Återinvigningen

Lantmäterimuseet disponerar två små rum i lantmäterihusets källarvåning.
Här är några bilder från ”återinvigningen” av museet den 22 mars 2006 Lantmäterimuseet Luleå

Per Hermansson, Jan Schröder, Hans Djärv (ordförande)

Vinkelmätningsinstrument, längdmätning mm

Arealuträkningsinstrument mm

Avvägningsinstrument, diopterlinjaler, gruvmätningsinstrument mm

Kartering mm

Räknedosor mm

Geodimeter, distomat mm

Räknemaskiner mm