Släktband

Släktband
mellan äldre lantmätare i Norrbotten

av Georg Palmgren

Lantmätaryrket gick i äldre tider i många fall i arv från far till son. Ett exempel är Johan Gustaf Bränström (Brändström) i Luleå, (1829-1863), som blev stamfar till fyra generationer lantmätare i rakt nedstigande led. Av dem två blev överlantmätare i Norrbottens län. Andra exempel är lantmätaren Lars Ruuth från Rutvik, vars tre söner alla blev lantmätare, och Erik Hollström i Sunderbyn med fyra lantmätare i släkten. En annan stor familj där många valt detta yrke är släkten Hackzell med elva lantmätare.
Många lantmätare gifte sig med döttrar till andra lantmätare. Det var kanske naturligt att tycke ibland uppstod eftersom familjerna troligen umgicks flitigt. Några av dessa släktband visas i tabellen här nedan.

Fäder och söner
Från vilka samhällsklasser rekryterades lantmätarna? I Viktor Ekstrands verk Svenska landtmätare 1628 – 1900, har jag för Västerbottens och Norrbottens län funnit att en stor del av lantmätarnas fäder själva var lantmätare (37 st). En annan stor grupp är prästerskapet med kyrkoherde (13), komminister (12) och prost (10). Bland högre tjänstemän m fl. hittar man assessor, borgmästare (3), häradsdomare, häradshövding (3), häradsskrivare, kronolänsman (2), landsfiskal (2), landshövding, landskamrerare (2), och stadsråd. Militären representeras av fanjunkare (2), fältväbel, fänrik, kapten (2), löjtnant (4), major, regementsskrivare, sergeant, soldat och underofficer. Andra titlar är apotekare, arrendator, barberare, barnhusbarn, betjänt, bokhandlare, bonde (10), bruksförvaltare, bruksläkare, brukspatron, disponent, expeditionsfogde, fotograf, fältkamrer, färgare, guldsmed, hamndräng, handlande (6), hemmansägare (9), inspektor, jägmästare, klockare, kollegieassistent, kronofogde (9), lantbrukare (4), lektor, mjölnare, musikdirektör, målarmästare, organist, provinsialläkare, rådman (2), sjökapten (4), sjöman (2), sjötullvaktmästare, skeppsbyggmästare, skeppstimmerman, skomakare, skräddare (3), snickare (2), stadsråd, såginspektor, sågverksägare (3), timmerman (3), tullförvaltare (2), tullinspektor och tullvaktmästare (2).

Lantmätarnas makar
Viktor Ekstrands verk är sparsammare med upplysningar om lantmätarnas hustrur. En stor del av deras fäder är lantmätare (24) och detta är vanligare inom Norrbotten än i Västerbotten. Andra yrken och titlar är borgmästare (2), komminister (3), kyrkoherde (2), prost (6) och vice pastor. Militären representeras av major (2), löjtnant (3) och kvartermästare. Vidare finns bonde, bruksinspektor, bruksläkare, direktör, expeditionsbefallningsman, filosofie professor, fältsekreterare, färgare, grosshandlare, handlande (6), hemmansägare, hovrättskommissarie, häradshövding, häradsskrivare, inspektor, kronofogde, köpman, landshövding, lantbrukare (2), lotslöjtnant, possessionat, postmästare, regementsläkare, rådman (3), räntmästare, sekreterare, sjökapten, skollärare, stadsmäklare och sågverksägare (3).

Tabell:
1 Magnus Alsterlund 1837-1899, son till bonden Anders Jonsson och Maria Magnusdotter.
Avvittrings- och kommissionslantmätare. Överste och chef för Norrbottens regemente, ledamot av riksdagens andra kammare. Bodde i Luleå.
Gift (1:a) 1866 med Hulda Karolina Tunell (6) 1838-1876, dotter till förste lantmätaren Anders Tunell. (2:) med Maria Schildt f 1857, dotter till rådman Mauritz Schildt i Umeå.

