Och så blev det att flytta ut till platsen därute, där snön ligger vit mellan de svarta korsen, i stället.

Han avled ogift och sörjes av en broder, kommunalordföranden Efraim Lind i Älvsbyn, och en likaledes i Älvsbyn bosatt gift syster, brorsbarn m fl anhöriga, med vilka ett stort antal vänner förena sig i sorg invid denna, mänskligt att döma, för tidigt öppnade grav.” (2569)

Åke Linde, f 1930-09-06 i Bredbyn, Västernorrl.län. Son till folkskolläraren O. A. Linde och Maja Persson. Studentex i Ö-vik 1950. Ex KTHL 1955. Tjg inom lantmäteriet i Stockholms, Uppsala och Norrbottens (Kiruna) län. Vid spec.enhet nr 2 i Stockholms län 1964. Tjg vid Djurgårdsnämnden 1963-64. 1966-68 vid VIAK AB i Sthlm och KTH avd för fastighetsteknik. 1968 vid Centralnämnden för fastighetsdata. Gift 1956 med Iris Thorborg Ericsson. Barn: Staffan f 1959, Thorbjörn f 1961, Kerstin f 1964 (6812) (8612)

Axel Adolf Åkeson Lindahl, född 1910 i Ulricehamn. Son till distriktslantm. Åke Lindahl och Maja Wimmerstedt. Studentex i Borås 1929. Lantmäteriex 1932. Kulturtekn.ex 1934. Tjänstgöring inom Stockholms, Malmöhus, Älvsborgs, Värmlands, Gävleborgs och Norrbottens län. Tf dlm i Kalix dt och Matarengi dt 1945. Distr-lantm. i Kalix dt 1948 och i Säffle dt 1951. Expert åt markvärdeutredning. RNO. Gift år 1941 med Eva Gudrun Nordén . Barn: Kristina f 1942, Tomas f 1944. (5662)

Israel Albert Lindahl, född 1855 i Fredrika, Västerbottens län. Son till kyrkoherden Erik Anton Lindahl och Maria Charlotta Vestling. Studentex 1877. Lantmäteriexamen och -auskultant 1882. Vice kommissionslantmätare i Västerbottens län 1889, kommissionslantmätare där 1895. Förste lantmätare i Norrbottens län 1904 och tillika t.f styresman. Död 1908 i Luleå. Gift 1887 med Akvilina Jonsson. (627)

Nils Leonard Lindberg, född 1887 i Härnösand, son till kommissionären Jonas Lindberg och Margareta Nilsson. Studentex 1908. Lantmäteriex och auskultant 1913. Kulturtekn.ex 1919. Tjänstgöring inom Västerbottens och Norrbottens län. Distr.lantm. i Bränna dt 1921 och i indragningsstat 1948. Avgång med pension 1952. Ordf i byggnadsnämnden 1945-48. Kretschef vid hemvärnet 1940-48. HvM. Gift år 1918 med Emilia Doris Sofia Unger. Barn: Margit f 1919, Birgit f 1922, Nils Lennart f 1925 och Claes Göran f 1928. (4713)

Brynte Lindegren, född 1835 i Ertemarks s:n, Dalsland. Son till hemmansägaren Brynte Bryntesson och Elin Andersson. Anställd  vid Norrbottens ekonomiska kartverket 1872. Kartograf 1873. Avsked med pension från år 1902. Gift med Anna Maria Fogelberg, f 1839. (2567)

John Sigurd Linders, f 1910-09-13 i Stockholm. Son till häradshövdingen Jacob Linders och Selma Lindgren.  Studentex i Stockholm 1928. Lantmäteriexamen 1932. Tjänstgöring från 1932 inom lantmäteristaten i Stockholms, Jönköpings,  Kristianstads, Malmöhus, Göterborgs och Bohus och Norrbottens län (1942-48) samt hos lantmäteristyrelsen. Distriktslantm i Burträsk dt 1949, bitr. överlantmätare i Göteborgs och Bohus län 1955 och 1971 distriktslantm. i Helsingborgs dt. Bosatt i Lund. Död 1983-07-11. Gift 1937 med Anna Hertha Regina Vagenius. (5663)

Bengt Alfred Linderson, f 1940 i Strängnäs. Son till vägmästaren Gösta Linderson och Elice Magnusson. Studentex i Strängnäs 1960. Examen KTH avd L 1965. Anställd 1965-66 vid Stockholms stads fastighetskontor. Tjänstgöring 1966- 74 i Norrbotten (Luleå). Tf länslantmätare i Norrbotten 1970 – 1974. Länslantmätare i Västernorrland 1974 – 1983. Överlantmätare i Jämtland 1983 -1993. Fastighetsråd med tjänstgöring i första hand vid fastighetsdomstolarna i Härnösand, Sundsvall, Umeå och Östersund 1993-2005. Gift 1965 med Linnéa Elisabet Billberg. (7316)

Carl Isak Lindforss, född i Piteå stad 30 juli 1863, son till majoren vid Norrbottens fältjägarekår Isac Wilhelm Lindforss (1826-1909) och Karin Lindgren (1834-1972). Volontär vid Norrb. fältjägarekår 1882, mogenhetsexamen 1884, elev vid Karlberg 1885 och officersexamen 1887. Underlöjtnant  utan lön 1887 och med lön 1892, 2:e löjtnant 1894, 1:e löjtnant 1897, kapten 1903 samt avsked med inträde regementets reserv 1913. Befälhavare för Piteå landstormsområde 1914 samt för Piteå rullföringsområde 1916. Lantmäteriexamen 1893. Ogift. Död i Boden 18 januari 1925.

Lindfors flyttade efter sitt avsked till Piteå, där han ägde en större fastighet. Han blev ledamot i stadsfullmäktige och senare ordförande i drätselkammaren, vilken befattning han, även under då rådande krisår, skötte på ett sätt som vann allmän uppskattning. Han var vidare ledamot i bevillningsutskottet, vice ordf. under några år i stadsfullmäktige samt i hälsovårdsnämnden. Han tjänstgjorde även någon tid som gymnastiklärare vid läroverket samt som brandchef i staden. Han ådagalagde städse ett stort intresse för sin fädernestad och dess angelägenheter. (2474)

Isak Lindforss, f 1783, son till kyrkoh. i Nordmaling Eskil Abr. Lindfors och Elisabet Vattrang. Examen 1806. Vice 1816. Kom-l. 1823. Avsked 1848. Död 1849. Bodde i Öjebyn. Ogift. (720)

Isak Vilhelm Lindforss,  f 1826 i Piteå, som till inspektoren vid Långviks glasbruk Israel Lindforss och Karin Granlund. Examen 1849. Vice kommissionslantmätare 1856. Vid avvittringen 1858-87. Kom.lm 1872. Avsked 1887 med 2.000 kr men kvarstod som kom.lm till 1898. Major vid Norrbottens fältjägarkår. RSO. Bodde i Piteå. Gift 1:a med Karin Lindgren, d 1872, dotter till rådmannen i Piteå Anders Lindgren och Sofia Falk, 2:a 1875 med Sofia Bergmark, dotter till tulljaktuppsyningsmannen Oscar Tingwall och Brita Lovisa Wacklin. Verkställande direktör i Västerbottensbankens kontor i Piteå, sedan styrelseledamot. Död i Piteå 1909, 82 år gammal. Son: majoren vid Norrb. fältjägarkår Carl Isak Lindfors, lantmäteriex 1893. (782)

Torsten Lindgren, f 1910-10-15 i Umeå. Son till skogsförvaltaren Otto Lindgren och  Gerda Hedman. Studentex i Umeå 1930. Examen KTH avd L 1937. Tjänstgöring från 1937 inom lantmäteristaten i  Skaraborgs, Örebro, Gävleborgs och Norrbottens (Gällivare) län (1942) samt från 1962 i Örebro län. RNO. Död 1997-03-11. Gift  1952 med Gunnel Sandberg . Barn: Gunilla f 1945, Görel f 1954 (5909)

Katarina Lindqvist (Bäckström), f 1961. 1989-  Värderingsenheten,, Ölm, Luleå

Svante Lindqvist, f 1957. Vägverket Produktion Norr i Luleå

Bertil Fingal Vilhelm Lindgren (bytt namn till Hjortzberg) född 1902-03-02  i Luleå. Son till bokhållaren Gunnar Lindgren och Wilma Hjortzberg. Studentex i Luleå 1921. Lantmäteriex 1926. Kulturtekn.ex 1930. Tjänstg. inom Uppsala, Värmlands, Kopparbergs och Norrbottens län. Distr.lantm. i Råneå dt 1938, i Luleå dt 1948 och i Uppsala södra dt 1954. Avgång med pension 1967. RVO. Sekr. i 1942 års militära markersättningsnämnd och i 1944 års markersättningsdelegerade hos Arméns Fort.förvaltning. Sakkunnig i markvärdering vid expropriationer mm. RVO. Gift 1928 med Astrid Gustafsson. Död 1975-09-25. Barn: Inga-Britt f 1929, Eva f 1930, Sten f 1933, Astrid f 1939 och Claes f 1943. (5356)

Lars Henrik Lindström, f 1810 i Nederluleå, son till hemmansägaren Anders Johansson och Brita Ersdotter. Examen 1830. Vice 1834. Kom-l. 1841. Död 1857. Bodde i Sunderbyn. Gift med Anna Lisa Lindström, f 1813. (721)

Seth Emil Valdemar Lindström, född 1872-07-01 i Umeå. Son till handlanden Nils Jakob Lindström och Adelina Fredrika Håkansson. Student 1894. Examen och auskultant 1898. Arb. hos J.H.Grape. Extra lantm. 1910. Bodde i Arvidsjaur. Tjänstgöring inom Skaraborgs, Västerbottens och Norrbottens län (i BD omkr 1899-1908). Distr.lantm. i Hjo dt 1921. Pension 1937. RVO. Gift 1910 med Elin Charlotta Albertina Hultgren, f 1876, dotter till skräddarmästaren Gustaf Axel Hultgren i Visby och hans maka i första giftet Alma Edelsten. (759)

Erik Lars Anders Ljunggren, född 1901-08-09 i Nors sn, Värmlands län, son till byggnadsingenjören Gottfrid Ljunggren och Elin Sjöblom. Studentex 1920. Lantmäteriex 1923. Assistent vid lantmäteriundervisningen 1927-30. Tjänstgöring inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Jönköpings, Älvsborgs, Örebro och Norrbottens län samt hos lm.styrelsen. Distriktslantm. i Piteå dt 1934. Byrådirektör 1939. Distr.lantm.i Sollentuna dt 1942 och i Haninge dt 1961. Föreståndare för mätn.tekn.utbildningen. Avgång med pens 1966. Död 1989-02-25.  Gift 1927 med Thorborg Maria Elisabeth Charlotta Persson. Barn: Claes-Anders f 1929, Torbjörn f 1931, Olof f 1933, Margareta f 1935, Ulf f 1944.  (5207)

Agneta Lomakka, f 1953-08-16, Ex 1978. Lantmäterimyndigheten Haparanda.

Jonas Sivertsson Lundberg, f 1787 i Kinnebäcks by, Byske sn. Son till såginspektoren Sivert Lundberg. Examen 1810. Vice kommissionslantmätare 1819. Vid Ryska ägoutbytet 1821-24. Kom.lm 1823. Vid avvittringen 1838-54. Bodde i Håkansö by, Piteå sn. Gift 1817 på Olofdal med Johanna Maria Clausén, f 1797, d 1883 och dotter till Andre lantmätaren Lars Wilhelm Clausén. (771)

Lage Staffan Lundberg, f 1947-06-28 i Umeå. Son till personalföreståndare Lage Lundberg och småskollärare Judith Lundberg. Studentex i Umeå 1966. Examen KTH avd LM 1971. Tjänstgöring inom det statliga lantmäteriet från 1971 i Malmö (1971-75), Piteå (1975-83), distriktslantmätare i Arvidsjaur (1983-1997), länslantmätare i Arvidsjaur-Piteå (1997-2000) och i Umeå (2000-). Gift 1969 med Gunnel Lundberg. Barn: Jonas f 1970, Jenny f 1972 och Johanna f 1974.

Bertil Adolf Lundblad, f 1893-11-01 i Piteå landsförs. Son till distriktslantmätaren Hjalmar August Lundblad och Aurora Amalia Almblad. Studentex i Umeå 1914. Lantmäteriex 1914, kulturtekn.ex 1923. Lantmäteriauskultant 1919. Tjg i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt hos lmst. Dlm i Edsele dt 1929, i Sollefteå dt 1938 och i Sollefteå s:a dt 1948. Avgång med pension 1959. Har varit ordf i Sollefteå stads byggnadsnämnd och generalplanenämnd. RVO. Gift 1924 med Tea Andersson (d 1944) och 1946 med Sonja Kristina Swan. Barn i första äktenskapet: Kerstin Maria f 1926, Olov Hjalmar f 1930, Torbjörn Karl Anders f 1932. (5004)

Hjalmar August Lundblad, född 1860 å Selets bruk i Nederluleå, son till disponenten vid Gellivara verken Adolf Reinhold Lundblad och Elma Laura Örtengren, (syster till 412). Student 1881. Examen 1885. Vice 1892. Kom-l. 1897. Distr.lantm. i Piteå dt 1909. Död 1920. Bodde i Öjebyn. Gift 1888 med Maria Aurora Amalia Almblad, f 1861, dotter till grosshandlare R. Almblad i Lidköping. (730)

Josef Börje Lundgren, f 1914-04-10  i Sthlm. Son till tjänstemannen Josef Lundgren och Anna Walsten. Studentex i Stockholm 1933. Examen KTH avd L 1937. Tjänstgöring 1937-44 inom lantmäteristaten i Östergötlands, Malmöhus och Norrbottens län (1942-44). Kommittéuppdrag 1945-48. Byråchef i lantmäteristyrelsen 1948. Överdirektör och chef för rikets allmänna kartverk 1954, generaldirektör där 1961. Tf generaldirektör och chef för lantmäteristyrelsen 1956-57. Generaldirektör och chef för lantbruksstyrelsen 1962. Medverkat vid översynen av riksgränsen mot Finland 1956-58, mot Norge 1958-63. Expertuppdrag rörande vissa statsgränser i Väst-Afrika 1956-60. KNO, K FinlLO, KLiberAfrBO, RFinlVRO 1 kl, LSLa. Död 1966. Gift 1941 med Vera Stolpestad. Barn: Per f 1945, Karin f 1951. (5911)

Ricard Nils Lundgren, född 1948-06-17 i Hortlax socken, Norrb. län. Son till verkmästaren Nils Lundgren och Gunvor Lundgren. Studentex i Luleå 1967. Examen KTH avd L 1972. Tjänstgöring vid Lantmäteristyrelsen och i Norrbottens län. Bitr överlantmätare 1967, distr.lantmätare i Luleå dt 1980, i Piteå dt 1984 och från juni 2000 länslantmätare i ”Pite älvdal”. Tjänstgöring 1983-86 vid Survey Dept. i Zambia och 1997-juni 2000 i Filippinerna. Gift med Inger Andersson. Barn: Johan f 1975, Viktoria f 1976 och Wilhelm f 1979

Sven-Erik Lundgren, f 1934-03-24 i Nedertorneå. Son till byggnadssnickaren Albin Lundgren och småskollärarinnan Anna Strålberg. Studentex i Haparanda 1954. Examen KTH avd L 1959. Tjänstgöring inom Älvsborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Biträdande stadsingenjör i Borlänge 1964-67. Tf. distriktslantmätare i Luleå dt 1968, distriktslantmätare i Bodens dt 1970, i Luleå dt 1972-78 och i Umeå distrikt 1978-1999. Pension 1999.  Gift 1962 med Solweig Andersson. Barn: Hans f 1963, Göran f 1967 och Elisabet f 1969. (7005)

Hans Bernhard Lysell, född 1865-02-03 å St. Rogstad i Skee s:n, Bohus län, son till klockaren Anders Julius Lysell (släkt fr. Lyse s:n) och Karolina Sofia Halvarsdotter. Examen 1886. Vice 1893. Kom-l. 1898. Distriktslantmätare 1909 i Nyköping. Död 1919. Bodde å Björkbacka vid Gammelstad. Gift med Laurentia Ruuth, dotter till avvittringslantmätaren Lars Ruuth. Konstruerade en ”linjeflyttare” att användas vid polarplanimetern.(731)

Knut Magnusson, f 1909 i Lund. Son till lantbrukaren Gustaf Magnusson och Alma Andersson. Studentex 1927. Lantmäteriex 1931. Tjg bl.a. i Norrbotten omkr 1943-47. Anställd vid lokala jordnämnden i Norrbottens län. Bosatte sig i Canada. (5612)

Sven Magnus Kaleb Magnusson,  f 1891 i Lugnås, Skarab. Son till lantbrukaren Oskar Albert Magnusson och Emma Kristina Svensson. Studex 1911. Lantmäteiex 1919. Tjg bl.a. i Norrbotten omkr 1921. Dlm i Årjängs dt 1932. Död 1938. G 1923 med Edla Karolina Nygren. (5005)

Bo Edvard Hildemar Mandahl, f 1915-01-26 i Sura förs, Västmanlands län. Son till folkskolläraren Edvard Mandahl och Olga Larsson. Studentex i Uppsala 1935. Ex KTHL 1941. Tjg inom lantmäteriet i Kristianstads, Kopparbergs, Västernorrlands och Norrbottens (Gällivare dt) län. År 1954 chef för spec.enhet nr 9 i Kopparbergs län. Dlm i Falu dt 1966. Ordf. i Stora Kopparbergs kommuns byggnadsnämnd. Gift 1946 med Alfhild Ingrid Elming. Barn: Kerstin Elisabet f 1950. (6118)

Edde Axel Göte Mandahl, f 1916-11-16 i Sura förs, Västmanlands län. Son till folkskolläraren Edvard Mandahl och Olga Larsson. Studentex i Uppsala 1935. Ex KTHL 1940. Tjg inom lantmäteriet i Östergötlands, Kalmar, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Västerbottens och Norrbottens (Råneå) län. Dlm i Burträsks dt 1955, i Skellefteå södra 196 och i Norrköpings norra 1967. Gift 1946 med Brita Andersson. Barn: Kerstin Birgitta f 1946, Ulla Maria f 1948. (6056)

Thomas Mann, f 1954-05-22. Ex 1978. Tjg i Norrbotten 1979-  KartCentrum Sthlm. Telia Sonera Sverige AB

Sven-Arne Matsson, f 1935-12-06 i Svärdsjö, Kopparbergs län. Son till reparatören Einar Matsson och Birgit Andersson. Studentex i Falun 1955. Ex KTHL 1961. Tjg inom lantmäteriet i Västernorrlands och Norrbottens län och hos lmst. Bitr ölm i Norrbotten 1966, avd.dir till gd förfogande 1969. Överlantmätare i Gävleborgs län 1974-87. Adm. chef vid LMV 1987-92. Arbetar vid Swedesurvey med uppdrag i bl..a. Lettland, Guatemala och flera andra länder i f.d. Sovjetunionen och Latinamerika. Gift 1963 med Birgitta Danielsson. (7110)

