Sockenkarteverket del 2

Innehåller tabellerna till boken ”Sockenkarteverket” med statistiska uppgifter om hemmantal, soldattorp, backstugor, folkmängd, hushållens antal, ägor och areal, utsäde och medelavkastning, antal kreatur, skatter och andra avgifter för bl.a. rustning och rotering, clerecie statens underhåll, fattigförsörjning, skjuts och väghållning mm.

Boken är i A4-format och omfattar 160 sidor. Den kostar 120 kr/ex.

Den kan även läsas som pdf (152 sid 72,8 MB) på

http://www.lulea.se/kommun–politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun/skrifter-om-lulea.html