2 Son till Magnus Alsterlund och H K Tunell
Albert Magnus Anders Alsterlund 1868-1908. Kommissionslantmätare. Gift 1901 med Karin Bäckgren, dotter till bruksägaren Karl Bäckgren
Den 18 augusti 1908 hade Alsterlund tillsammans med Kapten E. Grape och apotekare Vallner företagit en lustsegling från Nederkalix med Rönö som mål. När de kom ut i skärgården råkade de ut för en hård nordlig vind som drev båten på grund och kom den att kantra. De lyckades slutligen få båten på rätt köl igen och ösa den läns med en korg, men måste hålla sig kvar på grundet eftersom årorna flutit bort. Efter sex timmar avled kapten Grape, troligen av slag som han ådragit sig av slag efter överansträngning vid ösandet av båten. De båda övriga sökte nå Halsön genom att ro med en brädstump, men förgäves. De fick sitta i den vattenfyllda båten och var hårt ansatta av kölden. Alsterlund började yra och avled efter en kort stund kl. tre på morgonen. Vallner lyckades efter två dygn på ett skär att nå land och räddades

3 Anders Tunell 1797-1868, son till hemmansägaren och riksdagsmannen Erik Johansson och Märta Johansson. Gift (1:a) med Vilhelmina Pilo, 1799-1853, dotter till bruksläkaren Karl Gustaf Pilo och Susanna Magdalena Burman och vars syster Susanna Magdalena var gift med Förste lantmätaren Jonas Petter Lind i Umeå. Gift (2:a) med Katarina Kristina Carlesson, död 1848, (3:e) med Klara Fredrika Thalin född 1822.
Förste lantmätare i Värmland 1849 och i Västerbotten 1852. Bodde i Umeå

4 Son till Anders Tunell
Erik Gustaf Tunell 1830-1881. Avvittringslantmätare och kommissionslantmätare i Umeå. Gift 1856 med Hilda Sofia Stenström, f 1829 i Karlstad

5 Son till Anders Tunell
Fredrik Tunell 1858-1910. Kommissionslantmätare i Jämtlands län Gift 1893 med Hanna Sofia Paufve

6 Dotter till Anders Tunell
Hulda Karolina Tunell 1838-1876. Gift med lantmätaren och översten Magnus Alsterlund (1)

6A Dotter till Anders Tunell
Karina Tunell, gift med lektorn Jakob Oskar Högstadius. Son lantmätaren Oscar Högstadius

7 Lars Peter Bergner 1759-1847. Född i Gävle och son till handlanden Erik Bergner och Sara Greta Sehlberg. Förste lantmätare i Norrbottens län 1815-1834. Gift 1785 med Anna Sofia Renmark 1766-1843. Tre söner lantmätare, en dotter gift med en lantmätare

8 Son till L P Bergner
Karl Fredrik Bergner 1801-1872. Andrelantmätare. Född och bodde i Råneå. Gift med Gustava Brodin

9 Son till L P Bergner
Peter Edvard Bergner 1807-1844.
Kommissionslantmätare. Född och bodde i Råneå. Gift 1834 med Helena Burman, dotter till prosten i Råneå Olof Burman.

10 Son till L P Bergner
Erik Arndt Bergner 1787-1852
Kommissionslantmätare i Uleåborg. Död i Råneå. Ogift. (Blev sinnessvag)

11 Dotter till L P Bergner
Laurentia Petronella f 1842. Gift med avvittringslantmätaren Nils Peter Bröms (16)

12 Sven Peter Bergman 1806-1878, son till byggmästaren Sven Bergman och Ingeborg Johansson. Lantmätare, styresman för avvittringsverket. Överste och chef för Hälsinge regemente. Landshövding i Norrbotten 1861-1873. Gift 1846 med Anna Charlotta Vilhelmina Gripenberg 1827-1866, dotter till major Karl Johan Vilhelm Gripenberg.