Adolf Fredrik Merckell, född 1754-07-17 i Stockholm. Son till assistenten vid politie koll. i Sthlm Sebastian Merckell och Brita Lisa Vinkelberg. Student i Uppsala 1770. Utrikes resa 1771-72. Student i Åbo 1779. Elev s.å. i Savolax. Examen 1781. Kom.lantm. 1782. Delade Torne stadsjord 1796 och blev stadsjusterare där 1783. Död 1811. Gift med Margreta Asplund, f 1759, d 1790, dotter till Israel Asplund och Katarina Richardt. (607)

Karl Reinhold Montell, född 1765, son till handlanden i Lule K.P.Montell och A.H. Möller. Examen 1787. Vice 1799. kom-l. 1803. Död 1819. (718)

Bengt Rudolf Münter, f 1923-03-02 i Orsa. Son till distriktslantmätaren Erik Bengtsson och Anna Münter. Studentex. i Uppsala 1943. Examen KTH avd L 1949. Tjänstgöring 1949-66 och  från 1967 inom lantmäteristaten i Hallands, Malmöhus, Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens län (1957-60). Byråing. vid Malmö stadsingenjörskont 1966. Tjänstgöring sedan 1967 i Malmö distrikt. Död 1977-03-09. Gift 1) 1948 med Britt Greta Doreen Wendel och 2) 1958 med Inger Gunnerfeldt. Barn: Bengt Erik Jörgen, Britt Ann-Marie, Ana Marit Kristina (6514)

Helén Mårtensson, f 1955-03-17. i Reftele, Småland. Dotter till trävaruhandlare Stig Mårtensson och Kerstin Mårtensson. Ex KTHL 1979. Tjänstgjort som lantmätare i Jönköping 1979-81, som förrättningslantmätare i Luleå 1981-83, chef Kiruna kartcentral 1983-87, fastighetsekonom vid lantmäteriet i Växjö 1987-90, projektledare fstighetsutveckling AssiDomän 1991-95, överlantmätare i Kronoberg och Blekinge 1995-2000, aff’ärsområdeschef Metria 2000-2003, chef för Metria 2003-. Gift med Per Nilsson. 2 barn

Sven G. (Gottne) Möller, f 1910-04-01 i Lycksele. Son till distriktslantmätaren Johan Petrus Möller och Henny Kristina Glas. Studentex i Kalmar 1929. Lantmäteriex 1933. Tjänstgöring från 1933 inom lantmäteristaten i Skaraborgs, Kopparbergs och Norrbottens län (1934-39). Byrådir. hos lantmäteristyrelsen 1948-60 och tillika föreståndare för distriktsorganisationens centralkontor 1950-60. Avdelningsdirektör och chef för mätningstekniska avdelningen 1960. RNO. Bosatt i Värmdö.  Död 1987-12-17. Gift 1936 med Edla Falk. Barn: Göran f 1936, Gunnar f 1936 (d 1958). (5707)

Nils Sigurd Nelzén, född 1885-10-19  i Jönköping. Son till tandläkaren Gustaf Nelzén och Maria Widegren. Studentex i Jönköping 1907. Lantbruksing.ex 1910. Agronomex 1912. Lantmäteriex och auskultant 1916. Kulturtekn.ex 1921. Tjänstgöring inom Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Värmlands och Norrbottens län. Tjänstgjort hos statens vattenfallsverk 1921-22. Distr.lantm. i Råneå dt 1927 och i Gnesta dt 1935 och å övergångsstat 1948. Avgång med pens. 1950. Död 1966. Mätningsman i Gnesta och Mariefred. RVO. Gift 1915 med Margareta Sofia Andersson. Barn: Bo-Sture f 1920. (4856) . Upprättat registerkarta för Ljungby köping

Sin gärning som lantmätare fullgjorde Nelzén inom skilda delar av landet. …Därjämte tjänstgjorde han vid Statens vattenfallsverk 1921-22 och en tid vid Stockholms stads byggnadskontor. Den 1 september 1927 blev han distriktslantmätare vid Råneå distrikt, varifrån han den 1 september 1935 erhöll trasport till Gnesta distrikt, vilken befattning han lämnade med pension den 1 november 1950. Med sina tjänster i lantmäteriet förenade Nelzén  förrättningsmannaskap i Ljungby, Luleå, Gislaved, Gnesta och Mariefred. Efter pensioneringen kvarstod han under många år som förrättningsman i Gnesta och ända till 1964 som mätningsman i Mariefred, dit han även flyttade och där han till sist fick sluta sina dagar. Nils Nelzén älskade lidelsefullt sitt arbete. För honom var tjänsten och lantmäteriet det allt uppslukande intresset. Hans produktion var omfattande och präglades av en personlig, elegant stil. Utmärkande för honom var intresset och redbogenheten att bistå sina sakägare med råd och dåd, på så sätt blev han en klockarfar för sina distriktsbor. Samma intresse visade han också gentemot kommunerna inom sitt verksamhetsområde. I unga dagar var Nils Nelzén en intresserad idrottsman. Sin kraftiga basröst lät han gärna höra vid festliga tillfällen. Fysiken och astronomien voro de vetenskapsgrenar, som ännu i hans ålders dagar fångade honom. Nils Nelzén hade en på religiös övertygelse byggd livsinställning. Sedan 1921 var han medlem av Frimurarorden…. ”

Jonas Nilsson, f 1958-08-15 i Göteborg. Son till landsarkivarien Lars Nilsson och arkivarie Marianne Nilsson. Stud.ex i Karlstad 1977. Ex KTHL 1984. Tjänstgjort vid lantmäteriverket och lantmäteriet i Norrbottens län. Tf dlm vid Luleå dt 1993-95. Markingenjör vid Luleå kommun. Sambo med Gunilla Andersson. Barn: Lovisa f 1994 och Johanna f 1995.

Sally Maria Nilsson, f 1939-07-22 i Ullatti, Norrbottens län. Dotter till hemmansägaren A. William Nilsson och Alli Joustuvara. Studentex Malmberget 1959. Ex KTHL 1963. Fil kand 1971. Tjg inom lantmäteriet i Luleå 1963-71, bl.a som chef för tekniska enheten 1965-71.  Byråing vid stadsingk. i Borås 1971-73.  Bitr stadsing i Linköping 1974-79. Distriktslantmätare vid Kramfors dt 1979-81 och 1985-95. Distrlantm. vid Gällivare dt 1982-85. (7210)

Nils-Olov Nilsson, f 1925-10-16 i Brunskog. Värml. Son till överskogvaktaren Nils Nilsson och Ina Almberg. Studentex i Motala 1945. Ex KTH L 1950. Tjänstgöring från 1950 inom lantmäteristaten i Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro, Västmanlands, Jämtlands och Norrbottens län (1960-63, Piteå) samt från 1968 i Sala distrikt. Död 1973-04-11. Gift 1959 med Ulla Hansson.  Barn: Bertil f 1962. (6565)

Nils-Olov hyste ett varmt intresse för sitt yrke och var alltid villig att diskutera olika problem som vi då och då ställs inför i vår verksamhet som förrättningsmän. Han var i sitt arbete samvetsgrann och nitisk och hade en stor ambition att att göra en bra insats tillgagna för både människor och samhälle. Och även fast han endast fick verka en kort tid på sin sista arbetsplats så gjorde han där en berömvärd insats. I samband med sin yrkesutövning flyttade Nils-Olov omkring ganska mycket i vårt land. Det verkar dock som om han – närt han återkommit till den bygd där han vuxit upp – beslutat sig för att stanna för gott. Detta tog sig bl.a. uttryck däri att han så gott som omedelbart lät uppföra en villa åt sig och sin familj. Nils-Olov deltog med stort intresse i våra kollegiala och kamratliga sammankomster och jag tror mig våga påstå att han trivdes bland yrkesbröder. Nils-Olov var icke de stora ordens och åthävornas man utan stilla och försynt gick han sin väg fram. Han levde i ett synnerligen gott förhållande till sin hustru och sina båda pojkar.  ”

Per Nilsson, f 1952-06-11 i Tvärålund, Västerbotten. Son till jordbrukaren Bertil Nilsson och Sonja Nilsson. Ex KTHL 1946. Lantbrukskonsulent vid lantbruksnämnden i BD-län 1976-79, byråsekreterare lantbruksstyrelsen i Jönköping 1979-81, förrättningslantmätare i Luleå, Haparanda, Gällivare och Kiruna 1981-97, förrättningslantmätare i Växjö 1987-95, värderare LRF Juridiska Byrån i Växjö 1995-98, förrättningslantmätare Växjö kommun 1998-2000, i  Gävle 20000-2001, vid Gävle kommun 2001- .  Gift med Helén Mårtensson. 2 barn Ex 1976.

Johan Nordberg,  f 1823 i Keräsjoki, Karl Gustaf socken, son till hemmansägare Erik Johansson Haara och Maria Elisabet Esaiasdotter. Examen 1849. Vid avvvittringen 1855-83. Kommissionslantmätare 1864. Avsked 1883 med 2.000 kronors pension. Död i Uppsala 1902. Ogift. (779). Se även Johan Nordbergs understödsfond i boken ”Lantmäteri i Norrbotten”

Berndt Allan Nordenstam, f 1904-12-26  i Jönköping. Son till läroverksadjunkten (rektorn) Roland Nordenstam och  Karina Hay. Studentex i Jönköping 1923. Lantmäteriexamen 1927. Kulturteknisk ex 1931.  Jur kand 1932. Tjänstgöring 1927-33, 1946-57 inom lantmäteristaten i Östergötlands och Älvsborgs län samt hos lantmäteristyrelsen. Tingstjänstgöring i Kalix 1933-35, e fiskal i Svea hovrätt 1936., assessor i Hovrätten för Övre Norrland 1940, hovrättsråd 1944, tf revisionssekreterare 1945-46. byråchef hos lantmäteristyrelsen 1946. Generaldirektör för lantmäteriet 1948-57. Statsråd 1952-57. Landshövding i Jönköpings län 1957-63. Överståthållare i Stockholm 1963-67. Landshövding i Stockholms län 1968. Pension 1971. KmstNO, KNS:tOOmstj, KFinl-LO. Död 1982-03-02. Gift 1935 med Emma Lantz. (5407)

Erik Olof Nordlinder (EON) föddes i Nianfors i Hälsingland år 1827. Han var son till prosten i Bergsjö, Erik Nordlinder och Anna Sofia Hasselblad. Han studerade i Gävle 1843-48 och vid Uppsala universitet och blev sedermera  år 1859 anställd som extra kartograf vid ekonomiska kartverket i Norrbotten. År 1873 förordnades han till kartograf och erhöll år 1885 avsked med penison. Han avled i Luleå år 1911, 84 år gammal. Han var gift med Maria, Katarina Sundén, f 1847, d 1891. Vid sidan av arbetet som kartograf  var han teckningslärare vid Luleå läroverk under åren 1860-66 och 1870-1905. Tjänsten som teckningslärare innehades tidigare av J E Nyström som år 1860 blev utnämnd till förste lantmätare. Lönen var minst 500 riksdaler om året. Från kartverket fick EON  på den tiden något över 700 riksdaler per år. (Se även ”Lantmätare berättar” (2564)

Sture Matts Nordlund, f 1919-11-22 i Nordingrå. Son till köpmannen John Nordlund och Jenny Bergman. Studentex i Härnösand 1938. Examen KTH avd L 1943. Spec.stud KTH avd Bg. Tjänstgöring 1944-59 inom lantmäteristaten i Kronobergs, Västernorrlands och Norrbottens län.  Distriktslantmätare i Ramsele dt 1957-59, tjänstledig 1958-59. Anställd vid LKAB, Kirunaförvaltningen 1958-64. Direktör för Stiftelsen Ekkronan, Stockholm, 1964. (Duktig pistolskytt). Död 1973-12-14. Gift  1944 med Eva Landahl (frånskild 1965) (6211)

Jonas Åke Valfrid Nordström, f 1919-08-22 i Emmaboda, Kalmar län. Son till landsfiskalen Valfrid Nordström och Karin Petersson. Studentex i Lund 1938. Ex KTHL 1943. Tjg 1943-55 inom lantmäteriet i Kronobergs och Norrbottens län och hos lmst. Stadsing. i Växjö 1955, planeringschef 1971. Gift 1944 med Britt Bolin. Barn: Karin f 1945, Anders f 1947, Per f 1950, Jonas f 1956. (6212) (6212)

Thomas Norlin, f 1963. Ex 1990. Vid lantmäteriet i Kiruna.  Sedan 2007 jobbar Thomas med frågor kring kvalitet och förvaltning av nationell vägdatabas på Vägverket i Borlänge och är ny ordförande i Väg- och järnvägsinformation,.Har tidigare arbetat på Lantmäteriet, som konsult på Sweco Position och Triona. Thomas är  lantmätare från KTH i Stockholm. August Norén,  född 1830-01-19 i Umeå, son till tullförvaltaren i Ume Anders Norén och Maria Rechart. Examen 1851. Vice 1861. Förordnandet återtaget 1871. 1859-63 gymnastiklärare vid läroverket i Luleå. Löjtnant vid Norrbottens fältjägarkår.. Blev svagsint (sinnesförvirrad). Tog avsked 1877. Bodde i N. Kalix. Död i Holmsund 1895. Ogift. (734)

Anselm Norlander, född 1875-05-26  i Ramsele, Västernorrlands län. Son till kronolänsmannen Sen August Norlander och Karolina Bergqvist. Studentex 1894. Lantmäteriexamen och -auskultant 1898. Tjänstgöring inom Norrbottens län. Avvittringslantmätare 1913. Distriktslantmätare i Bodens distrikt 1919, i Jokkmokks distrikt 1921 och i Sundsvalls södra distrikt 1926. Avgång med pension 1934. Död 1941. Gift 1903 med Edith Othilia Karolina Svanberg. (760)

Per Isaksson Novander, f 1759(?) i Kalmar län. Examen 1779. I Västerviks skola 1769-75. Kom.lantm. 1782. Krigskommissarie 1788 i Heinola och räddade 1789 magasinerna över Kymmene älv undan fienden. Åter vid avvittringen 1791. Bland koldistriktets lantmätare i Dalarna. Upprättade 1799 karta över Neder-Kalix s:n. Död 1807 i Leksand. Gift 1786 i Sthlm med Anna Margareta Stecksén, f 1761, d 1799 på Böle vid Umeå. (606)

Johan Erik Nyström – I ”Svenska lantmätare” finns följande uppgifter: Johan Erik Nyström, född 1822 i Alvik, Nederluleå socken, son till bonden Martin Nyström och Brita Katarina Ersdotter. Examen 1845. Vice kom.lantm 1849, kommissionslantmätare 1853. Styresman vid avvittringen 1857-75, för kustlandet 1876-89. Förste lantmätare 1860. RVO. Ordförande i Luleå stadsfullmäktige. Ledamot av Riksdagens första kammare. Död 1889 i Sthlm (upprest till Riksdagen). Bodde i Piteå, sedan i Luleå. Gift 1855 med Teresia Eleonora von Hedenberg, f 1833

Förste lantmätare Nyström ivrade för ett effektivt ordnande av lantmäterikårens osäkra ställning och hans organisationsförslag präglades av en omutlig rättskänsla, som ej förbisåg någons berättigade intressen.

Nyström var ledamot i norrländska skogskommittén 1868-70. Hans förslag till lantmäterikårens omorganisation av år 1886 inlämnades, sedan det cirkulerat bland k. befallninghavande, år 1891 av styrelsen till Kungl. Maj:t, som 1894 fann det ej föranleda till någon framställning till riksdagen. Nyström har i Naumanns Tidskrift för lagskipning år 1874 författat ”Om de för Norrbottens läns ekonomiska karteverk upprättade kartors användande vid avvittringen i nämnda län mm”.

Nyström hustru, Teresia Eleonora, var dotter till landshövdingen i Norrbotten Karl August Hedenberg, adlad von Hedenberg, och Hedvig Sofia Kristina Lyström. Hennes bor, Ludvig August von Hedenberg, var lantmätare. Han var född 1822, student 1841, examen 1851, arbetade hos N.P.Bodén samt avförd 1880. Han var överstelöjtnant, direktör vid saltpetersjuderistaten, direktör vid Västerbottens enskilda bank. Död 1895 i Sthlm dit han flyttat från Umeå. (707)

Johan Erik Nyström föddes i Alvik i Nederluleå den 1 mars 1822. Han var äldst av 11 syskon och fick tidigt hjälpa fadern i jordbruksarbetet. Vid 14 års ålder hade han, till största delen på egen hand, skaffat sig så mycket vetande att han fick tjänstgöra som privat skolmästare för grannbyarnas barn.

Efter konfirmationen arbetade han i tre år som skrivare hos häradshövdingen L O Boström i Gammelstad men beslöt sedan att bli lantmätare.

Genom självstudier och hårt arbete kunde han år 1842 med egna medel bekosta resan till gymnasiet i Härnösand för att läsa de ämnen som fordrades för att bli lantmätare. Han praktiserade i Ångermanland och kunde år 1844 resa till Stockholm och fick året därpå sin lantmäteriexamen. I april 1849 blev han vice kommissionslantmätare i Norrbottens län, år 1857 styresman för avvittringsverket och år 1860 utnämndes han till förste lantmätare.

När stadsfullmäktige inrättades i Luleå i enlighet med 1862 års förordning, blev J E Nyström vald till dess ordförande och var det sedan under åtta år.

Vid 1871 års val inträffade dock det anmärkningsvärda, att Nyström inte blev omvald som ledamot i stadens fullmäktige. I besvikelsen över detta avsade sig Nyström några av sina kommunala uppdrag, bl a stadsingenjörsbefattningen och ledamotskapet i kommittén för stadskartefrågor mm.

Stadsfullmäktige beslöt efter någon diskussion att bifalla vissa av avsägelserna. Den som avsåg stadsingenjörsbefattningen föranledde däremot inte någon åtgärd från stadsfullmäktiges sida.

Stadsingenjörsbefattningen var på denna tid ingen syssla som var avlönad av staden. Troligen var det i första hand fråga om att vara magistraten och tomtägarna behjälplig med tomtkartor och arealintyg mm. Det kan ha fallit sig naturligt att J E Nyström, som var lantmätare, tagit på sig detta uppdrag.

År 1874 var han åter ledamot av fullmäktige och tjänstgjorde som vice ordförande. När byggnadsnämnden inrättades år 1875 blev J E Nyström dess ordförande.

J E Nyström hade redan år 1864 valts till landstingsman och år 1879 valdes han in i riksdagens första kammare. Han avled under riksdagsarbetet i Stockholm den 23 maj 1889, nära 67 år gammal (Källor: Bl a Conrad Sjöstedt, ”Johan Erik Nyström, bondsonen från Alvik som blev förste lantmätare” och Georg Palmgren, ”Stadsingenjörer i Luleå”)

Folke Näslund, f 1955-06-16. Ex 1980. Lantmätare  Östersund.

