Bidrag

Föreningen framför sitt tack för bidrag till verksamheten till:

År 2000
Bengt Hellman, Sandviken, för ”dubbelräknemaskin” Original-Odhner, div. instrumentbroschyrer och en mängd böcker mm, bl.a.Leonard Zubler ”Novum instrumentum geometricum”Lars Suo, Kalix, för div. utrustning från Kalix lantmäteridistrikt
Lantmäterimyndigheten Norrbottens län och Metria i Luleå för bidrag till utställningsmontrar
Bengt Johansson, Långnäs, för lantmätarkedja och en äldre mätstock av trä

År 2001
Torsten Zackrisson, Metria, för resedagböcker mm som tillhört ingenjör Heikki Tornberg i Kalix
Margareta Lundgren, Stockholm, för Zeiss fickstereoskop
Bengt Hellman i Sandviken för ännu fler böcker och broschyrer
LMV, Kristina Bwire-Lund och Lennart Vieweg för hjälp med att länka www.lantmus.org till vår hemsida
Lars Suo, Kalix lantmäteri, för kontrollinjal och stativ till mätbord
Försvarsmakten, Norra Underhållsregementet i Boden, för kompassvinkelmätare, gyrokompass och diverse fältmätutrustning

År 2003
Nils-Oscar Johansson i Järfälla för 18 kollin med bl.a. geodimeter NASM-3, NASM-4A, 6A, Distomat DI-10, Distomat DI-50, Alpha OMNI mm

År 2006
Trimble, Danderyd för äldre geodimetrar och annan mätutrustning mm
Nils Sjölin i Härnösand för böcker om lantmäteri och Norrbotten mm

År 2009
Lars Malmius för vinkelprisma och vattenpass
Paolo Rodrigues, Johanneshov, för planimeter, mössmärke och armband
Staffan Tjerneld, Jörlanda, för mössmärke, manschettknappar, brosch och nål som tillhört förste lantmätaren i Jämtlands län Erik Johan Tjerneld, f 1835