13 Dotter till S P Bergman
Ingeborg Bergman gift med kartografen och stadsingenjören i Luleå Erik Rudolf Waldenström (88)

14 Anders Bergström 1734-1809. Lantmätare, gift med Maria Brita Bodin (53) 1736-1793,  syster till lantmätaren Fredrik Bodin (52). Bodde i Nederkalix

15 Son till Anders Bergström
Carl Olof Bergström 1767-1816. Lantmätare. Född i Kalix, bodde i Nederkalix

16 Nils Peter Bröms 1797-1861. Gift med Laurentia Petronella Bergner (11), f 1802 och dotter till förste lantmätaren Lars Peter Bergner (7)
N P Bröms var född i Råneå och son till soldaten Elias Bröms och Lisa Greta Nilsdotter

17 Per August Brännström 1833-1881, född i Skellefteå och son till sågverksägaren E Brännström och Sara Margareta Brännström.
Kommmissionslantmätare. Gift (1:a) med Amanda Augusta Hollström (43B) 1834-1872 , dotter till andre lantmätaren Erik Hollström (43), (2:a) med Karolina Elisabet Stenberg, f 1841 och brorsdotter till förste lantmätaren Jonas Gustaf Stenberg, senare omgift med läroverksadjunkten K M H A Helleday. Bodde i Nederluleå

18 Son till P A Brännström
August Brännström 1856-1904.
Kommissionslantmätare. Bodde i Haparanda. Gift 1893 med Ebba Östman. dotter till apotekaren i Haparanda Carl Teodor Östman och Sofia Zackrisson

19 Son till P A Brännström
Lennart Christoffer Brännström f 1862. Gift med Hilma Olivia Ortman (22) f 1867 , dotter till lantmätaren J G Brännström (22)

20 Johan Gustaf Brändström (Bränström) 1829-1863. Son till snickaren Johan Brändström och Johanna Rudeberg. Kommissionslantmätare. Gift m Viktoria Konstantia Juliana Bergvall f 1831 och dotter till inspektoren vid Ljuså sågverk Johan Bergvall och Johanna Kock. Bodde i Älvsborg i Nederluleå

21 Son till J G Brändström
Hugo Konstantin Brändström 1860-1926. Förste lantmätare i Norrbotten, stadsfullmäktige i Luleå mm. Gift m Emma Henrietta Bäckström f 1858 och syster till Amalia Charlotta Bäckström. som var gift med kommissionslantmätaren Johan Erik Linder.

22 Dotter till J G Brändström
Hilma Olivia Brändström f 1867. Gift med kommissionslantmätaren Lennart Christoffer Brännström (19)

23 Son till H K Brändström
Ernst Hugo Brändström 1891-1926, lantmätare. Gift 1919 med Anna Ingeborg Högelin

24 Dotter till H K Brändström
Edit Helena Brändström 1887-1967. Gift m jägmästaren Filip Laestadius. Son Sten Laestadius (27) 1912-2000, distriktslantmätare och kommunalråd i Arvidsjaur

25 Son till Ernst Hugo Brändström (23)
Bengt Hugo Brändström f 1924. Överlantmätare i Norrbotten

26 Filip Laestadius 1887-1967. Jägmästare. Gift m Edit Brändström (24) 1887-1967

27 Son
Sten Filipsson Laestadius 1912-2000. Distriktslantmätare och kommunalråd i Arvidsjaur. Gift 1941 med May Hedlund

28 Olof Clausén 1732-1813, son till löjtnanten Nils Clausén och Brita Sundberg. Förste lantmätare i Västerbottens län. Gift 1771 med Erika Johanna Magdalena Lang 1741-1803, dotter till prosten i Luleå Lars Lang och Elsa Margareta Hilleström. Bodde i Håkansö

29 Son till Olof Clausén
Lars Vilhelm Clausén 1771-1817. Andrelantmätare. Gift (1:) med Anna Kristina Clausén 1768-1817, dotter till Nils Clausén och Anna Maria Sterner. (2:) med Sara Bryggman 1769-1849. Bodde i Håkansö

30 Dotter till L V Clausén
Johanna Maria Clausén. 1797-1883. Gift 1817 med avvittringslantmätaren Jonas Sivertsson Lundberg (31),

31 Jonas Sivertsson Lundberg 1787-1856, son till såginspektoren Sivert Lundberg. Född i Kinnebäck. Bodde i Håkansö. Gift 1817 med Johanna Maria Clausén (30).

32 Isak Grape 1764-1836. Kommissionslantmätare. Son till kyrkoherden i Övertorneå Isak Grape och Margareta Fjellström. Gift med Brita Katarina Johansdotter 1769-1832.