Gustaf Helmer Näslund, född 1870 i Härnösand. Son till sjökaptenen Hans Peter Näslund och Maria Carlsson. Student 1892. Examen och auskultant 1895. Hos H. A. Lundblad. Tjänstgöring inom Norrbottens och Jämtlands län. Död 1915. Gift med Edith Lindström, syster till kom.lantm. Seth Emil Valdemar Lindström. (753)

Lena Näslund (Lundberg), f 1957-03-29. Ex 1980. I Norrbotten 1982. Lantmätare Östersund

Jonas Bo Näsström, f 1939 i Nätra, Västernorrlands län. Son till hemmansägaren Jonas Näsström och Signe Thelin. Studentex i Ö-vik 1961. Ex KTHL 1966. Tjg 1966-68 i Norrbotten och sedan 1968 vid CFD. Gift 1966 med Ulla Nilsson.. Ölm i Gävleborgs län. (7371)

John Emanuel Ollner, född 1888-08-20 i Mogata sn, Östergötlands län. Son till lantbrukaren Anders Gustaf Andersson och Hulda Kristina Josefina Andersson. Studentex i Norrköping 1908. Lantmäteriex och auskultant 1913. Kulturtekn.ex 1915. Tjänstgöring inom Gotlands, Hallands och Norrbottens län samt hos lantmäteristyrelsen. Distriktslantm. i Gällivare dt 1921. Avgång med pens. 1939. Har därefter verkställt fastighetsutredningar mm åt statliga verk och åt bolag. Anställd hos AB Iggesunds Bruk 1943-55. Död 1966. Gift år 1918 med Gertrud Selma Helena Blomberg. Barn: Jan Anders Vilhelm f 1921. (4716) . Upprättat registerkarta för Stocksunds köping.

”Även efter sin avgång (från AB Iggesunds Bruk) har han tidvis arbetat hos bolaget samt biträtt vid tolkning av äldre handskrifter och forskningar i de centrala arkiven i Stockholm. Iggesunds Bruks arkiv bär otaliga vittnesmål om John Ollners skicklighet som arkivman och som fastighetsutredare. Hans signum J.O. står som kvalitetsstämpel på många PM och utredningar. Hans utomordentliga kunnighet om de äldre skiftesförfattningarna väcker stor respekt och avund hos en yngre kollega. Om hans stora produktivitet vittnar förutom hans arbetsprestationer även hans publikationer såsom Östergötlands läns fastighetskalender, Skifteslagstiftningen och jordabalken 12:4, samt den så sent som år 1961 utgivna Skiftesförrättningarna under Två Hundra År. John Ollner var en stark personlighet med bestämda åsikter och principer. För de som hade förmånen att få räknas till hans vänner känns saknaden mycket stor. Den bortgångne efterlämnar en son, civilingenjör Jan Ollner, Västerås, sonhustru och barnbarn”

Urban Olmårs, f 1946-07-06. Ex 1972. Tjg i Norbotten 1976- Ölm i Värmlands län

Jonas Vilhelm Ottonius, f 1776-03-29 i Gammelstad, son till borgm. i Pite Anders Ottonius och Anna Margareta Hernodius. Examen 1799. E.o. kammarskrivare i kam.koll. s.å. Kom-l. 1803. Avsked och kronofogde i Lule fögderi 1816. Lanträntmästare 1826; avsked 1836. Assessors titel. Död 185-08-10 i Pite2. Flyttade 1849 från Pite till N.Torne. Gift 1803-06-28 med Margareta Katarina Pihlfeldt, f 1775-08-13 i Gammelstad, dotter till rustmästaren Daniel Pihlfeldt och Margareta Öström, och död 1846-10-17. Barn Anna Margareta  Ottonius f 1803, d 1885, g m avvittringslantm Abraham Berg samt Vilhelmina Katarina, f 18905, g m avvittringslantm. Brynolf Hesselgren. (Brölloppet stod på samma dag.), Anders Daniel Ottonius, 1806-1841, regementskommissarie och härdsskrivare, Maria Ottilana Ottonius, 1808-1880, gift med härdshövdingen Carl Erik Stenberg, Deras dotter Betty Stenberg var gift med lantmätaren Per August BRännström och senare med läroverksadjunkten Hjalmar Helleday, Gustaf Stenberg, f 1844, vice häradshövding, Fredrik Stenberg, f 1850,sågverksförvaltare m fl  Familjen Ottonius bodde först i vad som senare kallats Steckzénska gården med adressen Storgatan 21 i Piteå men flyttade i december 1814 till egendomen Storstrand i Piteå sn. Där bodde familjen till 1836, då makarna Ottonius bosatte sig på Hesselgård i Öjebyn, där de disponerade övervåningen och dottern Wilhelmina Hesselgrens familj nedervåningen. Som änkling bodde J W Ottonius dels hos dottern Maria Stenberg på Lugnet i Nedertorneå sn, dels hos dottern Anna Berg i Piteå.   (719)

Ernst Herbert Konstantin Oucterlony, född 1869 i Östersund. Son till jägmästaren Ernst Ulrik August Ouchterlony och Anna Margareta Vinnberg. Student 1889. Skogsinst. 1891-93. Extra jägm. 1894. Examen och auskultant 1896. Hos H. A. Lundblad. Jägmästare i Piteå revir 1905. (755)

Axel Emanuel Orstadius,  f 1856 i Sunne, Jämtland, son till avvittr.lantm. Axel Ulrik Orstadius. Student 1877. Examen 1881. Vid avvittringen 1884-86. Vice 1890. Koml. 1896. Avgång 1903 för i tjänsten ådragen sjukdom. Lämnade Stockholms sjukhem och dog 1904 i Umeå. Bodde i Boden. Gift 1892 med Amalia Matilda Sandin, f 1864, fr Tidaholm, Västergötl. Barn: Lisa f 1893, Greta f 1895, Stina f 1899. Författare till Rika fiskevatten i Sv.Turistfören. årsskrift 1895. Roddidrott i Lappland, 1896. Hans Lappska etnogr. samling tillhör numera Nordiska museet. Skrev under signaturen Sven Frid dikter, kåserier mm. Redigerade tidningen Boden. (728)

Axel Ulrik Orstadius, f 1828, son till komministern i Långsele Emanuel Orstadius (släkt från Orsta by, Nordingrå sn) och Charlotta Kristina Lundbom. Examen 1850. Vice kommissionslantmätare 1855 i Jämtlands län. Vid avvittringen i Västerbotten 1864-78, i Norrbotten 1878-89. Kom.lm 1867. Avsked från avvittringen 1889 med 2.000 kr pension men kvarstod som kom.lm till 1901. RVO. Gift 1855 i Långsele med Matilda Maria Charlotta Norberg, f 1833, d 1906. Död 1908 i Haparanda. Son: kommissionslantmätaren Axel Emanuel Orstadius i Boden. (795)

Bror Georg Palmgren, f 1929 i Överluleå (Boden). Son till förvaltaren Bror Palmgren och Edit Carlsson. Studentex i Gävle 1949. Ex KTH avd L 1955. Assistent vid inst. för fotogrammetri 1955. Tjg inom lantmäteriet 1956-61 i Uddevalla och Gävle, vid stadsing.kont i Borås 1961-62, vid ingenjörsfirman Orrje & Co 1962-64, vid stadsingenjörskont. i Luleå från 1964. Stadsingenjör (exploateringschef) i Luleå 1966-1984. Dlm vid Luleå dt 1978-80 och 1984-1993. Pension 1993. Gift med Ulla Ågren. Barn. Ulf f 1957 och Maria f 1960.(6818)

”Ur Stadsingenjörer i Luleå 1864-1984: Jag föddes den 1 februari 1929 i Boden i Överluleå församling. Min far var underofficer vid A5 och där bodde vi fram till 1939. Pappa hade befordrats till regementskassör och fick då inte längre disponera någon tjänstebostad inom kasernområdet. Han lät då bygga ett flerfamiljshus vid Margaretagatan 1 i Boden och vi bodde där fram till 1943, då han blev förflyttad till I 14 i Gävle. I Gävle tog jag studentexamen 1949 och fortsatte sedan vid Kungl. Tekniska Högskolans avdelning för lantmäteri och avlade civilingenjörsexamen år 1955. Före det hade jag år 1949 gjort värnplikten vid A 5 i Boden som reservofficersaspirant. Efter kadettskola i Jönköping 1951 utnämnde jag till fänrik vid A 8 år 1952 och kvarstod där som reservofficer under 45 år fram till år 1997. Min första anställning som lantmätare var som assistent hos professor Bertil Hallert vid Institutionen för fotogrammetri vid KTH i Stockholm. I början av år 1955 arbetade jag sedan som lantmätare vid Uddevalla lantmäteridistrikt. Under 1961-62 tjänstgjorde jag i ett och ett halvt år som assistent hos överlantmätaren i Gävle innan jag år 1961 tillträdde en tjänst som byråingenjör vid stadsingenjörskontoret i Borås. Nästa steg i min karriär var som lantmätare vid ingenjörsfirman Orrje & Co med placering i Luleå. Vi flyttade dit vintern 1962. Här sysslade jag oftast med fastighetsvärderingar och div. mätningsarbeten. År 1964 fick jag en tjänst som byråingenjör vid Luleå stadsingenjörskontoret. När min chef och kollega Curt Blidegård år 1966 blev fastighetschef i Skellefteå fick jag möjlighet att efterträda honom som stadsingenjör.    Från den första tiden minns jag bl.a. hur man var skyldig att närvara vid drätselkammarens sammanträden som skedde på kvällstid. Jag förvånades över det ”smågnabb” som förekom mellan stadsdirektören Gunnar Lindvall och drätselkammarens ordförande Östen Johansson. Stadsdirektören ansågs på den tiden vara chefstjänsteman för stadens förvaltningschefer och inbjöd alla till en mottagning på nyårsaftonen. Han bodde i en vindsvåning i f.d.Tullhuset . Efter buffen spelade de äldre ”gubbarna” kort medan vi yngre otåligt väntade på att få bryta upp och åka hem till våra familjer.

Under min tid som stadsingenjör fick jag vara med om både kommunsammanläggningen 1969 och Stålverk 80-epoken samt ”försäljningen” av kommunens stadsmätningskontor till lantmäteriet 1984. Jag kom därigenom att bli den siste stadsingenjören i Luleå.

Paul Erik Paulsen, f 1911-08-06 i Malmö. Son till jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen och Anna Bondeson. Studentex i Lund 1931. Examen KTH avd L 1936. Tjänstgöring från 1936 inom lantmäteristaten i  Kalmar, Kristianstads, Kopparbergs och Norrbottens län samt hos lantmäteristyrelsen. Distriktslantm i Vimmerby dt 1953. Kapten i Kungl Smålands artreg. reserv. RNO. Död 1988-10-05. Gift 1942 med Gunvor Johansson (5360)

Olov Gunnar Pavell (Persson)  f 1900-08-28 i Nederkalix. Son till byggmästaren Olof Johan Persson och Hanna Lydia Arvidsson.  Studentex i Luleå 1921.Lantmäteriexamen 1926. Tjänstgöring från 1926 inom lantmäteristaten i  Stockholms och Norrbottens län. Distriktslantm. i Sigtuna distrikt 1940, i Sthlms västra 1961. Pension 1966. Död 1983-10-24  Gift 1931 med Alice Eva Maria Wiström. Barn: Margareta f 1936. (5360)

Som ung lantmätare arbetade han först i Norrbottens län, där han deltog i krävande lantmäteriförrättningar i Tornedalen. Därefter kom han till Stockholm, där han avlade kulturteknisk examen 1929. Under några år tjänstgjorde han på olika håll inom Stockholms län bl.a. i Danderyd, Nynäshamn och Värmdö, där han hjälpte fiskebönderna att dela fiskevatten och slita tvister mellan sommarnöjesägarna. År 1940 blev Gunnar Pavell distriktslantmätare i Sigtuna distrikt, som 1964 omvandlades till Stockholms västra lantmäteridistrikt.  Som vice ordförande i lantmäteriföreningen intog han i mitten av 1940-talet en nyckelposition i samband med lantmäteriets omorganisation. Han engagerade sig livligt i frågan om jordbrukets rationalisering och menade att en reform var omöjlig som inte tog hänsyn till den jordbrukande befolkningen intressen. De ökade ingripanden i enskildas rätt som lagstiftningsvis skedde under de här åren kom Gunnar Pavell att gång på gång framföra kravet på en rättslig prövning av de skilda intressena. Slitningar mellan staten och jordbruksbefolkningen borde undvikas, menade han och var väl medveten om lantmätarens svåra roll som domare mellan samhälle och enskilda. Rättssäkerhet och medmänsklighet var dock alltid viktigare för honom än rationalisering och effektivitet. Sina idéer om rationell fastighetsbildning lade han fram i tidskriften ”Fastighet och bygd” som han var redaktör för 1953-54. Den våldsamma tätortsexpansionen under 50- och 60-talen kom att i hög grad beröra Gunnar Pavells eget distrikt. Han lade bl.a. fram utvecklingsförslag till Sigtuna stad och för Vallentuna, som under de här åren förvandlades från landsbygd till tätort, samma gällde Knivsta och Upplands Väsby, som också tillhörde hans distrikt. Sin mest uppmärksammade insats gjorde Gunnar Pavell då han 1947 tillsammans med professor Uno Åhrén fick Kungl. Maj:ts uppdrag att som expert göra utredningen om den planerade storflygplatsen vid Halmsjön, sedermera Arlanda. De omfattande expropriationer som gjordes i samband med utbyggnaden gav honom fördjupade kunskaper  i fastighetsvärdering. Detta drog sedermera Domänverket nytta av, då Gunnar Pavell efter sin pensionering 1966 ofta anlitades som värderingsexpert vid Kronans försäljning av fastigheter i Stockholm och andra storstadsområden. Närmast anhöriga är makan Alice, född Wiström, dottern Margareta, dotterson, syster Svea Löfroth, Luleå och syskonbarn”

Olof Peterson, född 1834 i Torps by, Eds socken, Dalsland, son till arrendatorn Peter Olsson och Katarina Johansdotter. Student 1861. Examen 1864. Vice kom.lantm. 1871 och kommissionslantmätare 1877 i Västerbottens län. Förste lantmätare 1892. Avsked 1896 med 2.500 kronors pension. RVO. Bor i Stockholm och äger villa i Saltsjöbaden. Gift med Sofia Vilhelmina Berger, dotter till kommissionslantmätaren i Älvsborgs län Fredrik Vilhelm Berger. Två söner kartografer, en tredje son är kompositören Wilhelm Peterson-Berger. (709)

Erik Magnus Pettersson, f 1931-11-08 i Stockholm. Son till jägmästaren Gerhard Pettersson och Greta Landenius. Studentex i Sthlm 1952. Ex KTHL 1059. Tjg inom lantmäteriet i Östergötlands och Norrbottens (Gällivare) län. Bitr stadsing i Linköping 1966. Gift med Inger Regnér. (7009)

Rolf Pettersson, f 1941-08-271i Burträsk och uppvuxen i Skråmträsk. Realex i Skellefteå 1958. Ingenjörsexamen väg och vatten i Luleå 1964. Examen KTH avd L 1972. Tjänstgöring vid länslantmäterikont i Umeå 1973-74, bitr distriktslantm i Vilhelmina 1974-83. Arbetat  vid Statens järnvägar i Luleå som fastighetschef vid  Norra regionen 1984-88, med mark- och planfrågor vid fastighetsdivisionen  1989-93 samt från 1993 med mark och planfrågor vid Banverket Norra Regionen.

Henrik Patrik Persson f 1879-07-05 i Överluleå. Son till inspektoren Magnus Persson och Sofia Albertina  Hällström. Lantmäteriauskultant 1905  och tjg inom Västernorrlands län .  Dlm i Indals dt 1920. Död 1936. Gift 1911 med Anna Sofia Jonsson. (4311)

Åsa Persson, f 1961-01-31. Ex 1984. Tjg i Norrbotten sedan 1986. Vasallen AB i Kiruna. Bergmästare från år 2010

Olof Fredrik Pilfeldt, f 1783 i Luleå socken, fadern sergeant. Examen 1810. Vice kommissionslantmätare 1816. Vid Ryska ägoutbytet 1821-24. Vid avvittringen 1833-38. Död 1847. Bodde i Råneå socken. Gift med Katarina Bäck. (768)

Erik Pipon, född 1829, son till apotekaren i Torne, Gustaf Pipon och Eva Margareta Engelmarck. Examen 1851. Vice 1855. Kom-l. 1864. Justerare. Död 1875. Bodde i Haparanda. Ogift. (722)

Eva Poroma, f 1953. Satellitbild i Kiruna.

Carl-Axel Alfred Ramberg, född 1909-01-30 i Sköllersta (Örebro län). Son till folkskolläraren Reinhold Ramberg och Maria Nilsson. Studentex i Borås 1928. Lantmäteriex 1932. Tjänstgöring från 1932 inom lantmäteristaten i Östergötlands, Kristianstads, Värmlands, Kopparbergs och Västernorrlands län. Distriktslantmätare i Arvidsjaurs distrikt 1948. Överlantmätare i Kopparbergs län 1948. KNO. Död 1991-12-30. Gift 1935 med Birgit Kerstin Maria Pålsson. Barn: Gunnar f 1939, Eva f 1942. (5668)

Bo Reichenberg, f 1945-05-13 i Skillingmark. Son till tullkontoristen Bengt Reichenberg och Iréne Ljungberg. Studentex. i Arvika 1963. Ex KTHL 1967. Tjänstgöring inom lantmäteriet i Norrbotten. Dlm i Kiruna dt 1975-89. Fastighetschef i Östersunds kn 1989-95. VD för VärmdöBostäder AB  och Värmdö kommun Fastigheter AB 1996-2001. Mark- och exploateringschef i Värmdö kommun 2002-10. Driver BR Konsult AB fr 2010. Utlandstjänst i Botswana och Vietnam. Ordf i miljö- och hälsoskyddsnämnden och Malmfältens folkhögskola i Kiruna. Exploateringschef i Värmdö kommun. Gift 1968-1990 med Solweig Wieslander,  från 1995 med Ulla Wideqvist. Barn: Lisa f 1972, Anders f 1974.  Peter f 1978( 7422)

Anm: Bo är sonsonsonsonsonsonsonson till kommissionslandtmätaren Anders Richenberg (1251), som i sin tur var son till Ordinarie landtmätaren Henrik Richenberg (2828)

August Magnus Rheborg, f 1827-05-23 i Eksjö, son till kaptenen och kommendanten på Karlsborg Karl Ulrik Rheborg och Märta Kristina Götherhjelm. Lantmäteriexamen och skeppsmätarex. 1850. Vid avvittringen 1858-87. Kommissionslantmätare 1878. Avsked 1887 med 2.000 kr pension men kvarstod som kommissionslantmätare. Kapten vid Norrbottens fältjägarkår. Avsked 1880. RSO. Död 1888 i Öjebyn. Gift 1856 med Kristina Charlotta Teresia Gripenskjöld, f 1824 i Lofta i Kalmar. Barn: Napoleon, f 1859. (784)

Nils Håkan Ridderstråhle, f 1821-03-23  i Skellefteå sn, son till fänrik Adolf Fredrik Ridderstråhle och Lovisa Ström. Av adlig men ointroducerad ätt. Examen 1850. Vid avvittringen 1858-61. Kapten vid Norrbottens fältjägarkår. Avsked 1888. RSO. Gränsbefälhavare i Haparanda 1878 där han kvarbodde efter tjä

nstens indragning 1881. Överbefälhavare för Råneå frivilliga skarpskytteförening 1866-70. Död i Haparanda 1886. Gift 1859 med Eva Maria Hérnod, dotter till godsägaren i Skellefteå sn C.M.Hérnod och Erica Carolina Lindemark. (785)

Ludvig Rosenbaum, f 1899 i Stockholm. Son till direktören Marcus Rosenbaum och Berta Schenk. Studentex i Stockholm 1907. Lantbruksingenjör 1908, Lantmäteriexamen 1912. Fil lic 1919. Lantmäteriauskultant 1913. Tjänstgöring 1913-18 vid Stockholms stadsingenjörskontor och 1919-21 anställd i enskild tjänst (familjebolag).  Tjänstgöring 1921-41 inom lantmäteristaten i  Stockholms, Södermanslands, Kalmar, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län (omkr 1922). Geodet i svensk-norska polarexpeditionen till Nordostlandet (Vitön) sommaren 1931. Distriktslantm. i Sollentuna distrikt 1932-41. Stadsingenjör i Stockholm 1941. Pension 1951. RVO. Död 1960. Gift 1921 med Marieli Lang-von Arx. (4665)

Knut August Reinhold Rosenlöf,  f 1870. Son till organisten Oskar Teodor Rosenlöf och Hilda Sofia Chleophas. Studentex 1890. Lantmäteriexamen och -auskultant 1893. Tjg i Norrb. omkr 1890. Vice kom.lantm. i Gävleborgs län 1901. Avgång 1937.

