Norrbottens läns lantmäteriförening

Föreningen Norrbottens lantmäterimuseum bildades år 1985 med företrädare för Norrbottens läns lantmäteriförening, Överlantmätarmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens museum. I föreningens verksamhet ingår att:

  • insamla, förvara och vårda föremål och annat som har anknytning till lantmäteriets och mätningsväsendets verksamhet mm.
  • ställa ut delar av samlingarna för att belysa lantmäteriteknikens utveckling och ge en bild av äldre arbetsmiljöer mm
  • inspirera till forskning om lantmäteriets och stadsingenjörskontorens tidigare verksamhet samt underlätta publicering av framtaget material

Föreningen har ett litet lantmäterimuseum, Lantmäteri Museet Luleå,  i Lantmäterihuset, Stationsgatan 7 i Luleå, med ca 500 föremål.

Föreningens ordförande är Torbjörn Berglund, Lantmäteriet i Luleå.

Museiföreståndare: Georg Palmgren och Per Hermansson

Föreningens adress: Föreningen Norrbottens lantmäterimuseum, c/o Georg Palmgren, Trollstigen 64, 972 51 Luleå