33 Dotter till Isak Grape
Brita Katarina Grape 1795-1876. Gift med avvittringslantmätaren Hans Vilhelm Hackzell (41).

34 Karl Isak Grape 1815-1874. Avvittringslantmätare. Son till kyrkoherden i Piteå Isak Grape och Eva Gustava Dillner. Bodde i Råneå. Gift 1844 med Matilda Salander f 1822 och dotter till handlanden i Piteå Erik Anders Salander och Anna Vidbom.
Bror till Johan Isak Grape (36)

35 Son till K I Grape
Johan Hjalmar Grape f 1856 i Råneå. Kommissionslantmätare. Bodde på Framnäs i Öjebyn. Gift 1888 med Anna Ulrika Bexelius 1865-1928, syster till kommissionslantmätaren Immanuel Bexelius (100)
Eftermäle: ” Han var en varmhjärtad, mycket sympatisk person, redbar och flärdlös. Vid hans bortgång prisades hans stora hjälpsamhet. Av denna hans egenskap torde tyvärr åtskilliga av hans ”vänner” ha begagnat sig på ett föga lämpligt sätt

36 Johan Isak Grape. 1821-1899. Avvittringslantmätare. Gift 1855 med Emilia Bergman f 1822 och dotter till handlanden i Torneå Gabriel Bergman och Kristina Johanna Vestberg. Ägde och bodde på Björknäs i Nederkalix. Ledamot av riksdagens andra kammare.
Bror till Karl Isak Grape (34)

37 Son till Johan Isak Grape
Karl Gustaf Grape 1857–1925. Kommissionslantmätare, distriktslantmätare i Kalix. Gift 1903 med Britta Amanda Sundberg f 1880.
Omdöme: ”Karl Gustaf Grape var en mycket tillbakadragen man, högt skattad av befolkningen för sin noggrannhet och rättrådighet. För dem, som lärde känna honom närmare, framstod han som en fint kultiverad och sympatisk person

Martin Hackzell. Kronofogde i Luleå. Gift m Kristina Plantin

38 Son till Martin Hackzell
Esaias Hackzell d 1762. Lantmätare. Gift med Margareta Mellin

39 Son till Martin Hackzell
Matias Hackzell (I) 1714-1768. Lantmätare. Gift med Anna Beata Hååf 1728-1802, dotter till löjtnant Hååf. Två söner blev lantmätare i Finland

39A Son till Martin Hackzell
Johan Hackzell (ej lantmätare) gift m Magdalena Katarina Kröger.

39B Son till Johan Hackzell
Martin Hackzell 1740-1815. Kommissionslantmätare i Uleåborg

39C Son till Matias Hackzell (I)
Matias Hackzell (II) 1758-1809. Förste lantmätare i Vasa län. Gift 1781 med Ulrika Eleonora Löfving 1753-1845 dotter till kaplanen i Artsjö Axel Löfving och Margareta Orréus, vars syster Lena Sofia Löfving var gift med lantmätaren Jakob Gummerus.

39D Son till Matias Hackzell (II)
Johan Jakob Hackzell 1790-1855. Kommissionslantmätare i Nylands och Tavastehus län. Gift 1814 med Anna Sofia Boisman 1791-1836, dotter till löjtnant Henrik Gabriel Boisman och Anna Helena Silfversvan.

39E Son till Matias Hackzell (II)
Gustaf Wilhelm Hackzell 1786-1856. Kommissionslantmätare i Vasa län. Gift 1826 med Juliana Katarina Roschier 1789-1875, dotter till prosten i Saarijärvi Erik Johan Roschier och Juliana Starck

40 Son till Matias Hackzell (I)
Jacob Vilhelm Hackzell 1754-1820. Andre lantmätare. Gift 1784 med (sin svägerska) Kristina Charlotta Löfving 1759-1847. Bodde i Övertorneå

41 Son till Jacob V Hackzell
Hans Vilhelm Hackzell 1789-1870. Avvittringslantmätare, häradsskrivare, kronofogde. Gift 1820 med Brita Katarina Grape (33) 1795-1876, dotter till kommissionslantmätaren Isak Grape  (32)