Frej Rudolf Herman Rosin, f 1841 i Vimmerby, son till kommissionslantmätaren Mattias Rosin. Student 1861. Examen 1865. Vice kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1874. Vid avvittringen i Västerbotten 1878-83, i Norrbotten 1883-89. Bodde i Luleå. Gift 1874 med Brita Helena Lindberg, f 1854, dotter till lantbrukaren i Enångers sn H. Lindberg. (796)

Carl-Johan Roos, f 1927-04-04 i Hudiksvall. Son till skogvaktaren Olof Roos och Hanna Eriksson. Studentex i Söderhamn 1947. Ex KTHL 1952. Tjg 1952-61 inom lantmäteriet i Östergötlands, Kalmar och Norrbottens (Haparanda) län. Vid bostadsstyrelsens marksektion 1961-62. Byråing och bitr stadsing i Gävle 1962-64. Stadsing i Botkyrka 1964. Gift med Kerstin Andersson. Barn: Ann-Marie f 1953, Anders f 1957. (6669)

Rune Rova, f 1937-07-26 i Gällivare . Ex 1964. Tjg i Norrbotten omkr 1964-66. Sedan 1966 vid lantmäterimyndigheten i Stockholms län. Död 2008-09-24

Mats Rundqvist, f 1950-09-10  i Tärnaby. Son till Bertil Rundqvist och Verna Nilsson. Fadern verksam som lantmäteriingenjör vid bl.a. Vilhelmina lantmäteridistrikt. Ex KTHL 1976. Tjg inom lantmäteriet i Norrbotten från 1976 med huvudsaklig stationering vid Arvidsjaurs dt samt förordnande att även utföra uppdrag åt spec.enhet nr 1. Vik som dlm i Gällivare dt under 1976 samt distriktslantmätare där åren 1987-89. Lantmätare vid ÖLM med stationering i Luleå och Arvidsjaur för utförande av vissa specialförrättningar. Gift med Britt-Marie Marklund från Arvidsjaur. Barn: Olov f 1987, Maria f 1989 och Lars f 1993.

Johan Rutbäck, f 1792 i Rutvik i Nederluleå, son till hemmansägaren Nils Andersson Rutberg och Anna Isaksdotter. Examen 1810. Vice kom.lantm. 1814. Kommissionslantmätare 1821. Vid avvittringen 1824-35. Andre lantmätare 1825. Förste lantmätare 1836. Styresman 1835-53. RVO. Död 1859. Bodde i Sunderbyn. Gift 1) med Katarina Persdotter, f 1790. 2) med Katarina Bodin, f 1795, 3) med Elisabet Ulrika Huss, f 1788, dotter till borgmästaren i Härnösand Erik Joakim Huss och Maria Elisabet Söderberg, samt enka efter kyrkoherden i Luleå Olof Peter Sellstedt, f 1785, d 1832 samt 4) år 1838 med Katarina Kristina Granlund, f 1812, d 1863.

Rutbäck var ledamot i 1844 års kommitté för utarbetande av stadgar för lappar och fjällfinnar i Sverige och Norge. Han utgav sammanfattning av nu gällande stadgar och föreskrifter rörande avvittringsverket i Norrbottens län, jämte åtskilliga anteckningar om deras tillämpning, 16 s. Piteå 1848. När Johan Rutbäck beordrats att tjänstgöra vid avvittringen i Nedertorneå anmäler han i rapport i juni 1827 till Kungl. Befallningshavande att han kommit dit och fortsätter: ”Med förebråelse erkänner jag, att jag bordt här inställa mig 1 1/2 wecka förut; men mellankommande göromål ……. samt att äfven bäfvan och förskräckelsen, att med en svag hälsa vandra i Finnskogsmarken hela Sommarn, utan vanliga husrum och mat ibland ett obegripligt slägte, äro skäl som tillbakahållit mig från faran. – Likväl hoppas jag, att kunna arbeta skäligt för sommaren, om jag får äga den hälsa, som jag nu har, hälst som man med nit och drift kan uträtta lika mycket på en månad som på 2:ne; Hvartill kommer, att jag innehafver en elev till biträde, så att jag säkert tror mig icke skall behöfva skämmas åt hösten för en ringa mätning. Ock dessutom är nog tid öfrig, att uttömma alla krafter i den vilda skogsmarken under återstående del af Sommaren, och hvartill jag behöfver den Högstes synnerliga bistånd, så framt jag icke skall nedtryckas af ödets hårda Lag.” (706)

Hermes Ruuth f 1865-07-04 i Nederluleå. Son till kom.lantmätaren Lars Ruuth och Helena Vikberg. Lantmäteriauskultant 1889. Vice kom.lantmätare i Jämtlands län 1898 och kom.lantm. 1901. Dlm i Svegs dt 1909 och transporterad till Ragunda dt 1918. Pension 1930. RVO. Död 1937. Gift 1:) 1894 med Edit Anna Lovisa Åkerstedt (d 1898), 2:) 1900 med Anna Kristine Pedersen. (531). Genom K.M:ts utslag 1908 dömd till böter för tjänsteförsummelse.

Lars Ruuth, f 1816 i Rutvik, bondson. Examen 1841. Vid avvittringen 1842-80. Kommissionslantmätare 1853. Avsked från avvittringen 1880 med 2.000 kr pension, men kvarstod som kommissionslantmätare. Gift 1845 med Helena Vikberg, f 1825. Tre söner lantmätare. (773)

Leo Ruuth f 1858-01-23 i Nederluleå. Son till kommissionslantmätaren Lars Ruuth och Helena Wikberg. Lantmäteriauskultant 1882, Vice kom.lantmätare i Norrbotten 1890. Transporterad till Jämtlands län 1891 och kom.lantmätare där 1897. Dlm i Hammerdals dt 1909. Pension 1904. RVO. Gift 1887 med Johanna Mathilda Pettersson. (509)

Elis Bernhard Rydström, f 1918-07-06 i Karlskrona. Son till kyrkoherden Bernhard Rydström och Ruth Granfelt. Studentex i Lidingö 1937. Examen KTH avd L 1943. Tjänstgöring 1943-67 inom lantmäteristaren i Östergötlands, Kalmar, Kristianstads och Norrbottens län. Chef för skiftesorganisationen i Västervik 1953 (spec.enh nr i Kalmar län), och för spec.enhet nr 1 vid lantmäteristyrelsen 1967. Avdelningsdir vid Statens Naturvårdsverk 1967. Död 1991-03-14. Gift 1944 med Brita Karin Åkerblom. Barn: Björn f 1944, Nils f 1947, Folke f 1947, Karin f 1951. (6213)

Johan Oscar Rådberg, född 1891-03-15 i Frändefors sn, Älvsb. län. Son till lantbrukaren Erik Johansson och Brita Sandberg. Studex 1911. Lantmäteriex och auskultant 1917. Tjänstg. inom Södermanlands, Jönköpings, Gävleborgs, Västerbottens och Norrbottens län. Distr.lantm. i Pajala dt 1927, i Jukkasjärvi 1938, i Söderhamns dt 1944 och i Ljusdals dt 1944. Avgång med pension 1956. Mätningsman och fastighetsreg.förare i Ljusdals köping 1945-63. RVO. Död 1981-03-17. Gift år 1920 med Märta Elisabet Augusta Camitz (död 1951). Barn: Karin f 1921, Anna Lisa f 1926. (4904)

Nils Göte Håkan Räntfors,  f 1913-05-06 i Torpa sn, Kronobergs län. Son till Köpmannen Ernst O. Nilsson och Edla Håkansson. Studentex i Växjö 1934. Ex KTHL 1939. Tjg inom lantmäteriet i Kalmar, Hallands, Kopparbergs och Norrbottens (Råneå dt) län. Dlm i Ulricehamns dt 1956. RNO. Gift 1946 Gullan Liljegren. Barn: Åsa f 1947, Sten f 1948, Håkan f 1954. (6014)

Ingvar Röjvall f 1950-09-06 . Son till ämnesläraren Olof Röjvall och folkskollärare Eva Röjvall, f  Nulu. Studentex i Boden 1969. Ex KTHL 1974. Lantmäteriet i Uppsala 1974-75. I Norrbotten 1975-77. Lantmäteriverket 1977-82. Dlm i Mora dt 1982-96. Stadsmätningschef vid Sthlms stadsbyggnadskontor 1996- med förordnande som chef för kommunala lantmäterimyndigheten 2003 -. Barn: Erik Olof Ingvar f 1973, Lars Olof Magnus f 1975, Karl Olof Johan f 1980, Henrik Lars Olof  f 2002.

Tord Gunnar Rönnqvist, f 1930 i Skellefteå. Son till gruvarbetaren Gunnar Rönnqvist och Julia Josefsson. Studentex i Kiruna 1950. Examen KTH, avd L, 1956. Spec stud KTH i gruvbrytning och gruvmätning. Anställd 1956 vid gruvkartekontoret hos LKAB i Kiruna, sedermera gruvmätningschef och chef för miljöfunktionen. Lärare i fältmätning vid tekniska gymnasiet i Kiruna. Gift 1960 med Gun-Britt Nilson (död 1997). Barn, Gunnar f 61, Erik f 65. Efter pensionering bosatt i Älvsjö. Driver TR-Miljökunsult.

Fredrik Torsten Sandberg, f 1940-07-26 i Nederkalix. Son till hemmansägaren John Sandberg och Disa Berglund. Studentex i Kalix 1959. Ex KTHL 1965. Tjg vid KTH 1965-66 och från 1967 inom lantmäteriet i Gävleborgs och Södermanlands län samt hos lantmäteristyrelsen.  Fastighetsråd 1995-2003 med tjänstgöring under den senare delen bl.a. i Norrbottens län. Pension 2003. Gift med Monica Björk. Bor i kalix (7319)

Torsten Axel Olof Sander, f 1910-02-23 i Karesuando. Son till vägmästaren Osar Sander och Emma Marklund. Studentex i Luleå 1929.Lantmäteriex 1933. Tjänstgöring från 1933 inom lantmäteristaten i Västerbottens och Norrbottens län(1934-51) samt hos lantmäteristyrelsen,  Bitr överlantmätare i Norrbottens län 1948, överlantmätare i Västerbottens län 1951. Fastighetsråd 1971. Pension 1977. RNO. Död 1986-12-30. Gift 1959 med Gun Lindquist. Barn: Lena Margareta f 1940, Lars Melcher f 1944, Annika Margareta f 1950. (5709)

Ernst Anton Sandström, född 1864-03-02 i Piteå, son till kommmissionslantm. Johan Erik Sandström och Katarina Antonia Falk. Student 1885. Examen 1888. Vice 1896. Kom-l. 1901. Distr.lantm. i Arvidsjaurs dt 1909 och i Älvsby dt 1921. Avgång med pension 1929. Död 1936. RVO. Gift 1891 med Maria Matilda Nyman, från Umeå, död 1900, andra gången 1902 med Johanna Evelina Svanström, frånskild 1904, samt tredje gången 1915 med Hilda Fredrika Sjögren, f 1873, Änkan bosatt i Söderhamn. (739)

Johan Erik Sandström, född 1831 i Piteå, son till sjötullvaktmästaren Erik Sandström. Examen 1855. Vice 1860. Kom-l. 1867. Avsked 1896 med 1.600 kronors pension. RVO. Bodde i Pite & Storsand. Död 1906. Under mer än 30 år var han ordförande i Piteå landsförs. hushållsgille samt mottog för de förtjänster han nedlagt för jordbrukets höjande i orten, år 1904 hushållningssällskapets guldmedalj. Stadsingenjör i Piteå. Gift 1862 med Katarina Antonia Falck, f 1831 i Umeå, dotter till vice pastor Peter Anton Falck. Son kom-l. Ernst Anton Sandström, f 1864. (724)

Karl Erik Sandström, f 1917-05-07 i Nedertorneå. Son till överläraren Emil Sandström och Jenny Pekula. Studentex i Luleå 1936. Ex KTHL 1941, tekn. lic 1948. Tjg inom lantmäteriet i Värmlands, Västmanlands, Västerbottens och Norrbottens län samt hos lmst. Dlm i Kalix dt 1951-67 och Uppsala södra dt 1967. Expert åt markvärderingsutredning. Gift 1) 1944  med. Estrid Larsson och 2) 1954 med Gunnel Holmqvist. Död 2008. Barn: Anders f 1945, Margareta f 1946, Björn f 1950, Gunilla f 1951, Camilla f 1953, Gunnar f 1954, Thomas f 1955, Susanna f 1957, Jonas f 1961. (6123)

Gunnar Schenström, f 1923-03-05 i Lima, Kopparbergs län. Son till jägmästaren John Schenström och Thyra Ellström. Studentex i Örebro 1943. Ex KTHL 1951. Tjg inom lantmäteriet i Stockholms, Västerbottens och Norrbottens län. I Arvidsjaurs dt 1951-57 och 1961 Dlm i Skellefrteå norra dt 1968. Gift 1958 med Ruth Sundqvist. Fosterbarn: Ann-Britt f 1945 (6614)

Sven Scriver Schriwer, f 1889-01-07  i Sthlm. Son till sjökaptenen Axel Georg Andersson och Julia Lovisa Amanda Ekstrand. Studentex 1908. Lantmäteriex 1913. Kulturteknisk examen 1916. Tjg 1919 som avvittringsl. i Västerb. och Norrbottens län. Registrator vid lantmäteristyrelsen 1921. Död 1942. Gift 1921 med Greta Augusta Vilhelmina Claussen. (4718)

”Han var tjänstemedhjälpare å Stockholms läns mellersta distrikt 1913-15 samt 1917 under sammanlagt något över två år, biträde å lantmäterikontoret i Stockholms län vintern 1916-17, amanuens hos lantmäteristyrelsen under ungefär är ett halvt år 1916-17. Efter avbrott i statstjänsten för utövande av privat verksamhet under tillsammans om kring tre år förordnades Schriwer – efter tjänstgöring sommaren 1919 som avvittringslantmätare i Västerbottens och Norrbottens län, ett kortare medhjälpareförordnande å Södermanlands län samt ännu en månad som biträde å Stockholms läns lantmäterikontor – den 22 december 1920 som registrator hos lantmäteristyrelsen från och med ingången av å 1921. Det blev under sin långa tid som registrator och vårdare och kännare av styrelsens expeditionsarkiv som Schriwer skulle komma att göra sin bestående insats i det svenska lantmäteriets tjänst. Under denna tid var han vidare kommissionär hos styrelsen åren 1922-32 samt från 1923 under en lång följd av år förrättningsman för tomtmätning i Stocksunds köping, där han även den senare åren hade sin hemvist. Omkring ett år 1923-24 tjänstgjorde han som t.f. distriktslantmätare i Torsåkers distrikt. Den personliga läggningen samt inte minst med åren alltmer återkommande tecken på ohälsa gjorde, att han ej mera kom att återgå till den yttre lantmäteritjänsten utan stannade på sin post att på rummet diariemässigt registrera tecknen på yrkets levande verksamhet – tills döden nu kom och mänskligt att döma alltför tidigt stilla men obevekligt för alltid tog pennan ur han hand.”

Jan Henrik Schröder, f 1943-02-23. i Arvika. Son till resebyråchefen Ing­var Schröder och Greta Fjäll­berg. Studentex i Arvika 1962. Reservofficers­examen 1965. Examen KTH avd L 1968. Tjänstgöring vid KTH som assistent vid avd för fastighets­teknik och Swedish International Development Authority, SIDA. Lantmätare vid Överlantmätarmyndigheten i Norrbotten 1973, byrådirektör vid lantmäterienheten 1973, länslantmätare 1975. Överlantmätare i Norrbottens län 1987. Från 1966 regionchef för Metria Region Nord.. Gift år 1966 med Carola Rydenstam. Barn: Pär Henrik f 1971 och Jon Peter f 1973. (7484)

Alexander Emil Schvabitz, född 1817, son till reg.läkaren vid Värmlands reg. Anders Schvabitz (född i Polen) och Maria Margareta Vikström. Examen 1839. Vice 1845 i Norrbotten. Rekognoscör 1850-52. Vice 1852 i Sörmland. Förord. återtaget 1861. Död 1879. Bodde i Sthlm. Gift där 1841 med Sophie Erique L´Orange, dotter till auditör Karl Axel L´Orange och Eva Maria Zerl. (1042)

Teodor Selling, f 1822 i Gammelstad, son till landskamreraren Isak Selling och Elisabet Brigitta Bergman. Examen 1847. Vid avvittringen 1850-71. Bodde i Eriksberg, Nederluleå. Gift 1851 med Sofia Magdalena Valdenström, dotter till regementsläkaren Erik Magnus Valdenström. (777)

Kurt Simonsson,  f 1905-05-16 i Norra Vrams, Malmöh. Son till stationsinspektoren Conrad Viktor Simonsson och Ruth Östberg. Studentex i Gbg 1923. Fil kand 1927. Lantmäteriex 1930. Tjänstgöring från 1930 inom lantmäteristaten i Östergötlands, Kristianstads, Älvsborgs, Värmlands och  Norrbottens län (omkr. 1934). Dlm i Årjängs dt 1948 och i Torsby dt 1968. Pension 1971. Död 1983-03-15. G 1936 m Aina Lindström. (5558)

Knut Birger Elof Simu, född 1920-01-13 i Övertorneå sn. Son till hemmansägaren Elof Simu och Anna Vennberg. Studex i Haparanda 1941. Lantmäteriexamen och aspirant 1946. Assistent vid lmstyrelsens kurs för lantmäteritekn. biträden 1946-47. Tjg inom Norrbottens län. Distr.lantm. i Haparanda dt 1954. Ordförande i Byggnadsnämnderna i Haparanda, Nedertorneå och Carl-Gustav sn. Vice president i Haparanda rotaryklubb, ordf. i skidsektionen av Haparanda sportklubb. Död 1994-12-31. Änkling 1992-02-16.  Gift år 1948 med Thyra Sofia Lindgren. Barn: Gunnel f 1951, Karin f 1952. (6362).

Birger Simu var född i Haapakylä i Övertorneå kommun. han växte upp som den äldste i en syskonskara på nio barn. Uppväxten präglades av god familjesammanhållning och arbete på bondgården, som alla barnen fick delta i.  Birger Simu läste in realexamen som privatist på Hermods samtidigt som han arbetade på hemgården, i skogen eller i flottningen. Efter studentexamen i Haparanda 1941 började han på Tekniska högskolan i Stockholm. Han blev färdig lantmätare 1946 och påbörjade sin tjänstgöring i Kalix/Haparandaområdet samma år. Här tjänstgjorde han fram till pensioneringen, förutom två års avbrott då han arbetade i Växsjö. Birger Simu har gjort sig känd som en kunnig och duktig yrkesman. Efter pensioneringen ägnade han sig åt fastighetsutredningar och fastighetsmäkleri i några år.  Under 30 år var Birger Simu aktgiv politiker i centerpartiet med ett stort intresse för bland annat samhällsplanerings- och sjukvårdsfrågor. Han hade politiska uppdrag såväl inom kommunen som länsstyrelse och landsting. I nio år var har ordförande i byggnadsnämnden i Haparanda- Han satt också med i stadsfullmäktige under en treårsperiod. Åren 1967-76 var Birger Simu landstingspolitiker. där han i olika omgångar satt med i förvaltningsutskottet, sjukvårdsstyrelsen, sociala nämnden och Kalix sjukvårdsdistrikt. I länsstyrelsen var han med i dess styrelse 1968-86. Han var sakkunnig i riksgränskommissionen och var även suppleant i gränsälvskommissionen. Under många år var Birger Simu fackligt aktiv i civilingenjörsförbundet. Hans stora fritidsintressen var skidåkning och cykling som han utövade flitigt. Sommartid vistades han gärna ute i Haparanda skärgård, som han kände väl till både som yrkesman och privatperson. Under många år var Birger Simu aktiv i HSKT, där han bland annat var ordförande i skidsektionen. han var också medlem i Odd Fellowlogen i Haparanda. Han var också en hängiven bridgespelare. Birger Simu var varm, generös och omtänksam. Han var en glad och gemytligt sällskapsmänniska som tyckte om att sjunga. Närmast sörjande är sambon Ellen, döttrarna Gunnel i Haparanda och Karin i Piteå med familjer samt syskon.

Hans Torsten Sjöberg f 1924-07-01 i Örnsköldsvik. Son till kontorschefen Jona Sjöberg och Hildur Eklund. Studentex i Uppsala 1942. Ex KTHL 1946. Tjg inom lantmäteriet i Kopparbergs, Jämtlands och Norrbottens (länskont) län. Anställd hos Sv Cellulosa Aktiebolaget, Piteå 1953-68. Avd.dir vid byggnadsstyrelsen 1968. Kapten i A 4 reserv. Gift 1948 med Märta Sundelin. Barn: Jon f 1948, Ingrid f 1950, Anna f 1951, Mats f 1953, Bo f 1953, Karin f 1957. Död 2009-07-10 i Åkersberga (6366)

Karl Axel Sjöberg, född 1844. son till komministern i Vassända, Västergötland, Anders Isaksson Sjöberg och Sofia Karolina von Oldenskjöld. Student 1862. Examen 1866. Vid avvittringen 1873-86. Kommissionslantmätare 1878. Förste lantmätare 1897. Stadsfullmäktig. Medlem av den år 1891 tillsatta jordbrukslägenhetskommittén. RVO, RRStO. Gift 1) år 1872 med Gustava Aurora Sandström (död 1883), änka efter skalden Daniel Klockhoff, 2) år 1886 med Sally Fredrika Matilda Öhman.

Sjöberg uppfann 1872 ett instrument ”linjeflyttaren” att använda vid skifteslinjers flyttning å kartan. Transport 1903 som förste l. vid Sthlms län och efterträddes i Norrbotten av I. A. Lindahl. Avsked 1911 med 4.500 kr i pension. Tjänstgjorde vid kartarkivet i styrelsen för statens järnvägstrafik. (710)

Nils Oskar Sjöberg, f 1919-03-02 i Västanfors sn, Västmanland. Son till provinsialläkaren Oscar Sjöberg och Elsa Kempe. Studentex i Hudiksvall 1939. Ex KTHL 1945. Tjg inom lantmäteriet i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens (Luleå dt) län. Tf dlm i Härjedalens dt, Sveg, 1958 och dlm där 1962. Dlm i Rättviks dt 1968. Ledamot av styrelsen för Svegs Lions club. Gift 1951 med Ester Margareta Kronberg. Barn: Nils Anders f 1952, Margarea Elisabet f 1956 (6318)

Peter Carl-Erik Sjödell, f 1888-09-30 i Laxå. Son till organisten Per Oskar Sjödell och Augusta Kjellin.  Studentex i Örebro 1908.  Lantmäteriex 1914. Tjänstgöring från 1914 inom lantmäteristaten i  Kalmar, Malmöhus, Hallands, Älvsborgs, Örebro, Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län (1917-20).  Distriktslantmätare i Ölands dt 1930. Pension 1954. RVO. Död 1972-04-12  Gift 1) 1919 med Frida Magdalena Tjerngren och 2) 1940 med Ingrid Alvgrim. Barn: Per-Olof  f 1925, Eva Gunilla f 1943. (4759).

1930 utnämndes han till distriktslantmätare i Ölands distrikt, där han verkade till 1854, då han avgick med pension. I början av 1930-talet förordnades han av Kungl. Maj:t att vara ordförande i den kommitté, som hade att upprätta försäljningsförslag av kvarvarande delar av viss utmark på Öland. Han var RVO. Efter pensioneringen var Carl-Erik Sjödell under ett flertal år av länsstyrelsen förordnad förrättningsman på Öland för förrättningar enligt lagen om enskilda vägar. Vännen Carl-Erik Sjödell hörde utan tvekan till ”den gamla typen av lantmätare”. Han var snabb i sitt arbete och hade på grund av sitt lättsamma sätt en enastående god förmåga att ena stridiga viljor. På sitt kära Öland, där han på fritid med glädje ägnade sig år jakt, var han mycket omtyckt och en gärna sedd gäst i de öländska hemmen.

Bertel Sjögren, f 1887-09-07 i Linde, Örebro l. Son till majoren Oscar Hjalmar Wilhelm Sjögren och Anna Carolina Lovisa Wedberg. Studentex i Örebro 1907. Lantmäteriex 1914. Tjänstgöring från 1914 inom lantmäteristaten i Stockholms, Örebro, Västerbottens och i Norrbottens län (omkr 1926-30). Dlm i Nysätra dt 1930. Å övergångsstat 1948. Pension 1950. Död 1975-01-11. Gift 1930 med Walborg Augusta Söderström (4760)

Nils Arvid Sjölin, f 1922-04-09 i Hudiksvall. Son till Ingenjören Per Arvid Sjölin och Ellen Ljunggren. Studentexamen i Hudiksvall år 1941. Lantmäteriexamen år 1946. Lantmätaraspirant den 1 juli 1946. Lantmä­tare vid lantmäteristaten den 1 jan. 1948. Tjänstgöring inom Uppsala, Kop­par­bergs, Västernorrlands och Norrbottens län samt hos lantmäteristyrelsen. By­rådirektör 1954. Distriktslantmätare i Kram­fors dt 1957. Överlantmätare i Norr-botten 1964. Sakkunnig i jordbruksdepartementet 1968 för riksplanefrågor, ny fastighetsbildningslag och nytt fastighetsregister. Tjänstledig från över­lant­mätartjänsten 1968-71 för nämnda sakkunniguppdrag, dels uppgiften att som verkställande direktör leda uppbyggandet 1969-71 av det statliga företaget AB Allmänna Förlaget. Länsråd vid länsstyrelsen i Västernorrlands län 1971-88. Verkställande direktör i det egna företaget Enesa AB med uppgiften att verka i kontaktytan mellan näringsliv och samhällsorgan.

Sekreterare i Utredningen om mätningsteknisk och kartteknisk utbildning 1958-59 (betänkande SOU 1959:36), i Kartberedningen 1960-61 (Ds Jo-dep) och i Förhandlingsgruppen för de officiella kartornas förlagsmässiga återförande till staten 1961 (Ds Jo-dep).

Utredningsman för Utredningen om försvarets kartförsörjning 1961-63 (Ds Jo-dep), Kartprisutredningen 1976-79 (Ds Jo-dep och Civ-dep) och Utredningen om statens affärsmässigt bedrivna fotogrammetriska verksamhet 1965-68 (Ds Jo-dep).

Expert och sakkunnig i Utredningen rörande fastighetsbildnings- och mät­ningsväsendets organisation 1966-69 (betänkandet ”Nytt lantmäteri” SOU 1969:43. Ledamot av Centralnämnden för fastighetsdata 1968-71.

Ordförande i Länsutredningen för Västernorrlands län, ”Y 70”, 1960-62 och i Samarbetsgruppen för Länsutredningen i Norrbottens län, ”DB 80”, 1966-68. Ut­redare och förhandlingsledare för kommunsammanläggningar i Pite-blocket 1966 samt i Lule- och Älvsbyblocken 1967. Ordförande i Utredningen om Bodensjöarnas restituering med betänkande 1968. Organsiationsutredare av Landstingens centralförvaltning i Norrbotten 1971 och Norrbottens Arkitekt- och Byggnadskontor NAB samma år.

Medförfattare i boken ”Sverige i morgon! Riksplanering med ny teknik. Idéer och förslag från Teknologföreningens Riksplanekommitté” (Ingenjörs-förlaget 1969).

Ledamot av Arbetsgrupp inom Industri-, Jordbruks- och Civildepartemen­ten om Upparbetning av kärnbränsle (Ds Ind 1971:1) och expert i Utredningen om kärnkraftens radioaktiva avfall – organisations- och finansieringsfrågor (SOU 1980:14). Ledamot av Länsstyrelsernas Organisationsnämnd 1972-88.

Ordförande i Kartografiska Sällskapet 1967-71 och svensk chefsdelegat vid Internationella Kartografiska Unionens världskongresser under denna tid.

Kapten i ingenjörstruppernas reserv.

Hederstecken mm: Samfundets för Hembygdsvårds plakett 1967 för insatser i hembygdsvårdens tjänst, Svenska Naturskyddsföreningens plakett 1968 för naturvårdsinsatser, Svenska Teknologföreningens hederstecken i järn 1971 för insatser inom riksplaneringen, Georgiska statens medalj 1991 för främjandet av samarbetet mellan Georgien och Sverige samt H M Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band 1987 och i 12:e storleken i högblått band 1994 för regionala utvecklingsinsatser.

Gift år 1948 med Brita Margareta Nohldén. Barn Barbro Elisabet f 1949, Gertrud Maria f 1951 och Ingrid Kristina f 1953. (6464) Död 2011-01-29

Lennart Ernst Sjöström, f 1937-02-05 i Njurunda. Son till affärschefen Harry Sjöström och Anna Lundberg. Studentex i Sundsvall 1956. Ex KTHL 1962. Tjg inom lantmäteriet i Norrtälje, Göteborg, Skellefteå, Kalix och fr.o.m 1981 länslantmätare i Luleå.  Gift 1961 med Hellfrid Eva Birgitta Fors. Barn: Anders f 1962, Niklas f 1964, Jenny f 1972 och Stellan f 1973

Karl Yngve Skerdén, f 1909-09-28 i Jönköping. Son till byggmästaren Carl Johan Skerdén och Ebba Fagerberg. Studentex i Jönköping 1928. Lantmäteriex 1933. Tjänstgöring från 1933 inom lantmäteristaten i Östergötlands, Kristianstads, Västmanlands, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län (Övertorneå)  (1935-36).  Distriktslantmätare i Kramfors dt 1949, i Sala dt 1957.RNO. Död 1994-05-05. Gift 1939 m Ingrid Märta Carlsson. Barn: Birgitta f 1942, Lena f 1947. (5712)

Bo Assar Wilhelm Skårman, f 1908-09-19 i Svenljunga. Son till köpmannen Anders Wilhelm Skårman och Ellen Sofia Jonsson. Studex i Skara 1927. Lantmäteriex 1930. Tjg från 1930 inom lantmäteristaten i Stockholms, Östergötlands, Blekinge, Kristianstads, Älvsborgs, Skaraborgs, Gävleborgs och Norrbotten (omkr. 1933, Piteå dt). Dlm i Kristianstads s:a dt 1945, i Alingsås dt 1948 och i Vättle dt 1961. Ledamot av riksdagens första kammare 1964-70.RNO. Död 1976-04-20. Gift 1933 med Eva Lisa Carlander. Barn: Arne Henning Vilhelm f 1937, Ann-Mari f 1941.  (5559)

Anders Åke Smith f 1920-01-12 i Klintehamn. Son till lantbrukaren Ragnar Smith och Emelie Ronström. Student ex i Visby 1941. Ex KTHL 1946, Tjg inom lantmäteriet i Stockholms och Kronobergs län samt hos lmst. Tf  dlm i Ånge 1959, dlm i Luleå dt 1961 (tjl) å övergångsstat 1965.  Avdchef i byggnadsstyrelsen 1962. planeringsdirektör 1965. Gift 1947 med Kerstin Tengeldal. Barn: Inger f 1948, Margareta f 1952. (6365)

Arvid Steinvall, f 1751 i Innervik, Skellefteå sn. Son till hemmansägaren Matts Johansson och Kristina Larsdotter. Examen 1772. Kom.lantm. 1782. Död 1800 i Piteå sn. (605)

Anders Strandberg, f 1953

Anders Magnus Strinnholm,  född 1755 i Saltsåkers by, Nordingrå sn. Son till landsfiskalen Magnus Strinnholm (bondson från Strinne by, Multrå sn) och Magdalena Bring. Student 1777. Examen och vice e.ord. 1781. Kom.lantm. 1782. Andre lantmätare 1805. Förste lantmätare i Västerb. län 1814. Justerare. Död 1830. Bodde i Österteg vid Umeå. Gift 1) 1786 i Nordingrå med Beata Zimmerman, d 1806, 2) med Katarina Vikner, f 1780. Son i första giftet historieskrivaren Anders Magnus Strinnholm samt dottern Beata Sofia, f 1791, d 1863, gift med förste lantmätaren i Västerb. Jonas Gustaf Stenberg och även dottern Anna Magdalena Strinnholm, f 1788, d 1840 gift 1826 med komminister Pehr Stenberg d y i Umeå, f 1802 , d 1890 i dennes första gifte. Son i andra giftet avvittringslantmätaren i Västerb. Magnus Vilhelm Strinnholm, f 1814. (580)

Erik Strömbäck, född 1789, bondson från N.Kalix. Examen 1815. Vid Ryska ägoutbytet 1821-24. Hos N.P.Bröms 1835. Avsked 1846. Död omkr 1850 (747)

Kurt Olof Stål, f 1918-02-23 i Sundsvall. Son till distriktslantmätaren Nils Stål och Hilma Åkerberg. Studex i Sundsvall 1937. Exanen KTH avd L 1943. Tjänstgöring vid rikets allmänna kartverk 1944-45 och från 1945 inom lantmäteristaten i Södermanlands, Älvsborgs, Värmlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Lycksele dt 1958 och Ånge dt 1961.Länslantmätare i Sundsvall. Död 1999-07-23. Gift 1943 med Maria Barsk. Barn: Carl Olof f §1945, Per Erik f 1947, Eva Maria f 1950, Anna Margareta f 1957. (6218)

Hans Stöckel, f  f 1959 i Västerås. Son till Ivar och Ingegärd Stöckel. Studentex vid Rudbeckianska skolan i Västerås 1978. Ex KTH avd L 1984. Tjg vid Bodens kommun som mark- och exploateringsing 1984-1991. Dlm vid Bodens dt från 1991. Reservofficer. Fo-lantmätare. Gift m Eva Anderström. Barn: Fredrik f 1987 och Aaron f 1990.