41A Son till Jacob V Hackzell
Matias Hackzell (III) 1786-1838. Kommissionslantmätare i Uleåborgs län. Gift 1820 med Johanna Maria Frosterus 1797-1887, dotter till prosten i Ijo Abraham Frosterus och Maria Agata Laestadius

42 Son till Hans V Hackzell
Isak Vilhelm Hackzell 1825-1884. Gift 1852 med Maria Rosina Svanljung 1822-1881

43 Erik Hollström 1777-1863, född i Kristianstad och son till betjänten Kristian Hollström och Bengta Rosengren. Kommissionslantmätare. Andre lantmätare. Gift 1807 med Karolina Margareta Furtenbach 1788-1861. Bodde i Sunderbyn. Associé av Musikaliska Akademien.

43A Dotter till Erik Hollström
Maria Hollström, f 1821. Gift med andrelantmätaren Anders Öhlund (99)

43B Dotter till Erik Hollström
Amanda Augusta Hollström f 1834. Gift med Kommissionslantmätaren Per August Brännström (17)

44 Son till Erik Hollström
Karl Gustav Tycho Hollström 1808-1885. Avvittringslantmätare. Gift 1843 med Gustava Sundberg 1810-1861. Son Gustaf, se nedan. Bodde i Gustafsfrid i Nederluleå

45 Son till Erik Hollström
Lennart Hollström 1830-1878. Avvittringslantmätare. Bodde i Sunderbyn. Gift 1866 med Jakobina Fredrika Clementeoff 1835-1907, dotter till postmästaren i Piteå kapten Fredrik Clementeoff och Helena Katarina Dahl.

46 Son till K G T Hollström
Gustaf Hollström 1846-1904. Kommissionslantmätare. Gift 1876 med Albertina Elisabet Holm, f 1847. Bodde i Gustafsfrid i Nederluleå

47 Dotter till Gustaf Hollström
Ebba Elisabet Hollström f 1877. Gift med kommissionslantmätaren Bror Axel Vikberg (101)

48 Son till Lennart Hollström
Erik Lennart Hollström 1869-1943. Född i Sunderbyn. Gift 1897 med Maria Theresia Katharina Sandström f 1866. Kommissionslantmätare, distriktslantmätare i Torneå dt 1909 och Piteå 1920-1934

49 Klas Vilhelm Holmström 1833-1894, son till kaptenen och slussinspektoren Viktor Reinhold Holmström och Karolina Gustava Åberg. Avvittringslantmätare. Bodde på Claestorp i Nederluleå. Gift 1865 med Laura Vilhelmina Boström (51) f 1838, dotter till häradshövdingen Lars Olof Boström och syster till styresmannen lantmätaren Henrik Vilhelm Boström (50).

Lars Olof Boström. Häradshövding, gift med Gertrud Vilhelmina Genberg

50 Son till L O Boström
Henrik Vilhelm Boström 1831-1904. Styresman vid avvittringen. Bodde i Gammelstad. Ogift

51 Dotter till L O Boström
Laura Vilhelmina Boström f 1838. Gift med avvittringslantmätaren Klas Vilhelm Holmström (49)

Olof Bodin. Kronofogde. Gift med Ottliana Blomfeldt.

52 Son till Olof Bodin
Fredrik Bodin 1730-1768. Lantmätare i Västerbottens län. Gift 1759 med Inga Katarina Lagerborg, dotter till överstelöjtnanten Daniel Skragge, adlad Lagerborg.

53 Dotter till Olof Bodin
Maria Brita Bodin 1736-1793 gift med lantmätaren Anders Bergström (14)

54 Brynolf Hesselgren 1805-1847. Avvittringslantmätare. Son till prosten i Piteå Brynolf Hesselgren och sonson till biskopen Erik Hesselgren. Gift 1829 med Vilhelmina Katarina Ottonius (56), dotter till kommissionslantmätaren Jonas Vilhelm Ottonius (55)

55 Jonas Vilhelm Ottonius 1776-1852. Son till borgmästaren i Piteå Anders Ottonius och Anna Margareta Hernodius. Kommissionslantmätare, kronofogde, lanträntmästare. Gift med Margareta Katarina Pilfeldt 1775-1847.