Egron Sundberg, f 1879-08-25  i Torp, Västernorrl. Son till kantorn Simon Petrus Sundberg och Maria Ruthbäck. Studentex i Luleå 1900. Lantmäteriex 1903. Tjänstgöring från 1903 inom lantmäteristaten i Malmöhus, Älvsborgs, Västernorrlands och Norrbottens län (1901-07). Distriktslantmätare i Ystads dt 1921. Död 1937. Gift 1910 med Astrid Carolina Åkerström ( 4215). Upprättat registerkarta för Ystad och förordnad som mätningsman i Skurup och Sjöbo

Erik Oskar Sundin, f 1924-05-07 i Södertälje. Son till stadsfiskalen Petrus Sundin och Viktoria Österberg. Student ex i Södertälje 1944. Ex KTHL 1951. Tjg 1955-55 inom lantmäteriet i Norrbottens (länskont. och Luleå dt) län. Samhällsplanerare vid Bolidens Gruvaktiebolag 1956 och fastighetschef 1959. 1965 överingenjör vid Stadsbyggnadsbyrån AB . Död 2003 (6617)

Anders Hans Torgil Sundqvist, f 1916-05-30 i Östersund. Son till Axel Sundquist och Maja Frumerie. Studentex i Luleå 1936. Ex KTHL 1941. Tjg inom lantmäteriet i Stockholms, Skaraborgs, Kopparbergs, Västernorrlands och Norrbottens län. Birtr ölm i Luleå 1953. Ordf i boställsnämnden  i Luleå stifts fjärde boställsdistrikt. Dlm i Värmdö dt 1966. 1969 överlantmätare i Örebro län. Gift 1940 med Birgit Morath. Barn: Gunilla f 1945, Karin f 1949. (6126). Bytt efternamn till  Frumerie

Arne Ingemar Sundström, född 1913 i Bodums sn, Västernorrl. län. Son till kyrkoherden Lars Olof Sundström och Ester Eugenia Edwall. Bröder, se Karl Johan, Pajala dt och Åke Waldemar, Bodens dt. Studentex. i Sundsvall 1931. Lantmäteriex och aspirant 1936. Tjg inom Skaraborgs, Kopparbergs och Västernorrlands län. Distriktslantm. i Haparanda dt 1945, i Gävle norra 1953, å övergångsstat 1961. Död 1962. RNO. Ordf i byggnadsnämnderna i Haparanda stad samt i Nedertorneå och Karl Gustafs socknar. Gift år 1943 med Gertrud Ingeborg Klockhoff. Barn: Ester Ingeborg Elisabet f 1945 och Gösta Sigurd f 1951. (5865)

Redan under Haparandatiden drabbades Sundström av en svår sjukdom, som torde ha märkt honom för livet. Under den första tiden i Gävle var han dock i stånd att utföra ett förnämligt arbete, men det märktes snart, att krafterna inte räckte till för de stora fordringar, som han ställde på sig själv. Under oupphörliga växlingar mellan sjukdom och relativ god hälsa försvagades succesivt hans fysiska krafter. Det dramatiska slutet kom i tjänsten, då han vid öppnandet av ett sammanträde sjönk samman för att sluta sina dagar. Med sin goda intellektuella utrustning hade Sundström redan i ungdomen  starka teoretiska och kulturella intressen, som sträckte sig över vida fält, och jämsides härmed utvecklades hos honom så småningom ett sällsynt gott praktiskt handlag. I bedömningens och avvägningens svåra konst, som ständigt ställer stora krav på lantmätaren, var han en mästare. Det var en upplevelse att se, hur han med den strängaste akribi granskade ett problem för att sedan plötsligt komma med en förbluffande enkel, effektiv och praktisk lösning. Medan han med sin stillsamma humor tillsynes en aning frånvarande resonerade med sakägarna, utarbetade han utmärkta föreslag, som sedan framlades med lugn och övertygande kraft. Hans förrättningsakter vittna också genom sitt knappa men fullständiga innehåll om en högt driven förmåga att urskilja det väsentliga och giva klar, skarp och fullständig form åt det som skall bevaras för framtiden. Trots allt det krångel och besvär, som är förbundet med planläggningsverksamheten, var Sundström livligt intresserad av dessa göromål, där han även fick utlopp för sin skapande fantasi och sin konstnärliga blick.  Arne Sundström fick uppleva den bittra sanningen att naturen sällan giver stora gåvor utan offer, Ett fint differentierat nervsystem är ömtåligt, och när sjukdomen kommer, är den goda utrustningen av föga värde, om det kroppsliga höljet sviker.  Hans sjukdom framkallade oro och förstämning hos omgivningen och medförde svåra prövningar för hans maka, som på ett beundransvärt sätt trofast stått vid hans sida. Men mitt under egna lidanden kunde han på sitt stillsamma sätt framkall en vemodsblandad glädje hos omgivningen; detta är endast förunnat en stor personlighet, och han besannade på ett särskilt sätt det gamla Talmudordet ”Välsignad vare den, från vilken glädje utgår”. Vid jordfästningen sjöngs som avslutning en karolinsk psalm, som gav ett fulländat uttryck för den tidens enkla och kärva förtröstan, dess starka pliktkänsla och krav på trohet intill döden. Det blev en vemodig, men samtidigt stolt avskedssång till vännen och kollegan Arne, som föll på sin post.”

Johan Jakob Sundström,  f 1823 i Björsbyn, Nederluleå sn, son till hemmansägaren Nils Ersson Sundström och Anna Kristina Forsbergh. Examen 1853. Vice 1857. Vid avvittringen 1858-83. Död 1883. Bodde i Haparanda. Gift med Klara Maria Vasserman. (783)

Karl Johan Sundström, född 1905-06-04- i Skogs sn, Västernorrl. län. Son till kyrkoherden Lars Olof Sundström och Ester Eugenia Edwall. Bröder, se Arne Ingemar, Haparanda dt och Åke Waldemar, Bodens dt. Studentex i Östersund 1924. Lantmäteriex 1929. Kulturtekn. ex 1930. Tjg inom Kristianstads, Malmöhus, Västernorrlands och Jämtlands län. Distr.lantm. i Pajala dt 1938 och i Örnsköldsviks östra 1948. Övergångsstat 1961-66. Distr.lantm. i Bräcke dt 1966. Avgång med pens 1971. Bodde i Örnsköldsvik. Död 1993-01-10. Änkling 1984. Gift år 1945 med Kerstin Gurli Maria Ahnlund. Barn: Eva-Lisa Eugenia f 1936 (i tidigare äktenskap) och Kerstin Sara Margareta f 1946. (5509)

Åke Waldemar Sundström, född 1910-04-09 i Bodum, Västernorrlands län. Son till kyrkoherden Lars Olof Sundström och Ester Edvall. Bröder, se Karl Johan, Pajala dt och Arne Ingemar, Haparanda dt. Studentex i Östersund 1929. Tjänstgöring från 1932 inom lantmäteristaten i Älvsborgs, Örebro, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län. Anställd hos Stora Kopparbergs Bergslags AB 1944-46. Lärare och föreståndare vid lantmäteristyrelsens utbildningskurser 1945-51. Distriktslantmätare i Ströms distrikt 1948, i Bodens distrikt 1951 och i Söderhamns distrikt 1961. RNO. Död 1998-02-12. Gift 1937 med Kerstin Danielsson. Barn: Margareta f 1938, Daniel f 1940, Göran f 1942 och Kristina f 1943. (5670)

Lars Suo, f 1946-03-03, född 1946 i Haparanda. Son till lantbrukaren Paulus Suo och småskollärarinnan Annie Kerttu. Studetex. i Haparanda 1966. Ex KTHL 1971. Tjg vid lantbruksnämnden i Gävleborgs län och därefter fr.o.m 1974 vid lantmäteriet i Norrbottens län. Bitr. dlm i Boden 1975-86, chef LM-kartor i Luleå 1986-88 samt distr.lantm i Kalix 1988. Gift med Agneta Perä. Barn: Sofia f 1976 och Jakob f 1979.

Gustaf Magnus Svalbe, f 1838 i Uppsala, son till målarmästaren Karl Gustaf Svalbe och Kristina Elisabet Aulin. Student 1860. Examen 1862. Vid avvittringen från 1876. Kommissionslantmätare 1885 och kvarstod till 1908. Vistades 1879-80 i Petersburg tillsammans med avvittringslantmätaren i Västerbotten Gustaf Ericsson för att söka anställning som rysk lantmätare. Gift 1875 med Hulda Maria Amalia Halldén, f 1855. Dotter: Elsa Åkerblom, död i Sthlm 1981, g 1912 med köpmannen Gunnar Åkerblom. (794)

Per Johan Svedberg, f 1867-02-08 i Hede, Jämtl. län. Son till folkskolläraren Per Svedberg och Karin Jansson. Examen Örebro tekniska skola 1888, Lantmäteriex. och -auskultant 1893. Tjänstgöring inom lantmäteristaten i Hallands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västmanlands, Västerbottens och Norrbottens län. Vice kommissionslantm. i Norrbotten 1901, i Västmanlands län 1905, kommissionslantm. där 1908. Distriktslantm.  i Västerås dt 1909, i Hallands södra 1917 och i Halmstads dt 1921. Pension 1932. Död 1951. Gift 1897 med Gerda Lilly Sigrid Ljungquist. (127)

Sven Ingemar Svensson, f 1925-02-06 i Gällaryd, Jönköpings län. Son till hemmansägaren Sven Svensson och Edla Svensson. Studentex i Halmstad 1945. Ex KTHL 1962. Tjg inom lantmäteriet, Gällivare dt 1952-56. Byråing vid stadsingkont i Norrköping 1961- Fastighetschef i Umeå 1962. 1971 fastighetsdirektör i Uppsala. Gift med Anna-Stina Hellberg. Barn: Gunilla f 1957, Torbjörn f 1959, Urban f 1960. ( (6672)

Svante von Sydow, f 1915-11-24 i  Bodträskfors, Norrbottens län. Son till forstmästaren Gustaf von Sydow och Sonja Rutberg. Studentex i Uppsala 1935. Examen KTH, avd L 1943. Tjänstgöring 1944-46 och från 1948 inom lantmäteristaten i Stockholms, Örebro, Västerbottens och Norrbottens län. Statskartograf vid rikets allmänna kartverk 1946-48. Distriktslantmätare i Bodens distrikt 1961 och i Örebro södra distrikt sedan 1970. Kapten i artilleriets reserv. Död 1997-11-29. Gift 1945 med Åsa Larsson (död 1964). Barn: Eva f 1947, Karin f 1949, Annika f 1950 och Niklas f 1957. (6219)

Åke Sätre, f 1920-08-02 i Häggenås, Jämtlands län. Son till trävaruhandlaren N. J. Nilsson och Anna Wikström. Studentex i Östersund 1938. Ex KTHL 1942. Tjg inom lantmäteriet i Västmanlands och Norrbottesnslän, Bitr stadsing i Skellefteå 1945 och stadsing 1946, stadsing i Östersund 1949. Byrådir hos lmst (S-byrån) 1954. Lärare i fältmätning vid tekniska gymnasiet i Skellefteå 1945-49, assistent i tillämpad byggnadsrätt vid KTH 1945-49. RNO. Gift 1951 med Margareta Örbom. Barn: Örjan f 1952, Ann-Mari f 1957 (6164)

John Valfrid Eugen Söderberg, född 1894-10-12  i Linköping. Son till fanjunkaren Germund Söderberg och Jenny Bröthlin. Studentex i Linköping 1913. Lantmäteriexamen 1918. Kulturtekn.ex 1921. Tjänstgöring från 1918 inom lantmäteristaten i Stockholms, Östergötlands, Västmanlands, Västerbottens och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Bodens distrikt 1926, i Norbergs distrikt 1936 och å övergångsstat 1948. Avgång med pension 1959. RVO. Ordf. i ströängsnämnden i Norrbottens län 1926-36. Död 1987-05-15. Änkling 1961. Gift 1921 med Agda Ljungqvist (död 1961). Barn: Olof f 1923 och Per (Pelle) f 1925.(4813)

Erik Gustaf Söderberg,  f 1891 i Stora Kopparberg. Son till handlanden Gustaf Söderberg och Alida Mattsson. Studex i Falun 1911. Lantmäteriex och –auskultant 1915. Tjg inom lantmäteristaten i Stockholms, Södermanlands, Älvsborgs, Skaraborgs, Kopparbergs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Dlm i Sundsvalls södra dt 1934. Pension 1957. Död 1963. Gift 1920 med Signe Anna Maria Bäck. Barn: Brita Dagmar f 1922, Nils-Erik f 1928. (4813)

Erik Söderberg  var en skicklig yrkesman som med ingående kunskaper inom lantmäteriets mångskiftande verksamhetsområde förenade förmågan att föra ut dem i praktiken på ett för allmänheten lättillgängligt sätt.  Han var en uppskattad förrättningsman som hade lätt för att komma till tals med sakägare och andra intressenter, något som avspeglade sig i både omfattande och gedigna arbetsresultat. Sin fritid ägnade Erik Söderberg helst åt familjen. På lediga stunder odlade han gärna sitt intresse för litteratur. Helst läste han forsknings- och reseskildringar. Det var kanske en kompensation för utlandsresor som fått stå tillbaka för omsorgen om sommartorpet vid sjön Marmen – en pärla i Medelpads vackra natur. Där tillbringade han många lyckliga dagar i familjekretsen. Erik Söderberg hann också med att utveckla åtskillig aktivitet i föreningslivet. Inom Västernorrlands lantmätarförbund tillhörde han styrelsen i egenskap av sekreterare under en tjugoårsperiod. Han var en intresserad medlem som sällan saknades vid någon av förbundets sammankomster. I kamratkretsen var han uppskattad för sina gedigna personliga egenskaper, sitt lugna och trygga väsen och sin förmåga att skapa en trivsam och gemytlig stämning. År 1945 inträdde han i rotaryrörelsen och var President i Sundsvall Rotaryklubb 1951.52. Inom Svenska Frimurarorden avancerade han till de högsta graderna.”

Anders Söderman, f 1950. Firma GISassistans

Åsa Söderholm, f 1951-05-11. Ex 1975. Lantmäterimyndigheten Norrbotten

Karl Oskar Thanner (Swensson), född 1875-06-13  i Roasjö, Älvsborgs län. Son till köpmannen och lantbrukaren Olaus Svensson och Anna Josefina Jakobsson. Studentex i Borås 1892. Examen vid Borås tekniska elementarskola 1893. Lantmäteriexamen och -auskultant 1897. Tjänstgöring inom lantmäteristaten i Södermanlands, Jönköpings och Norrbottens län samt hos lantmäteristyrelsen. Vice kommissionslantmätare i Norrbottens län 1906. Distriktslantmätare i Bodens distrikt 1909 och i Nyköpings distrikt 1919. Överlantmätare i Jönköpings län 1924. Avgång med pension 1940. RNO,  RVO. Innehaft ett flertal kommunala förtroendeuppdrag i Haparanda och Boden, bl .a. ordf. i byggnadsnämnden. Död 1955. Gift 1899 med Anna Romberg. Barn: Gunnar f 1900 och Astrid f 1909. (757)

Den 31 augusti avled i Jönköping f. överlantmätaren Karl Thanner efter en kort sjukdom, nyss fyllda 80 år. Karl Thanner var en mycket principfast och stridbar man, som inte dagtingade med sin övertygelse om vad som var riktigt. Hans stränga krav på ordning och fullständighet, för vilket han var känd, bottnade i hans egen samvetsgrannhet och svarade mot de krav han ställde på sig själv och sin tjänst. Hans arbeten som distriktslantmätare i Norrbotten och Sörmland lär sålunda vittna om hans utomordentliga skicklighet och noggrannhet som förrättningsman och på Jönköpings läns lantmäterikontor finnas, särskilt i arkivet, många bevis på hans organisationsförmåga och ordningssinne, praktiska åtgärder som han vidtagit till ovärderlig nytta nu och för framtiden. Några av dessa åtgärder äro sådana som i dag rekommenderas för rationalisering av arkivforskningen. Under sin vistelse i Norrbotten innehade Thanner flera kommunala förtroendeuppdrag, bl.a. såsom ordförande i byggnadsnämnden i Boden. Han lade där ner ett förtjänstfullt arbete till förbättring av de sanitära förhållandena och var även mycket intresserad av samhällets förskönande med plantering av björkalléer. ”

Göta Theodorsson, f 1953-02-14. Ex 1986. Lantmäterimyndigheten Norrbotten

Henrik Charles Emil Thollander, f 1885 i Skönsberga, Österg. Son till kaptenen August Thollander och Anna Pereswetoff-Morath. Studentex i Norrköping 1906. Lantmäteriex  1914. Tjänstgöring från 1914 inom lantmäteristaten i Östergötlands, Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Kopparbergs och Norrbottens län (1916).  Distriktslantmätare  i Torsby dt 1931, i Hjo dt 1938. På övergångsstat 1948.Pension 1950. Död 1963. RVO. Gift 1923 med Solweig Söderman. Barn: Gunnar f 1924. (4762)

Per Adolf Toll, född 1812, fadern kronolänsman. Examen 1843. Vice 1848. Kom-l. 1852. Avsked 1864. Död 1865. Bodde i Gammelstad. Gift med Anna Elisabet Sundström, f 1810. (721a)

Olof Tresk  (Oluff L. Tresck), son till bonden Lars Eriksson Tresk i Hallsta, Tuna s:n, Helsingland. Student 1626. Fullmakt 21 mars 1634 att rannsaka om ödegårdarna i Västmanland, 29 mars kläde af av klädesskrivaren och 2 april s.å. instruktion som landtmätare i Sörmland. Beordrad 1635 att resa till Trollhättan, där han skulle göra undersökning för kanalanläggning; samtidigt skulle han utse lämpligaste läget för en kanal mellan Vänern och Vättern. Förordnad 1636 att i lappmarken uppgå gränsen mot Norge, samt 1637 att förrätta jordrevning i Västernorrland. Fullmakt 3 april 1638 (?) som landtmätare i Norrland och lappmarken. Lön 1642 i Västerbotten, 1643 i Hudiksvalls län. Erhöll sistnämnda år skattefrihet på ett hemman i Delsbo s:n. Död 1645 och begraven på Brunflo kyrkogård. Hans änka Elsa Åkesdotter erhöll s.å. 300 daler till nådår. Döttrar: Brita Olofsdotter Tresk, (1635-1739) ich Magdalena Olofsdotter Tresk (1638-1687)

I manuskript funnos af Tresk: Om Svenska lappmarkens gränser mot Norge och Ryssland, (en dylik insändes 1640 till kam.koll.), samt Karta öfver Lappland.

Upprättat kartor över bl a Västerbottens städers åker och äng år 1642, kartor över Torne lappmark 1643. I riksrådets protokoll år 1638 ”resolverades att Ingeniuren öffver Lapmarken skall få fullmakt att resa kringh och afmärkia gräntzerna emellan Norige och oss och taga longitudnem och latitudinem solis, der medh att desto bättre justera landttaflorne, och att Stellan Mörner (landshöfding inom Västerbotten) honom icke hindrar uthan låter saken bliffva befordratt”. (237) Se även ”Olof Tresks kartor” i boken ”Lantmäteri i Norrbotten”.

Karl Erik Trued Truedsson, född 1918 i Knisslinge socken, Kristianstads län. Son till lantbrukaren Carl Truedsson och Nelly Tuvesson. Studentex i Lund 1939. Lantmäteriex och aspirant 1943. Tjänstgöring från 1943 inom lantmäteristaten i Blekinge, Göteborgs och Bohus samt Norrbottens län. Distr.lantm. i Kiruna 1955, i Karlskrona dt 1965. Expropriationstekniker. Gift år 1949 med Barbro Ingegerd Åström. Barn: Marianne f 1957. Adoptivson: Karl Otto Krister f 1943. (6220)

Gunnar Anselm Tydén, f 1884 i Stockholm. Son till bankkontrollören Olof Tydén och Anna Brandt. Studentex i Stockholm 1905. Lantmäteriexamen och -auskultant 1912. Tjänstgöring inom lantmäteristaten i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Jönköpings, Göteborg och Bohus, Värmlands, Västmanlands, Västerbottens och Norrbottens län (omkr 1928-29) samt hos lantmäteristyrelsen och Statens järnvägar. Distriktslant. i Munkedals dt 1931 och på övergångsstat 1948. Pension 1949. RVO. Död 1956. Gift 1919 med Signe Hedvig Sparring (4667)

Nils Arne Ulander, f 1917-12-10  i Luleå. Son till fil dr Axel Ulander och Signe Bergh. Studex i Luleå 1937 och ex KTH avd L 1942. Tjg inom lantmäteristaten i Östergötlands, Jämtlands län samt under åren 1942-49 i Luleå och Kiruna i Norrbottens län. Dlm i Ströms dt 1959.Pension 1983. Död 2000. Gift 1952 m Marta Judit Afeldt. Barn: Nils Axel Gunnar f 1954.  (6165)

”1942-49 tjänstgjorde Ulander i Norrbotten med Luleå och Kiruna som stationeringsorter. 1950 kom han till länslantmäterikontoret i Linköping. Från och med 1951 tjänstgjorde han i Jämtlands län där han var distriktslantmätare i Strömsund från 1959 och fram till pensioneringen våren 1983. Ulander har haft en ledande verksamhet vid 1970 och -75 års allmänna fastighetstaxering i norra Jämtland. Under ett antal år var han ordförande i särskilda fastighetstaxeringsnämnden. Under tidigare år var jakt och fiske, speciellt laxfiske i Norge, han hobbyer. Numera (1992) ägnar han sig åt skötsel av tomt och trädgård vid på 1970-talet uppförd villa intill Ströms Vattudal.

Karl Maurits Ulfhjelm, f 1827 i Umeå, son till kronofogden Kristian Maurits Ulfhjelm (adl ätt, intr 1719) och Magdalena Margareta Gadd. Examen 1849. Vice kommissionslantmätare 1854 och kom.lm 1863. Vid avvittringen i Västerbotten 1852-53, 1873-84, i Norrbotten 1884-91. Avsked 1891 med kvarstod som kom.lm. Död 1892 i Piteå. Gift 1860 med Josefina Helena Ulfhjelm, f 1835, d 1895. (797)

Maria Östlund Ulfvarsson, f 1962. Ex 1986. Tekn. dir

Nils-Olof Jonathan Undén, f 1921 i Helsingborg. Son till expeditionsföreståndaren Anders Undén och Signe Rosén. Studentex i Helsingborg 1941. Examen KTH avd L 1948. Tjänstgöring från 1948 inom lantmäteristaten i Kronobergs, Gotlands, Blekinge, Malmöhus och Norrbottens län. Dlm i Gotlands dt 1967. Död  16 mars 2003. Gift 1951 med Astrid Nilsson. Barn: Karin Cecilia f 1952, Nils Henrik f 1957. . (6469)

Ur Nya Lantmätaren nr 6/03: ”Nils-Olof tillhörde den generation lantmätare som flyttade runt i landet för sin utbildning, för att skaffa erfarenhet samt för befordran. Han började sin bana i Karlshamn och fortsatte på länskontoret i Malmö. Därifrån begav han sig genom landet till Gällivare distrikt. Efter fem år här flyttade han söderut till Växjö. 1968 tillträdde han tjänsten som distriktslantmätare i Visby. De sista fem åren av sin aktiva tid var han distriktslantmätare i Växjö. Skåningen Nils-Olof talade med tillfredsställelse om tjänstgöringen uppe i norr. ...”

Tage Olof Unnefors, f 1925-01-19 i Östersund. Son till disponenten Edvard Unnefors och Frida Pettersson. Studex i Östersund 1945. Examen KTH  L 1951. Tjg i Stockholms, Gävleborgs och Jämtlands län samt i Norrb. omkr 1958-63. Från 1965 i Söderhamn. Död 1989-06-02. G 1948 m Anne-Maria Olsson (d 1967).  Hustrun Eva Östling bor i Söderhamn (6619)

Paul Emanuel Vagenius, född 1874-04-13. Son till kyrkoherden i Berg Paul Vagenius och Ulrika Maria Amnéus. Student 1893. Examen och auskultant 1896. Hos H. B. Lysell. Vice 1907 i Skaraborgs län. Extra lantm. 1910 i Nässjö. Distr.lantm. i Nordmalings dt 1913. Överlantm. i Västerbottens län 1921. Död 1929. RVO. Gift 1901 med Ebba Rosalie Martinsson, f 1878. (754). Stadslantmätare i Skara 1909. Dömd till böter 1919 av lantmäteristyrelsen. Upprättat registerkarta o Umeå 1920

Tage Wagenius, f 1925  ?

Karl Göran Wall, född 1896-09-16  i Västervik, son till handlanden Carl Johan Wall och Maria Kristina Andersson. Studentex 1916. Lantmäteriex och extra lantm. 1921. Kulturtekn.ex 1925. Tjänstg. inom Kalmar, Värmlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Distriktslantmätare i Luleå dt 1933 och i Kalmar södra dt 1948. Förtidspens. 1963. Död 1964. Gift år 1926 med Karin Landgren. Barn: Kerstin-Maja f 1927, Britta f 1928, Monica f 1931 och Karin f 1940. (5103)

”Karl-Göran lärde redan i unga år känna och värdesätta det norrländska lantmäteriet som helt passade hans kynne och friska syn på yrket. Följaktligen kom han att under sina bästa år att tjänstgöra i Värmland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, i vilket senare län han 1933 utnämndes till distriktslantmätare i Luleå distrikt.  Vid Lantmäteriets omorganisation 1948 sökte och erhöll han transport till Kalmar län, där han tjänstgjorde som distriktslantmätare till dess han på grund av sjukdom förtidspensionerades 1963. Karl-Göran Wall  var en synnerligen kunnig förrättningsman och framstående organisatör, som med förkärlek ägnade sig åt fastighetsbildningsfrågor rörande jord- och skogsbruk. Han stora kunnighet på hithörande områden, hans medfödda pondus och till synes robusta humor förskaffade honom bland den förrättningssökande allmänheten förtroende, respekt och tillgivenhet.  Bland hans många vänner såväl inom som utom lantmäterikåren förblev han alltid den minnesgode kamraten, som under skämtets och gycklets täckmantel dolde det djupa allvar som innerst inne var orsaken till hans färgstarka person. Detta inre sinneslugn var honom även tillovärderlig hjälp under de svåra sjukdom, som han så hårt drabbades av redan vid 56 års ålder.”

Erik Rudolf Valdenström född 1841, son till provincialläkaren i Luleå Erik Magnus Valdenström och Margareta Magdalena Govenius. Student 1858. Kameraln 1859. Examen 1861. Kartograf 1867-79. Länsbokhållare 1873. Landskamrer 1882. T.f. stadsingenjör i Luleå 1872-81. Död 1882. Gift med Ingeborg Bergman, dotter till styresmannen för kartverket i Norrbotten, landshövding S. P. Bergman. En brorson, Erik Maurits Valdenström, f 1871 i Umeå, blev vice lantm. 1906 och extra l. 1910 på Gottland och distr.lantm i Gävle 1913-16. (2566)

Gunnar Wallin, f 1922-04-18 i Stockholm. Son till stadsingenjören Erik Vallin och Sonja Munthe. Studentex i Skövde 1941. Examen KTH avd L 1947. Tjänstgöring från 1947 inom lantmäteristaten i Stockholms, Kalmar, Kristianstads, Skaraborgs, Jämtlands och Norrbottens län. Distriktslantm i Härjedalens dt 1968. Död 1994-02-07. Gift 1961 med Alexandra von Essen. Barn: Erik f 1962, Karin f 1963. (6416)

Lars Henrik Vallman, f 1731 i Luleå sn. Son till kronofogden Lars Vallman och Katarina Fostrerus. Student 1748. Examen 1754. Vice 1755. Kom.lantm. 1757 i Finland , transport 1759. Kronofogde i Luleå fögderi 1778, då han avgick från lantmäteriet. Avsked som kronofogde 1786. Assessors titel 1792. Död 1820 nära 90 år gammal. Bodde i Luleå. Gift 1761 i Piteå med Anna Britta Lafvén, f 1736, d 1798, dotter till handlanden Abraham L. (601)

Bertil Wallmark, f 1920-05-22 i Hedemora. Son till bankkamreraren Frans-Anton Wallmark och Hildegard Hilde. Studentex i Sundsvall 1940. Ex KTHL 1951. Tjg inom lantmäteriet i Stockholms, .Älvsborgs, Skaraborgs, Kopparbergs och Norrbottens (Gällivare) län. Stadsingenjör i Eskilstuna 1964-65. Sedan 1970 i Mora. Gift 1952 med Ingrid Sundell (6620)

Zakarias Edvard Vallmark,  född 1841-03-17  i Piteå s:n, son till reg.skrivaren Lars Anton Vallmark (son till nr 603) och Maria Lovisa Markström. Student 1860. Examen 1864. Vice 1871. Kom-l. 1876. Överstelöjtnant vid Norrbottens fältjägarkår. Avsked 1897. RSO. Bodde i Hedvigslund, N. Kalix. Avgång med pens. 1906. Död i Luleå 1910. Gift 1877 med Hedvig Ingeborg Forsström från Muoniovaara, Pajala s:n, f 1856, dotter till handlanden Frans Bernhard Forsström och Gustava Matilda Holmström. Änkan bosatt i Luleå. (725)

Gustaf Esaias Vinblad von Valter, född 1766. Son till löjtnant Lorens Vinblad von Valter (adl. ätt intr. 1689) och Eva Margareta Plantin. Examen 1785. E.ord 1788. Avsked 1792. Fältkamrer 1796. Landskamrer i Umeå 1800. Avsked 1831. Titulärt kammarrättsråd. RVO. Död 1834. Bodde på Grisbacka vid Umeå. Gift 1) 1790 med Katarina Elisabet Holmström, f 1771, d 1809, 2) 1810 med Katarina Charlotta Schönfeldt, f 1779, d 1861 i Uppsala. (593)

Johan Ludvig Winblad von Walter, född i Piteå 1849-11-10 . Son till landsfiskalen Carl Ludvig Winblad von Walter och Johanna Maria Johansdotter Nordström, f i Piteå 1849. Volontär vid Norrbottens fältjägarkår 1867. Major 1897. Död i Strängnäs 1933. Lantmäterielev 1880. Vid Norrbottens ekonomiska kartverk 1874-76. Överkontrollör vid maltdryckstillverkningen i Norrb. län. Gift med Hanna Betty Matilda Wideen.

Karl Erik Wejander, f 1922-05-09 i Degerfors, Västerb. Son till köpmannen Nils Persson och Kristin Svanberg. Studentex i Umeå 1941. Examen KTH avd L 1947. Tjänstgöring 1947-1960 inom lantmäteristaten i Kristianstads, Malmöhus, Västernorrlands och Norrbottens (förfogandelantmätare) län (omkr 1959). Stadsingenjör i Hudiksvall 1960. Död 1973-02-10. Gift 1947 med Gunvor Bandel. Barn: Kaj f 1949, Vanja f 1952, Dan f 1953.  (6417)

År 1960 gick han över i kommunal tjänst och anställdes som stadsingenjör i Hudiksvall. Stadsingenjören i en mindre stad får, liksom många andra lantmätare, ofta fungera som något av ”Mädchen für alles” på plangenomförandets och ibland även planeringens område, Arbetet blir på detta sätt mycket intressant, det ger stimulerande uppgifter och goda personkontakter med förtroendemän och tjänstemän av skilda slag. Det är emellertid också ett krävande arbete, som särskilt vid toppar i arbetsbelastningen kan bli mycket stressande. Karl Erik Wejander tillhörde den mångsidiga och ambitiösa typen av lantmätare, vars tjänster togs i anspråk på de mest skilda områden, inte minst i samband med bildandet av Hudiksvalls block-kommun. Hans krafter stod tyvärr inte bi för påfrestningarna, utan han rycktes bort i förhållandevis unga år. Kamraterna från studieår och tjänstgöring skall minnas Karl Erik som en trofast och gladlynt vän, uppfriskande fri från högtidlighet och ärelystnad. Vi delar med hans familj sorgen efter en kär bortgången men också det ljusa minnet.”

Oskar Vennberg, f 1841, son till borgmästaren i Gränna Karl Johan Vennberg och Henrietta Rosen. Examen 1863. Vid avvittringen 1872-98. Kommissionslantmätare 1877. Död 1898. Bodde i Luleå. Gift 1876 med Johanna Augusta Johansson, f 1850. (792)

Karl Inge Werner, f 1911-05-14 i Lund. Son till teckningsläraren, fil dr Carl Werner och Elisabet Cederberg. Studentex i Lund 1931. Examen KTH avd L 1938. Tjänstgöring 1938-48 inom lantmäteristaten i Kristianstads, Västerbottens och Norrbottens län. Lantbruksdirektör i Norrbottens län 1948 och i Värmlands län 1955. RNO. Död 1988-08-02. Gift 1941 med Dagmar Löfqvist, d 1982. (5963)

Peter Israel Reinhold Westerberg. Storskifteslantmätare, utnämnd till kommissionslantmätare 1875-07-19.  ?? (223)

Ture Gustaf Westergren, f 1876. Lantmäteriex och –auskultant 1901. Tjg i Norrbotten omkr 1902-04. V. kommissionslantm. i Kalmar län 1907. Tjg inom lantmäteristaten till 1915 (4109)

Johan Axel Westerlund, f 1878-10-23  i Örträsk, Västerb. Son till kyrkoherden Axel Fredrik Westerlund och Vendela Kristina Maria Laestadius. Studentex 1900. Lantmäteriex 1904. Tjänstgöring från 1904 inom lantmäteristaten i Gävleborgs och Norrbottens län (1906-08). Distriktslantm. i Alfta dt 1931. Död 1940. Gift med Berta Maria Nilsson.

Westerlund var född i Örträsk 1878 och tillhörde en vitt utgrenad norrlandssläkt; Sålunda hade han över hundra kusiner endast på faderns sida. Fadern och farfadern voro präster. Modern tillhörde den kända släkten Laestadius. Efter studentexamen 1900 och lantmäteriexamen 1904 tjänstgjorde Westerlund först å Norrbottens län och därefter från 1910 ständigt å Gävleborgs län. Efter anställning som medhjälpare var han åren 1914-19 amanuens å länets lantmäterikontor. Sistnämnda år blev han extra lantmätare, och med ingången av år 1921 utnämndes han till distriktslantmätare i Alfta distrikt. Under sin kontorstjänstgöring grundlade Westerlund sin skicklighet som utredare, vilken väl behövdes i hans hälsingedistrikt. Ytters få av honom handlagda förrättningar hava återförvisats eller undanröjts. Närmast sörjes han av maka, som alltid och särskilt under hans långa sjuklighet varit honom ett ovärderligt stöd. Bland kamraterna på länet efterlämnar Westerlud minnet av en präktig kamrat och en god människa.

Ola Westerlund, f 1929-06-15 ii Ragunda, Jämtlands lön. Son till radiohandlaren Alfred Westerlund och Lisa Westin. Studentex i Örnsköldsvik 1949. Ex KTHL 1954. Tjg inom lantmäteriet 1954-59, vid RLF:s juridiska avd 1959-63, hos Sv Cellullosa Aktiebolaget i Karmfors och Piteå sedan 1963. Gift 1955 med Gun Westerlund. Barn: Per f 1957, Mats f 1960.  (6777)

Torbjörn Westin, f 1950-01-26. Ex 1974. Spacemetric AB

Hans Carl Birger Wetterhall, f 1907-04-08 i Ljungarum, Jönköping. Son till överstelöjtnanten Carl Wetterhall och Emy Wallin. Studentex i Jkpg 1925. Lantmäteriex 1930. Tjänstgöring inom lantmäteristaten i Östergötlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Gävleborgs län. Dlm i Sölvesborgs dt 1944. Bitr. överlantmätare i Norrbottens län omkr. 1944-48. Överdirektör i lantbruksstyrelsen 1948. Kapten i reserven. KNO 1 kl. Bosatt i Bromma. Död 1997-06-16. Gift 1938 med Hild Nordwall. (5562)

Se även avsnittet ”Norrbottens ekonomiska kartverk” i boken ”Lantmäteri i Norrbotten”.

Johan Jonas Vibell, f 1786 i Kjula sn, Sörmland. Fadern häradsdomare. Student 1805. Examen 1819. Vid ryska ägoutbytet 1821-24. kommissionslantmätare 1824. Vid avvittringen 1824-56. Död 1856. Bodde i Gammelstad. Gift med Beata Ingeborg Pettersson, f 1799, dotter till kyrkoherden i Karlö, Finland, Johan Pettersson och Beata Kristina Aejmeleus. (765)

David Bernhard Wide,  f 1885-04-08  i Härja, Sandhems sn, Skarab. Son till slöjdläraren Adolf  Sanfrid Andersson och Klara Andersson. Studentex i Skara 1905. Lantmäteriex 1908. Tjänstgöring från 1908 inom lantmäteristaten i Gotlands, Skaraborgs, Värmlands, Västerbottens och Norrbottens län. Vid avvittringen 1910-talet. Distriktlantm. i Emterviks dt 1921 och i Södersysslets dt 1936. RVO. Död 1942. Gift 1922 med Anna Charlotta Hellberg. (4469)

Distriktslantmätaren Bernhard Wide avled den 13 november 1842 i Älvsjö, där han sedan några månader under sjukdom vistats hos sin syster. Han var född i Sandhems socken i Skaraborgs län den 8 april 1885 och alltså vis sitt frånfälle 57½ år gammal. Efter avlagd mogenhetsexamen vis Skara högre allmänna läroverk blev han lantmäterielev å Gävleborgs län och konstituerades efter avlagd examen till lantmäteriauskultant den 17 juni 1908. Under de följande åren tjänstgjorde han som medhjälpare å Årjängs distrikt och övergick efter genomgången kulturteknisk kurs till avvittringen med tjänstgöring inom Västerbottens och Norrbottens lappmarker. Under åren 1917-20 deltog han i de stora mätnings- och avvägningarbetena för Vänerns reglering samt utnämndes år 1921 till distriktslantmätare i Ämtervikens distrikt. År 1936 erhöll han transport till Södersysslets distrikt, vilken tjänst han innehade vid sitt dödsfall.  Vid sidan av sin distriktslantmätarbefattning var Wide i sin hälsas dagar under vintermånaderna förordnad som assistent vid lantmäterikontoren i Värmlands , Skaraborgs, Gotlands, Västernorrlands och Jönköpings läns samt har även under lika perioder uppehållit överlantmätartjänsten å de tre förstnämnda länen. Under tiden efter den 1 april 1940 var Wide, som på grund av ohälsa hade svårt föredraga de mer strapatsrika arbetena utomhus, förordnad som extra assistent vid Värmlands läns lantmäterikontor. Det var på väg till sitt arbete där, som han en junimorgon 1942 drabbades av det sjukdomsfall, som för alltid skulle sluta hans lantmätarebana. Under sin hälsas dagar var Wide en synnerligen verksam man, som helt gick upp i sitt arbete. Ett avsevärt antal förrättningar från denna tid vittna om den omsorg som han nedlade för att åstadkomma goda ock prydliga resultat. Trots tilltagande ohälsa drogs hans håg in i det sista till lantmäteriet och man kan gott säga, att han stupade på sin post. Vid sidan av sin tjänst var Wide intresserad av slöjd, vari ha förvärvat en för en icke yrkesverksam aktningsvärd färdighet. Härutöver var han även en kunnig jägare och fiskare. Som människa efterlämnar han minnet av en försynt och präktig kamrat, som gick sin egen väg utan väsen.”