56 Dotter till J V Ottonius
Anna Margareta Ottonius 1803-1885. Gift 1829 med avvittringslantmätaren Abraham Berg (58)

57 Dotter till J V Ottonius
Vilhelmina Katarina Ottonius. Gift 1829 med avvittringslantmätaren Brynolf Hesselgren (54)

58 Abraham Berg 1795-1834, son till mjölnaren Johan Fredrik Berg och Brita Larsdotter. Avvittringslantmätare. Född i Svensbyn. Gift 1829 med Anna Margareta Ottonius (56), dotter till kommissionslantmätaren Jonas Vilhelm Ottonius (55)

59 Gabriel Håkansson f 1745 och son till bonden i Kåddis by Håkan Håkansson och Cecilia Olofsdotter. Lantmätare. Gift med Anna Sofia Flodman från Ängesbyn

60 Son till Gabriel Håkansson
Johan Gabriel Håkansson 1793-1843. Förste lantmätare i Västerbottens län, Gift 1815 med Maria Kristina Nilsdotter 1791-1843

61 Isaak Vilhelm Lindforss 1826-1909. Son till inspektoren vid Långviks glasbruk Israel Lindforss och Karin Granlund. Gift (1:) med Karin Lindgren, d 1872, (2:) 1875 med Sofia Bergmark Avvittringslantmätare. Major och idrottsofficer vid Norrbottens regemente

62 Son till I V Lindforss
Carl Isak Lindforss, Lantmäteriexamen 1893. Major vid Norrbottens regemente

63 Ernst Leander f 1864 i Piteå. Son till handlanden Anders Leander och Fredrika Lestander. Kommissionslantmätare. Distriktslantmätare i Gällivare 1909 och i Degerfors 1917. Död 1923. Gift 1897 med Klara Emerentia Öqvist (79), dotter till kommissionslantmätare Gabriel Öqvist (78)

64 Axel Ulrik Orstadius 1828-1908. Son till komministern i Långsele Emanuel Orstadius och Charlotta Kristina Lundbom. Avvittrings- och kommissionslantmätare. Gift 1855 med Matilda Maria Charlotta Norberg 1833-1905. Bodde i Haparanda

65 Son till A U Orstadius
Axel Emanuel Orstadius 1856-1904.
Kommissionslantmätare. Gift 1892 med Amalia Matilda Sandin. Bodde i Boden. Författare, skrev dikter, kåserier mm under signaturen Sven Frid. Redigerade tidningen Boden

66 Lars Ruuth 1816-1894. Bondson från Rutvik. Avvittringslantmätare. Gift 1845 med Helena Vikberg f 1825 Tre söner lantmätare

67 Son till Lars Ruuth
Hugo Ruuth f 1856. Sekreterare vid generallantmäterikontoret. Gift 1888 med Ellen Teresia Lilliecrona f 1866, syster till lantmätare Lilliecrona i Jönköping

68 Son till Lars Ruuth
Leo Ruuth f 1858. Kommissionslantmätare och distriktslantmätare i Jämtlands län. Gift med Anna Pettersson f 1864

69 Son till Lars Ruuth
Hermes Ruuth f 1865. Distriktslantmätare i Sveg. Gift 1894 med Edith Åkerstedt 1866-1898, dotter till kommissionslantmätare Erik Olof Åkerstedt och Anna Katarina Olsdotter. Bodde i Östersund

70 Johan Norberg 1823-1902. Avvittrings- och kommissionslantmätare, född i Keräsjoki. Ogift. Flyttade till Uppsala. Hushållerska Betty Selling (72), dotter till avvittringslantmätaren Teodor Selling.
Johan Norberg testamenterade sin kvarlåtenskap till en fond för understöd åt änkor och barn efter lantmätare i Norrbotten. Betty Selling skulle under sin livstid få uppbära räntan. Hon dog först år 1938. Kapitalet var då 9.787 kr.