Sven Elof Widgren, f 1943-08-13 i Båtskärsnäs, Kalix kommun, Norrbottens län. Son till sågverksarbetaren Elof Widgren och Merin Oskarsson. Studentex i Kalix 1962. Ex KTH avd L 1968. Tjänstgjort vid stadsbyggnadskontoret Göteborgs kommun år 1969, fastighetskontoret Göteborgs kommun 1969-76, fastighetskontoret Luleå kommun 1976-89, Siab AB (Sundsvall) 1989-94, Vattenfall Fastigheter AB (Sundsvall) 1994-2000. Sedan år 2000 anställd vid Scandinavia Project Management AB (Sundsvall) samt VD i SP Fastigheter i Sundsvall AB. Gift år 1969 med Ragnhild Bergström. Barn: Ylva f 1975 och Sverker f 1981. (7490)

Erik Erikson Vidman, Erhöll 1643 fullmakt som lantmätare i Västerbottens norra och södra prosterier. Kartor (geometriska jordeböcker) från åren 1645-52. Hade lön i Västerbotten 1643-52. Bodde i Ume. Se även ”Geometriska jordeböcker” i boken ”Lantmäteri i Norrbotten”. (571)

Henrik Adolf Widmark, föddes i Ljusdal år 1833. Hans far var vid denna tid förste lantmätare i Gävleborgs län och blev sedermera (1859) landshövding i Norrbottens län, en befattning som han innehade till sin död år 1861.

Henrik Adolf gick i Hudiksvalls trivialskola och Gävle gymnasium och blev student i Uppsala 1851. Han avlade officersexamen vid Karlberg och blev underlöjtnant vid Hälsinge regemente i Gävle 1852. Han utnämndes till kapten år 1870 och till major 1873. Jämsides med de militära studierna utbildade han sig till lantmätare med examen 1852.

Henrik Adolf anställdes år 1859 som kartograf vid Norrbottens ekonomiska kartverk, som samma år inrättats av hans far, som också var styresman. Efter pappans död år 1861 fortsatte han som kartograf under landshövding S P Bergmans tid 1861-73 och var i praktiken chef för de vid ekonomiska kartverket anställda tjänstemännen

Henrik Adolf Widmark blev själv landshövding i Norrbotten och chef för det ekonomiska kartverket år 1873. I samband med detta blev han även befordrad till major. Som landshövding verkade han kraftfullt för att inrätta s.k. besparingsskogar eller sockenallmänningar i samband med avvittringen.

Hugo Lindgren skriver i ”Norrbotten 1929” bl a: H A Widmark gjorde det till en angelägen uppgift att inte enbart från ämbetsrummet följa och dirigera länets utveckling. Han fann sin personliga närvaro av nöden och skydde inga mödor och strapatser. De stora avstånden avskräckte honom lika litet som färdernas besvärligheter. Där ingen väg fanns, där människofot sällan trampade, där den ödsliga skogen omgav vandraren, där den sanka myren erbjöd ett fotfäste, som var alldeles för löst för att vara säkert, där gick han fram, outtröttlig i sitt bemödande att verka för den befolknings bästa, över vilken han blivit satt att vara hövding. Och nog prövade han mera än en gång på ilande färd utför den dånande forsen, där skummet yr omkring farkosten och en enda felaktig manöver inom ett ögonblick krossar den ibland klipporna…..

Under H A Widmarks tid skedde en kraftig utveckling av vägväsendet. År 1870 fanns ca 95 mil allmänna vägar, år 1880 134 och år 1885 145 mil. Han visade också ett livligt intresse för att undersöka möjligheterna för en järnväg från Bottniska förbi malmfälten i Gällivare och Kiruna fram till isfri hamn i Norge. Även mejerirörelsen var föremål för Widmarks omsorger och han var övertygad om att mejerirörelsen måste anses såsom en viktig livsfråga för de norrländska jordbruken.

H.A.Widmark gifte sig år 1863 med Kristina Katarina Åkerberg, f 1836. Han var ledamot av riksdagens Andra kammare 1879-81 och av Första kammaren 1882-88.

Han förflyttades år 1885 till Karlstad och avled där som landshövding i Värmlands län år 1889, 56 år gammal. (2563)

En broder till Henrik Adolf var den kände skriftställaren Per Fredrik Widmark, som var förste redaktör vid Norrbottens-Kuriren och som under signaturen ”Staffan” författade en mängd tillfällighetsstycken på vers och prosa.

(Se även avsnittet ”Kartografer i Norrbotten” i boken ”Lantmäteri i Norrbotten” samt ”Norrbotten” 1929).

Per Henrik Widmark ”Svenska lantmätare” av Viktor Ekstrand innehåller följande uppgifter om honom: Född 1800 i Ume, son till urmakaren och rådmannen Olof Vidmark (från Vebomark i Lövångers s:n) och Margareta Löfdal. I Ume trivialskola. Elev 1815 hos A. Aspholm. Lantmäteriexamen 1817. Vice kom.lm 1821. Andre lantm. 1830. Styresman för avvittringen i Gävleborgs län 1832-59. Förste lantmätare i Gävleborgs län 1842. Justerare. Bodde på sin gård i Ljusdal. Landshövding 1 februari 1859 i Norrbotten och styresman för det ekonomiska kartverket där. RNO, RVO. Död 13 okt 1861 i Sthlm och begrovs i Ljusdal. Gift 1) på Kartrineberg i Färila s:n med Karolina Andrietta Ström, dotter till öv-löjtnant Karl Peter S. och Helena Andrietta Grundén; 2) med Maria Laurentia Emilia Våldén, f 1815, d 1874, dotter till prosten i Ovanåker Lars V. och Maria Elisabet Flodstedt.

”Vidmarks mångsidiga, dugande verksamhet som lantmätare och landshövding vittna om att han 1848 varit rätte mannen att bliva lantmäteriets chef. Hans förmåga att se saken i stort och ej inskränka sig till de löpande göromålen hade kunnat föra lantmäteriet och kartverket i en för landet välsignelsebringande riktning, utan att fastna i en trång återvändsgränd av formalism och detaljsnobberi.” Bland biografier över V. märkes den av August Blanche. (367)

I Nordisk Familjebok framhålls att P.H.Widmark gjorde ett utmärkt arbete för utvecklingen av samfärdsmedlen i Hälsingland, över vilket landskap han skrev en förträfflig historisk beskrivning. Han blev 1859 landshövding i Norrbottens län, skildrade detta 1859 med ett program för länets utveckling och verkade även här som föregångsman genom befordrande av väg- och järnvägsbyggen, nitisk omsorg om skogs- och skolväsendet mm.

Hugo Lindgren skriver i ”Norrbotten” 1929 ”Om Per Henrik Widmark är det sagt att, att han från ett ringa hem förde med sig utsikterna till en hög samhällsställning, såsom den franske soldaten under Napoleon I:s tid bar marskalkstaven i sitt patronkök. Han har även fått det erkännandet, att han såsom landshövding i Norrbottens län uppmuntrat, utstakat och förebådat den nu pågående utvecklingen i ångans, elektricitetens och folkökningens tid. Även gjorde han sig bemärkt såsom forskare och historiker.”

Jim Valentin Widmark, f 1937-11-23  i Håknäs, Nordmalings kommun, Västerbottens län. Son till diversearbetaren Enar Valentin Widmark och Anna Maria Widmark.

Utbildning: Studentexamen i Umeå 1958. Reservofficersexamen 1960. Civilingenjörsexamen KTH avd L 1964. Vidareutbildning i samhällsplanering 1973. Yrkeskarriär: Reservofficer vid Kungl. Västerbottens regemente (I 20/Fo 61) 1961-92. Lantmätare i lantmäteristaten den 1 september 1964. Tjänstgöring vid Umeå lantmäteridistrikt 1964-69. Biträdande överlantmätare i Norrbottens län 1970-75. Sakkunnig vid Bostadsdepartementet 1974/75. Administrativ direktör och chef för Statens Lantmäteriverks administrativa avdelning1975-1981. Teknisk direktör och chef för Statens Lantmäteriverks produktionsavdelning1982-83. Generaldirektör och chef för Statens Lantmäteriverk 1984-93. Generaldirektör i Miljö- och naturresursdepartementet 1993-96. Egen konsultfirma med inriktning på ledningstutveckling av lantmäteriorganisationer i främst Östeuropa 1996-.

Uppdrag: Riksgränsöverkommissarie vid översynen av riksgränserna mot Finland och Norge 1984-89. President i Comité Eurpéen des Responsables de la Cartographie Officielle (CERCO), dvs de europeiska kartverkens samarbetsorganisation, 1988-90. Styrelseordförande i Arbetarbladet AB1988-91, Utvecklingsrådet för Landskapsinformation (ULI) 1986-92 och Sveriges National Atlas (SNA) 1987-93. Styrelseledamot i Brynäs Bygg AB 1989-92, Statens Arbetsgivarverk (SAV) 1992-93, Centralnämnden för Fastighetsdata (CFD) 1984-93, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 1984-93, Fortifikationsförvaltningen (FortF) 1992-99 och Satellitbild AB 1991-99. Övrigt: Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1990-. Hederstecken: Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros’ Orden 1993. Fritidsintressen: Främst orientering. Permanetbostadsorter: Håknäs, Stockholm, Umeå, Gammelstad, Gävle och Håknäs.

Gift år 1962 med Lilly Bonetti Glans. Barn: Berth Olov Ingemar f 1958 och Ulla Maria f 1965.(7271)

Anna Widström, f 1962

Magnus Wieslander, f 1913-07-26 i Halmstad. Son till godsägaren William Wieslander och Karin Jäderholm. Studentex i Halmstad 1932. Ex KTH avd L 1937. Tjänstgöring 1937-48 inom lantmäteristaten i Blekinge, Hallands, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs och Norrbottens län (1940-43). Lantbruksdirektör i Jönköping 1948. RNO. Död i Halmstad 1998-06-20. Gift 1939 med Ingrid Gustafsson. Barn: Ulrika f 1940, Marianne f 1942, Helene f 1956.  (5916)

Bror Axel Vikberg, född 1862-01-15 i Rutvik, Nederluleå, son till arrendatorn Erik Vikberg och Anna Charlotta Vikström. Examen 1891. Vice 1898. Kommissionslantm. 1902. Distr.lantm. i Råneå 1921. Avgång med pens. 1927. Gift 1898 med Ebba Hollström, f 1877, dotter till kommissionslantm. Gustaf Hollström. Frånskild 1911. (741) . Dömd till böter för tjänsteförsummelse 1905 m fl, och år 1913 fälld för att utgiva försuttna viten.

Johan Peter Vikström, f 1835 i Nederluleå, bondson. Student 1859. Examen 1862. Vid avvittringen i Västerbotten 1862-87, i Norrbotten 1887-88. Död 1888. Gift 1864 med Ida Maria Cecilia Östergren, f 1830 i Stockholm. Son: lantmätaren Hugo Hjalmar Vikström, f 1860, lantbruksingenjör i Skellefteå distrikt 1909. (800)

Erik Winberg, f 1917-08-20 i Avesta.  Son till köpmannen O. E. Winberg och Helena Jonsdotter. Student ex i Västerås 1937. Ex KTHL 1945. Tjg inom lantmäteriet i Hallands,  Skaraborgs, Värmlands, Västernorrlands och Norrbottens län, I Skövde dt från 1961. Gift 1950 med Gunhild Söderberg. Barn: Britt-Marie f 1951, Annika f 1957. (6322)

Per Wänkkö, f 1935-06-13 i Vittangi. Son till folkskolläraren Gunnar Wänkkö och Ester Nilsson. Studentex i Luleå 1955. Ex KTHL 1962. Assistent vid inst för fastighetsteknik vid KTH 1962., vid bostadsstyrelsen 1965-66. Länsbostadsdirektör i Norrbotten. Gift 1961 med Anna-Stina Edman (72679 (7167)

Torbjörn Yttergren, f 1945-06-28. Lantmäterimyndigheten Västerbottens län

Karl Zetterstrand, f 1922-11-28 i Åsele. Son till jägmästaren Sverker Zetterstrand och Ester Nordin. Studentex i Norrköping 1942. Ex KTHL 1948. Tjg inom lantmäeriet i Södermanlands, Älvsborgs, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens (Kiruna) län. I Bengtsfors dt 1957 och 1966 i Kristianstads dt. .Död 2003. Gift 1949 med Gunnie Hansson. Barn: Kristina f 1957 (6470)

Lars Olof Åberg, f 1915-10-17 i Sthlm. Son till distriktslantmätaren Tor Åberg och Maja Stridsberg. Studentex i Sthlm 1935. Ex KTHL 1941, Tjg vid lantmäteriet i Värmlands och Norrbottens (Piteå, Älvsbyn, Haparanda dt) län. Förfogandelm i Värmlands län 1950. Chef för specialenhet nr i Värmlands län 1960. Bitr ölm 1965. Gift 1942 med Karin Söderberg. Barn: Inger f 18944, Hans f 1948. (6128)

Olof Gunnar Åkerström, född 1880-08-16 i Nederkalix, son till direktören Karl Fredrik Åkerström och Carolina Örtenblad. Studentex 1901. Auskultant 1905. Avvittringslantmätare med styresmans åliggande vid avvittringsverket i Västerbottens och Norrbottens län 1918. Extra lantm. i Värmlands län 1919. Distr.lantm. i Haparanda dt 1921. Avgång med pens 1945. Död 1947. RVO. Gift år 1923 med Olga Viktoria Holmberg. (4318)

Sten Birger Ånöstam, f 1929-10-26 i Hökshuvud, Sthlms län. Son till lantbrukaren Per Jansson och Karin Johansson. Studentex i Uppsala 1950. Ex KTHL 1955. Tjg inom lantmäteriet i Stockholms och Norrbottens (Haparanda det) län. Stadsing i Boden 1962 och i Norrtälje 1965.. Gift med Gunvor Niska. Barn: Ingegerd, Kristina.   (6822)

Lars Ruben Tage Åryd, född 1900-04-08 i Grythyttans sn, Örebro län. Son till skohandlanden Lars Andersson och Julia Vilhelmina Stake. Studentex i Västerås 1919. Lantmäteriex 1928. Kulturtekn. ex 1931. Tjänstgöring inom Kalmar, Gotlands, Värmlands, Västernorrlands och Norrbottens län. Distr.lantm. i Gällivare dt 1939, i Faluns dt 1952. Avgång med pens. 1965. RVO. Död 1981-07-26. Gift år 1929 med Ingrid Amanda Bergström. Barn: Ingrid Birgitta f 1933 och Lars Lennart f 1940. (5461)

1939-52 tjänstgjorde han som distriktslantmätare i Gällivare distrikt och från 1952 till sin pensionering 1965 i Falu distrikt. Stor del av sin fritid ägnade han dels hemvärnet i Falun, dels åt Falu Skytteförening. 1951 var han med och grundade Gällivare Rotaryklubb och tillhörde från 1952 Falu Rotaryklubb för vars verksamhet han hyste ett engagerat intresse. Så sent som våren 1981 invaldes han i Karlstads-Tingvalla Rotaryklubb. Närmast sörjande är makan Ingrid, född Bergström, dottern Birgitta, rektor och sonsonen Jakob, studerande.

Bo Åsbrink, f 1913-04-25 i Valö, Sthlms län. Son till fabrikören Oscar Åsbrink och Matilda Jansson. Studentex i Uppsala 1933. Examen KTH avd L 1941.  Tjänstgöring från 1941 inom lantmäteristaten i Stockholms, Kopparbergs, Gävleborgs Norrbottens län (1942-45). Distriktslantmätare i Östhammars dt 1958. RNO. Död 1999-12-19 i Vaksala. Gift 1954 med Elisabet Leander (d 1987). (6129)

Olof Öhlund, född 1802 i Nederluleå. Son till hemmansägaren Elias Öhlund och Maria Larsdotter. Examen 1827. Vice 1832. Kommissionsl. 1839. Andre lantmätare 1867. Död 1876. Bodde i Sunderbyn. Gift 1) med Katarina Kristina Sundberg, f 1805, 2) 1869 med Maria Hollström, f 1821, dotter till andrelantmätaren Erik Hollström (716)

Lars Esbjörn Öjborn, f i Luleå 1917-12-05 (härstammande från Öjebyn). Son till folkskoleinspektören Carl Andersson och Jenny Westerlund. Studentex i Stockholm 1936. Examen KTH avd L 1941. Tjänstgöring från 1941 inom lantmäteristaten i Norrbottens län (1941-47) samt hos lantmäteristyrelsen. Byrådirektör 1949. Byråchef 1954. Tf överdirektör och chef för Rikets allmänna kartverk 1956. Tf generaldirektör och chef för lantmäteristyrelsen 1959.Ordförande i kartverkskommissionen sedan 1960.  Kmstk NO, K Finl VRO I kl, LSLA. Död 1973-07-31. Chef för lantmäteriverket 1972. Död 1973-07-31 Gift 1943 med Gunilla Ruhlin. Barn: Olof och Eva. (6130).

Härstammande från Öjebyn i Norrbotten verkade Lars Öjborn några år såsom extra lantmätare i detta län. Hans administrativa begåvning uppmärksammades emellertid tidigt, och huvuddelen av hans livsverk kom att ägnas åt lantmäteristyrelsen, vars ordinarie chef han blev 1959. Det svenska lantmäteriet fick i honom en sällsynt kunnig och energisk chef, en man som ställde stora krav på andra men ännu större på sig själv. I Lars Öjborns personlighet ingick emellertid en älskvärd förbindlighet. Och den som hade förmånen att bli nära vän med honom mötte därjämte djupa kulturella och andliga intressen. Ett särskilt utrymme i hans hjärta var ägnat åt hembygden och det nordliga Sverige, des historia och kulturliv. Som den senaste i en lång rad framstående lantmäterichefer alltsedan 1620-talets Anders Bure har Lars Öjborn tillvunnit sig synnerlig aktning.”

Gabriel Öqvist, född 1827 i Boden, son till kronofogden Gabriel Öqvist och Anna Elisabet Thurdin. Examen 1851. Vice 1855. Död 1898. Bodde i Boden. Gift med Maria Sundberg, f 1838. Dotter: Klara Emerentia, gift med avvittringslantm. Ernst Leander. (733)

Åke Öqvist, f 1942-10-16. Ex 1972. Lantmäterimyndigheten Norrbotten

Anders Östman, f 1952-04-19. Ex 1978. Professor vid (Luleå universitet), Högskolan i Gävle

Lennart Östman, f 1944-11-07 i Eskilstuna. .Studentex i Eskilstuna 1968.  Ex KTHL 1974.  Assistent vid avd för kulturteknik vid KTH 1974-76.  LKAB i Kiruna, miljöavdelningen 1976-79. Tjg vid lantmäteriet i Norrbottens län (bl.a. bölm) 1979-88 och vid lantmäterimyndigheten i Dalarnas län 1988- (Falun). Sambo med Stina Danielson. Barn: Markus f 1980, Johan f 1984