71 Teodor Selling f 1822, son till landskamreraren Isak Selling och Elisabet Birgitta Bergman. Avvittringslantmätare. Bodde i Eriksberg i Nederluleå. Gift 1851 med Sofia Magdalena Waldenström, (85) f 1822, syster till stadsingenjör Rudolf Waldenström (88)

72 Dotter till Teodor Selling
Elisabet (Betty) Selling 1854-1938. Hushållerska för lantmätaren Johan Norberg (70)

73 Johan Peter Vikström 1835 –1888, född i Nederluleå. (Bondson). Avvittringslantmätare. Gift 1864 med Ida Maria Cecilia Östergren f 1830

74 Son till J P Vikström
Hugo Hjalmar Vikström f 1860. Lantmätare, lantbruksingenjör i Skellefteå

75 Anders Magnus Strinnholm 1755-1830. Son till landsfiskalen Magnus Strinnholm och Magdalena Bring. Förste lantmätare i Västerbottens län. Gift (1:) 1786 med Beata Zimmerman d 1806. (2:) med Katarina Vikner f 1780. Bodde i Umeå.
Son i första giftet var historieskrivaren och hävdatecknaren Anders Magnus Strinnholm 1786-1862, ledamot av Svenska akademien och Vetenskapsakademien

76 Dotter (1:)
Beata Sofia Strinnholm 1791-1863, gift med förste lantmätaren i Västerbottens län Johan Gustaf Stenberg 1801-1851

77 Son (2:)
Magnus Vilhelm Strinnholm 1814-1853. Avvittringslantmätare i Västerbottens län. Ogift

78 Gabriel Öqvist 1827-1898. Kommissionslantmätare, född i Boden. Son till kronofogden Gabriel Öqvist och Anna Elisabet Turdin. Gift med Maria Sundberg f 1838

79 Dotter till G Öqvist
Klara Emerentia Öqvist, gift med avvittringslantmätaren Ernst Leander (80)

80 Ernst Leander f 1864 i Piteå. Son till handlanden Anders Leander och Fredrika Lestander. Avvittringslantmätare, distriktslantmätare i Gällivare 1910. Gift med Klara Emerentia Öqvist (79), dotter till kommissionslantmätare Gabriel Öqvist (78) i Boden

Carl Gustav Hedenberg, adlad von Hedenberg. Överste vid Västerbottens regemente. Landshövding i Norrbotten 1836. Gift med Hedvig Sofia Kristina Lyström

81 Dotter till C G Hedenberg
Teresia Eleonora von Hedenberg f 1833. Gift med första lantmätaren J E Nyström (93)

82 Son till C G Hedenberg
Ludvig August von Hedenberg 1822-1895. Lantmätare, överstelöjtnant. Direktör vid salpetersjuderistaten mm. Gift (1:) med Hanna Katarina Sofia Tinnerholm, d 1858, (2:) 1872 med Maria Charlotta Åman

83 Dotter till C G Hedenberg
Amalia Louise von Hedenberg f 1834. Gift med Gustaf Fredrik Waldenström. Regementsläkare i Umeå

84 Dotter till C G Hedenberg
Gustafva Aline von Hedenberg f 1838. Gift med lanträntmästaren i Luleå Fritiof Waldenström

Erik Magnus Waldenström 1795-1870. Provinsialläkare i. Luleå. Gift (1:) med Sofia Bodecker f 1800, (2:) med Margareta Magdalena Gowenius

85 Dotter
Sofia Magdalena Waldenström 1822-1866. Gift med avvittringslantmätaren Theodor Selling (71)

86 Son
Gustaf Fredrik Waldenström f 1825, regementsläkare i Umeå. Gift med Amalia Louise von Hedenberg (83), dotter till landshövdingen Ludvig August von Hedenberg

87 Son
Fritiof Waldenström 1828-1897. Lanträntmästare i Luleå. Gift med Gustafva Aline von Hedenberg (84), dotter till landshövdingen Ludvig August von Hedenberg

88 Son
Erik Rudolf (Rulle) Waldenström 1841-1882. Länsbokhållare och stadsingenjör i Luleå. Gift med Ingeborg Bergman (13) dotter till landshövdingen S P Bergman

89 Dotter
Christina Magdalena Waldenström 1848-1899. Gift 1878 med major Oskar Fredrik Dahl (90), lantmätare och kartograf mm

90 Oskar Fredrik Dahl 1842-1911. Född i Gällivare. Kartograf, avvittringslantmätare, tf stadsingenjör 1896-1901. Major vid Norrbottens regemente. Vice brandchef i Luleå och tjänstgjorde under stadsbranden 1887 Gift (1:) med Emma Gustava Clementeoff, d 1874 och (2:) med Christina Magdalena Waldenström (89), dotter till provinsialläkaren Erik Magnus Waldenström och syster till stadsingenjör Rudolf Waldenström

91 Per Henrik Widmark 1800-1861. Lantmätare. Född i Umeå. Son till urmakaren och rådmannen Olof Vidmark och Margareta Löfdahl. Förste lantmätare i Gävleborgs län 1842. Landshövding i Norrbotten 1859-1861. Gift (1:) med Karolina Andrietta Ström, dotter till överstelöjtnant Karl Peter Ström och Helena Andrietta Grundén, (2:) med Maria Laurentia Våhlén 1815-1875 dotter till prosten i Ovanåker Lars Våldén och Maria Elisabet Flodstedt.

92 Son till P H Widmark
Henrik Adolf Widmark 1833-1861 Lantmätare och major. Landshövding i Norrbotten 1873-1885. Gift 1863 med Kristina Katarina Åkerberg f 1836. Ledamot av riksdagens första och andra kammare. Flyttade år 1855 till Karlstad som landshövding i Värmlands län

93 Johan Erik Nyström 1822-1889. Bondson från Alvik i Nederluleå. Förste lantmätare i Norrbottens län 1860-1889. Stadsingenjör, riksdagsman mm. Gift med Teresia Eleonora von Hedenberg (81) dotter till landshövdingen Ludvig August von Hedenberg

94 Olof Peterson f 1834 och son till arrendatorn Peter Olsson och Katarina Johansdotter. Förste lantmätare i Norrbotten 1892-1896. Gift med Sofia Vilhelmina Berger, dotter till kommissionslantmätaren Fredrik Vilhelm Berger. Två söner blev lantmätare-kartografer. En son är den kände kompositören Vilhelm Peterson-Berger.

95 Son till Olof Peterson
Folke Teodor Peterson-Berger f 1880. Kartograf

96 Son till Olof Peterson
Karl Einar Peterson-Berger. Lantmätare. Gift 1902 med Matilda Ammitzböll f 1876

97 Sigvard Bergsjö f 1890. Överlantmätare i Värmland. Gift 1920 med Kerstin Abelsdotter Bergman

98 Son
Tord Sigvardsson Bergsjö f 1925. Distriktslantmätare i Kiruna distrikt 1965-1973 Gift 1952 med Annika Birgitta Nilsson

99 Olof Öhlund 1802-1876. Son till hemmansägaren Elias Öhlund och Maria Larsdotter. Gift (1:) med Katarina Kristina Sundberg f 1805, (2:) år 1869 med Maria Hollström (43A), dotter till andrelantmätaren Erik Hollström (43). Öhlund var född i Nederluleå och bodde i Sunderbyn

100 Immanuel Bexelius f 1873. Son till kyrkoherden i Råneå Isak Bexelius och Maria Karolina Dyhr. Kommissionslantmätare. En syster Anna Ulrika Bexelius 1865-1928, gift med kommissionslantmätare Johan Hjalmar Grape (35)

101 Bror Axel Wikberg f 1862 i Rutvik. Son till arrendatorn Erik Vikberg och Anna Charlotta Vikström. Kommissionslantmätare. Gift 1898 med Ebba Hollström (47) dotter till kommissionslantmätaren Gustaf Hollström (46) Distriktslantmätare i Råneå 1921-1927

Liten lantmäteriordlista:
Avvittring: avskiljande av byars eller hemmans mark från kronans. Verkställdes av avvittringslantmätare.
Kommissionslantmätare: lantmätare som arbetade med bl.a. laga skiften och andra uppdrag.
Förste lantmätare Chef för länets lantmäteriverksamhet. Titeln ändrades år 1920 till överlantmätare

Källor:
Viktor Ekstrand: ”Svenska landtmätare 1628-1900”
Sveriges lantmätareförening: ”Svenska landtmätare, del 2 1900-1970”
Georg Palmgren: Lantmäteri i Norrbotten”